Zmena súpravy na vyšetrenie quantiferónu

24. Marec 2016

Z dôvodu skvalitnenia diagnostických služieb dochádza k prechodu z diagnostickej vyšetrovacej súpravy Quantiferón TB Gold na novú generáciu Quantiferón TB Gold PLUS.

Princípom zmeny je rozdelenie jednej TB antigénovej skúmavky na dve, v ktorých sa po odbere krvi a pri následnej inkubácii vylučuje cytokín interferón gamma, a to na základe reakcie buniek imunitného systému:

  • v TB1 skúmavke na základe reakcie od pomocných CD4+ T-lymfocytov,
  • v TB2 skúmavke prostredníctvom vyvolania reakcie cytotoxických CD8+ T-lymfocytov.

Ako už z vyššie uvedeného vyplýva, základnou zmenou pre lekára je odber venóznej krvi do 4 špeciálnych quantiferónových skúmaviek namiesto doterajších 3 skúmaviek (v prípade alternatívneho odberu do štyroch lítium heparínových skúmaviek). Nový spôsob odberu je už zohľadnený aj na novej žiadanke infekčnej sérológie platnej od 1. apríla 2016. V prípade výsledkov vyšetrenia k zmene nedochádza.

Ďalšie detaily nájdete informačnom liste v prílohe. 

Informačný list