Zmena v stanovení vitamínu D

26. Máj 2016

S účinnosťou od 1. 6. 2016 dochádza k zmene metódy stanovenia vitamínu D.

Nová metóda spĺňa požiadavky na precíznosť stanovenia celkového vitamínu D < 10 % vyplývajúcu
z odporúčaní z roku 2013 (Practical guidelines for the supplementation of vitamin D and the treatment of deficits in Central Europe). Navyše, podľa týchto odporúčaní sú najlepšie metódy stanovenia vitamínu D tie, ktoré stanovujú cel-kový vitamín D s vylúčením 3-epi-25-OH vitamínu D, čo novozavedená metóda spĺňa
a poskytuje výsledky aj v širšom meracom rozsahu.

Podrobnejšie informácie vrátane klinického hodnotenia v závislosti od koncentrácie vitamínu D nájdete v priloženom informačnom liste.

Informačný list