Zmena vyšetrovania celkových protilátok proti Candida albicans

12. Marec 2015

Z dôvodu skvalitnenia diagnostických služieb dochádza v reťazci Alpha medical k zmene vyšetrovania parametra „celkové protilátky proti Candida albicans“ na jednotlivé triedy protilátok Candida albicans IgM, IgA, IgG s platnosťou od 16. 3. 2015.

Význam vyšetrenia: protilátky nie sú nástrojom imunity, ale sú využívané na diagnostiku ako ukazovateľ invazívneho procesu. U pacientov s oslabeným imunitným systémom je ťažké interpretovať absenciu protilátok.

Celý informačný list k tejto zmene nájdete v prílohe. 

Informačný list