Zmena vyšetrovania parametra „celkové protilátky proti Candida albicans“

2. Marec 2015

Candida albicans je za normálnych podmienok súčasťou mikrobiálnej flóry tela, avšak u vybraných skupín pacientov sa môže okrem slizničnej, kožnej či lokalizovanej viscerálnej formy rozvinúť do generalizovanej infekcie. Štatisticky predstavujú kandidózy štvrtú najčastejšiu príčinu sepsí nozokomiálneho pôvodu a závažnosť ochorenia stúpa.

Z dôvodu skvalitnenia diagnostických služieb dochádza v reťazci Alpha medical k zmene vyšetrovania parametra „celkové protilátky proti Candida albicans“(platnosť do 16. 3. 2015) na jednotlivé triedy protilátok Candida albicans IgM, IgA, IgG s platnosťou od 16. 3. 2015. Nové diagnostické parametre a ich referenčné hodnoty sú uvedené v nasledujúcej prílohe.

Zmena vyšetrovania parametra „celkové protilátky proti Candida albicans“

Informačný list