Zmeny referenčných hodnôt

14. Marec 2013

Na základe podnetov klinických lekárov ako aj v snahe neustále skvalitňovať laboratórne služby poskytované našou spoločnosťou, rozhodli sme sa zrealizovať s platnosťou od 18. marca 2013 niekoľko zmien a to ako referenčných hodnôt tak aj v názvosloví či uvádzaní vybraných hodnôt a komentárov. Viac informácii nájdete v prílohe. V prípade nejasností, alebo potreby detailnejšej interpretácie, prosím, kontaktujte MUDr. Martu Dobákovú, zástupkyňu medicínskeho riaditeľa. Ďakujeme. 

Informačný list