Zmeny v laboratóriách Alpha medical

13. Marec 2015

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1. 4. 2015 pristupujeme v laboratóriách Alpha medical k nasledujúcim zmenám:

  •  úprava referenčných intervalov pre vyšetrenie elektroforézy sérových bielkovín (Tabuľka č. 1),
  • zmena výpočtu a úprava referenčných intervalov pre voľný testosterón, biologicky dostupný testosterón a androgénny index (Tabuľka č. 2),
  • pre vyšetrenie TSH v sére v gravidite budú formou komentára uvádzané referenčné intervaly špecifické pre trimester,
  • pre vyšetrenie progesterónu v sére v gravidite budú formou komentára uvádzané referenčné intervaly špecifické pre trimester,
  • pre vyšetrenie hepatálneho a oseálneho izoenzýmu ALP v sére budú uvádzané referenčné intervaly (Tabuľka č. 3),
  • úprava referenčných intervalov pre vyšetrenie 17-OH-progesterónu v sére (Tabuľka č. 4),
  • neuvádzanie vyšetrenia fPSA na výsledkovom liste a automatické komentovanie výsledku %fPSA pri hodnote nad 25,
  • úprava referenčných intervalov pre estradiol v sére u žien (folikulárna fáza, menopauza)

Zmeny v laboratóriách Alpha medical

Informačný list