Zmeny v oblasti referenčných hodnôt vybraných vyšetrení

13. December 2016

Vzhľadom na viaceré doplnenia a úpravy v oblasti referenčných hodnôt vybraných vyšetrení si vás dovoľujeme informovať o nastavení ich platnosti s účinnosťou od 2. 1. 2017.

Na základe štatistického spracovania a vyhodnotenia výsledkov vlastnej databázy pri zohľadnení pohlavia a veku pristupujeme k nastaveniu nových referenčných hodnôt pre nasledujúce parametre:

  • 17-OH-progesterón (sérum, dievčatá),
  • androstendión (sérum),
  • DHEA-sulfát (sérum).

Podrobnejšie informácie vrátane aktualizovaných referenčných tabuliek nájdete v priloženom informačnom liste.

Informačný list