Zmeny v rutinnom vyšetrovaní

9. Február 2015

S platnosťou od 2. 2. 2015 sme v rutinnom vyšetrovaní zaviedli nasledujúce zmeny:

  • u dospelých rušíme výpočet GF rovnicou MDRD a nahrádzame ho rovnicou CKD EPI,
  • pre detskú populáciu aktualizujeme faktory vo Schwartzovom výpočte GF,
  • pre populáciu staršiu než 2 roky (do 2 rokov nie je klasifikácia použiteľná) budeme namiesto populačných referenčných intervalov uvádzať štádiá poškodenia obličiek – toto platí pre všetky postupy odhadu GF (Cocroft, CKD EPI, Schwartz s výnimkou detí do 2 rokov).

Informačný list k tejto zmene nájdete v prílohe.

Informačný list