Aktuality

Pozvánka na klinický poldeň v Banskej Bystrici

12. Marec 2014
Pozývame vás na Klinický poldeň laboratórnej medicíny Alpha medical, ktorý je organizovaný pod záštitou Slovenskej zdravotníckej univerzity a Slovenskej spoločnosti pre laboratórnu medicínu.

Pozvánka na klinický poldeň v Trenčíne

5. Marec 2014
Pozývame vás na Klinický poldeň laboratórnej medicíny Alpha medical, ktorý je organizovaný pod záštitou Slovenskej zdravotníckej univerzity a Slovenskej spoločnosti pre laboratórnu medicínu.

Nový spôsob vyšetrovania moču

27. Február 2014
Dovoľte nám, aby sme Vás informovali o novom postupe vyšetrovania moču s účinnosťou od 3.marca 2014. Zmena sa týka všetkých vzoriek moču, z ktorých bude na žiadanke požadované kultivačné vyšetrenie.

Nový spôsob vyšetrovania moču

25. Február 2014
Dovoľte nám, aby sme Vás informovali o novom postupe vyšetrovania moču s účinnosťou od 3.marca 2014. Zmena sa týka všetkých vzoriek moču, z ktorých bude na žiadanke požadované kultivačné vyšetrenie.

Zmena vyšetrovaných parametrov a diagnostických súprav

18. Február 2014
V zmysle Odborného usmernenia MZ SR na zabezpečenie surveillance pertussis v Slovenskej republike zo dňa 28. 1. 2013 (číslo: OE/196/2013) meníme vyšetrovanie parametrov pri diagnostike Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis.

Nábor pacientov so psoriázou do štúdie EÚ

28. Január 2014
Spoločnosť Vita-Test spol. s. r. o., člen Alpha medical, v spolupráci s Dermatologickou klinikou LF UK Bratislava, vyhlasuje nábor pacientov so psoriázou, ktorí majú záujem zlepšiť svoj zdravotný stav aktívnym prístupom k zmene životného štýlu. Cieľom Štúdie o vplyve systémovej liečby s alebo bez úpravy životosprávy a životného štýlu na komorbidity u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou psoriázy je zistiť, či systémová liečba kožných prejavov psoriázy a asociovaných chorôb bude mať väčší efekt, ak sa zmenia stravovacie návyky, pôsobením špecializovanej pohybovej aktivity a prírodných...

Zmena diagnóz podľa Z.z. 160/2013

27. Január 2014
Od 1. 9. 2013 je účinný zákon č. 160/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, v ktorom je implementovaná nová klasifikácia a kódovanie diagnóz. Poskytovatelia sú v zmysle znenia zákon povinní vykazovať diagnózy pod správnym kódom. V súvislosti s tým si na Vás dovoľujeme apelovať, aby ste s okamžitou platnosťou, t. j. od 1. 2. 2014, rešpektovali a dodržiavali predmetnú úpravu zákona a v jeho zmysle zabezpečili vo Vašom zdravotníckom zariadení, respektíve ambulancii, dôsledné vypĺňanie žiadaniek správnymi kódmi diagnóz. Ak bude po 1. 2. do niektorého...

Právne zmeny v spoločnostiach patriacich do Alpha medical

10. Január 2014
V záujme skvalitňovania a zároveň zefektívňovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti pokračujeme v procese internej reštrukturalizácie. Výsledkom je postupná integrácia nových členov Alpha medical do jej materských štruktúr, ako sa to práve udialo v súvislosti so zmenou názvu BB BIOCYT a zlúčením SZ Laboratories. Spoločnosť BB BIOCYT zmenila meno na Patológia Dňom 24. 12. 2013 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti BB BIOCYT diagnostické centrum s.r.o. na obchodné meno Patológia, s.r.o. Zápisom zmeny obchodného mena v obchodnom registri nedochádza k zmene právneho subjektu a všetky...

Zmena vo vydávaní výsledkov niektorých parametrov

16. December 2013
S účinnosťou od 1. 1. 2014 dôjde vo vydávaní výsledkov niektorých laboratórnych parametrov k zmenám, a to konkrétne: vitamínu D (sérum), PSA (sérum), aldosterónu (zbieraný moč), progesterónu u postmenopauzálnych žien (sérum), luteinizačného hormónu u tehotných žien (sérum), ďalších pohlavných hormónov – testosterónu, progesterónu, estradiolu (sérum), AMH (sérum). Viac informácií nájdete v priloženom Informačnom liste.

Prečítajte si 1. číslo časopisu inVitro

13. December 2013
Prinášame vám prvé číslo nášho – a vášho – časopisu inVitro, v ktorom nájdete nielen odborné informácie, ale aj pútavé zaujímavosti a novinky zo sveta medicíny.