Aktuality

Zlúčenie spoločností Gendiagnostica

30. Jún 2015
Dňa 30. 6. 2015 došlo k zrušeniu obchodných spoločností Gendiagnostica, s. r. o., a Gendiagnostica Bratislava, s. r. o., a bude realizovaný ich výmaz z Obchodného registra Slovenskej republiky. Od 1. 7. 2015 sú už tieto spoločnosti zlúčené do Alpha medical, s. r. o., a neexistujú ako právny subjekt.

Prečítajte si 7. číslo časopisu inVitro

23. Jún 2015
Prečítajte si siedme číslo časopisu inVitro, v ktorom i tentokrát nájdete bohaté odborné informácie, ale aj pútavé zaujímavosti a novinky zo sveta medicíny. Témou čísla je Všeobecné lekárstvo.

Nové žiadanky o genetické vyšetrenia

27. Máj 2015
Vyšetrenia, ktoré ste predtým našli na žiadanke Alpha medical GENETIKA a na žiadankách Gendiagnosticy, boli spojené a rozdelené na štyri samostatné žiadanky: GENETIKA – RUTINNÁ DIAGNOSTIKA, CYTOGENETIKA, GENETIKA – DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV, GENETIKA – ZRIEDKAVÉ OCHORENIA. Nové žiadanky nájdete na našej webovej stránke tu . Upozorňujeme, že väčšinu genetických vyšetrení môže v zmysle indikačných a frekvenčných pravidiel zdravotných poisťovní indikovať výlučne lekár – genetik. V prípade ďalších otázok kontaktujte, prosíme, vášho medicínskeho reprezentanta, respektíve call centrum 0850 150 000.

Zmeny vyšetrení v oblasti lekárskej genetiky

6. Máj 2015
V rámci zvyšovania efektívnosti a zároveň s cieľom zvýšiť kvalitu diagnostiky sme sa rozhodli realizovať niekoľko dôležitých organizačných zmien týkajúcich sa vyšetrení v oblasti lekárskej genetiky.

Doplnenie a úprava indikačných a frekvenčných opatrení

4. Máj 2015
S platnosťou od 11. 5. 2015 dopĺňame, respektíve upravujeme náš zoznam vybraných vyšetrení, ktorých požadovanie z vašej strany podlieha indikačným a frekvenčným opatreniam zo strany zdravotných poisťovní.

Evidencia tržieb cez registračnú pokladnicu

27. Marec 2015
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podľa Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov musí byť od 01.04.2015 každá tržba za laboratórne vyšetrenie prijatá od pacienta evidovaná cez registračnú pokladnicu.

Rozšírenie indikačných a frekvenčných obmedzení

26. Marec 2015
Ako sme vás už informovali v priebehu februára 2015, vzhľadom na platné indikačné a frekvenčné opatrenia na laboratórne vyšetrenia uplatňované zo strany zdravotných poisťovní a výrazné sprísnenie ich dodržiavania v praxi, pristupujeme – od 30. 3. 2015 – k nasledujúcemu rozširovaniu ich platnosti, ako aj zoznamu: rozšírenie platnosti aj pre nemocničný sektor (v prvej etape boli obmedzenia uplatňované len pre ambulantný sektor), okrem dôsledného uplatňovania indikačných obmedzení pre laboratórne vyšetrenia na „špecializáciu lekára“ je potrebné dodržiavať aj správnu „diagnózu“ u tých vyšetrení,...

Prečítajte si 6. číslo časopisu inVitro

25. Marec 2015
V šiestom čísle časopisu inVitro venovanom internej medicíne vám opäť prinášame nielen praktické odborné informácie, ale aj zaujímavosti a novinky zo sveta medicíny.

Zmeny v laboratóriách Alpha medical

23. Marec 2015
Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1. 4. 2015 pristupujeme v laboratóriách Alpha medical k nasledujúcim zmenám: úprava referenčných intervalov pre vyšetrenie elektroforézy sérových bielkovín, zmena výpočtu a úprava referenčných intervalov pre voľný testosterón, biologicky dostupný testosterón a androgénny index, pre vyšetrenie TSH v sére v gravidite budú formou komentára uvádzané referenčné intervaly špecifické pre trimester, pre vyšetrenie progesterónu v sére v gravidite budú formou komentára uvádzané referenčné intervaly špecifické pre trimester, pre vyšetrenie hepatálneho a...

Presun vyšetrení molekulárnej biológie a genetiky

20. Marec 2015
Od 11. 3. 2015 sme pristúpili k interným organizačným zmenám procesov v spoločnosti Alpha medical, s. r. o., a v jej dcérskych spoločnostiach Histopatologia, a. s., a na pracoviskách spoločnosti Gendiagnostica. V súvislosti s tým si vás dovoľujeme informovať, že vyšetrenia molekulárnej biológie a genetiky, EGFR, BRAF, NRAS, KRAS, ktoré doposiaľ realizovalo pracovisko Histopatologia, sú postupne presúvané na pracovisko Gendiagnostica Košice a od 1. apríla budú v plnom rozsahu realizované už iba na tomto pracovisku. V prípade akýchkoľvek odborných otázok kontaktujte, prosíme, vedúceho...