Aktuality

Zmena vyšetrovaných parametrov a diagnostických súprav

18. Február 2014
V zmysle Odborného usmernenia MZ SR na zabezpečenie surveillance pertussis v Slovenskej republike zo dňa 28. 1. 2013 (číslo: OE/196/2013) meníme vyšetrovanie parametrov pri diagnostike Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis.

Nábor pacientov so psoriázou do štúdie EÚ

28. Január 2014
Spoločnosť Vita-Test spol. s. r. o., člen Alpha medical, v spolupráci s Dermatologickou klinikou LF UK Bratislava, vyhlasuje nábor pacientov so psoriázou, ktorí majú záujem zlepšiť svoj zdravotný stav aktívnym prístupom k zmene životného štýlu. Cieľom Štúdie o vplyve systémovej liečby s alebo bez úpravy životosprávy a životného štýlu na komorbidity u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou psoriázy je zistiť, či systémová liečba kožných prejavov psoriázy a asociovaných chorôb bude mať väčší efekt, ak sa zmenia stravovacie návyky, pôsobením špecializovanej pohybovej aktivity a prírodných...

Zmena diagnóz podľa Z.z. 160/2013

27. Január 2014
Od 1. 9. 2013 je účinný zákon č. 160/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, v ktorom je implementovaná nová klasifikácia a kódovanie diagnóz. Poskytovatelia sú v zmysle znenia zákon povinní vykazovať diagnózy pod správnym kódom. V súvislosti s tým si na Vás dovoľujeme apelovať, aby ste s okamžitou platnosťou, t. j. od 1. 2. 2014, rešpektovali a dodržiavali predmetnú úpravu zákona a v jeho zmysle zabezpečili vo Vašom zdravotníckom zariadení, respektíve ambulancii, dôsledné vypĺňanie žiadaniek správnymi kódmi diagnóz. Ak bude po 1. 2. do niektorého...

Právne zmeny v spoločnostiach patriacich do Alpha medical

10. Január 2014
V záujme skvalitňovania a zároveň zefektívňovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti pokračujeme v procese internej reštrukturalizácie. Výsledkom je postupná integrácia nových členov Alpha medical do jej materských štruktúr, ako sa to práve udialo v súvislosti so zmenou názvu BB BIOCYT a zlúčením SZ Laboratories. Spoločnosť BB BIOCYT zmenila meno na Patológia Dňom 24. 12. 2013 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti BB BIOCYT diagnostické centrum s.r.o. na obchodné meno Patológia, s.r.o. Zápisom zmeny obchodného mena v obchodnom registri nedochádza k zmene právneho subjektu a všetky...

Zmena vo vydávaní výsledkov niektorých parametrov

16. December 2013
S účinnosťou od 1. 1. 2014 dôjde vo vydávaní výsledkov niektorých laboratórnych parametrov k zmenám, a to konkrétne: vitamínu D (sérum), PSA (sérum), aldosterónu (zbieraný moč), progesterónu u postmenopauzálnych žien (sérum), luteinizačného hormónu u tehotných žien (sérum), ďalších pohlavných hormónov – testosterónu, progesterónu, estradiolu (sérum), AMH (sérum). Viac informácií nájdete v priloženom Informačnom liste.

Prečítajte si 1. číslo časopisu inVitro

13. December 2013
Prinášame vám prvé číslo nášho – a vášho – časopisu inVitro, v ktorom nájdete nielen odborné informácie, ale aj pútavé zaujímavosti a novinky zo sveta medicíny.

Nové logo Alpha medical

1. December 2013
Od 1. decembra 2013 meníme logo spoločnosti Alpha medical, a. s. Uvedenie nového loga súvisí s viacerými novinkami. Medzi tie najdôležitejšie patrí zmena majiteľa na prestížneho a rešpektovaného investora Mid Europa Partners a prerod spoločnosti Alpha medical, a. s., na nadnárodného lídra. Zároveň sa aj vďaka kontinuálnemu rastu spoločnosti transformuje štruktúra a riadenie, preto dnes môžu všetky naše laboratóriá vystupovať jednotne a integrovane pod jedinou značkou. Nové logo v sebe symbolicky spája to najdôležitejšie, čo nás charakterizuje – prvenstvo, stabilitu a komplexnosť. Prvé písmeno...

Návrat k pôvodnej technike merania IGF-1

31. Október 2013
S účinnosťou od 18. 11. 2013 dochádza k návratu k predošlému vyšetrovaciemu postupu pri stanovovaní parametru IGF-1. To znamená, že k výsledkom merania budú pripájané pôvodné referenčné intervaly. Podrobnejšie informácie vrátane tabuľky s prehľadom pôvodných referenčných hodnôt pre parameter IGF-1 (sérum), ktoré budú platné od 18. 11. 2013, nájdete v priloženom Informačnom liste.

Získali sme sieť laboratórií Euromedic

21. Október 2013
Odkúpenie laboratórií spoločnosti Euromedic International zvýši trhový podiel skupiny Alpha medical na českom trhu laboratórnej diagnostiky, kde sa spájajú dvaja hráči z prvej trojky poskytovateľov. Peter Lednický, generálny riaditeľ Alpha Medical, k transakcii dodal: „Sme si dobre vedomí dobrého mena a vysokého štandardu kvality laboratórií Euromedic. Ich pričlenením budú získané potrebné kapacity na ďalšie zlepšovanie kvality služieb klientom a skracovanie času potrebného na vyšetrenie.“

Call centrum už na celom Slovensku

1. Október 2013
Od 1. októbra 2013 rozširujeme pokrytie služieb call centra pre spolupracujúcich lekárov na celé územie Slovenska. Doposiaľ používané telefónne čísla priamo do jednotlivých laboratórií boli presmerované do call centra, kde naši operátori vybavia vaše požiadavky na počkanie. Vaše pripomienky, námety či postrehy týkajúce sa fungovania a služieb call centra nám, prosím, zašlite na marketing@alphamedical.sk . Pomôžete nám tak zlepšiť ich kvalitu a zvýšiť vašu spokojnosť. Ďakujeme.