Aktuality

Kvalita diagnostiky vybraných zriedkavých ochorení overená

25. September 2015
V garancii správnosti výsledkov v diagnostike vybraných zriedkavých ochorení – BRCA – Hereditárny karcinóm prsníka a ovárií ( BRCA1 , BRCA2 ), FAP – Familiárna adenomatózna polypóza ( APC ), HNPCC – Lynchov syndróm ( MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 ) a OI – Osteogenesis imperfecta ( COL1A1, COL1A2, LEPRE1, CRTAP ) – sa môžeme oprieť aj o úspešné absolvovanie externej kontroly kvality, v rámci ktorej laboratórium preukazuje nadväznosť svojich výsledkov na medzinárodné štandardy. Na jar 2015 naše Laboratórium lekárskej genetiky v Košiciach participovalo na externom hodnotení pracovísk vykonávajúcich...

Alpha medical na Festivale zdravia

3. August 2015
Zastavte sa v priebehu augusta a septembra v stane Alpha medical na jednom z festivalov o zdraví. Môžete si preveriť váš zdravotný stav a dozvedieť sa všetko o zdravom jedle, pohybe a spánku. My vám v rámci festivalov na počkanie a bezplatne vyšetríme krvnú skupinu a navyše od nás získate štýlový letný náramok.

XXVI. Izakovičov memoriál

7. Júl 2015
Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky, Slovenská lekárska spoločnosť a Alpha medical, s. r. o., vás pozývajú na celoštátny kongres lekárskej genetiky s medzinárodnou účasťou XXVI. Izakovičov memoriál, ktorý sa koná 30. 9. – 2. 10. 2015 na Zemplínskej Šírave.

Zlúčenie spoločností Gendiagnostica

30. Jún 2015
Dňa 30. 6. 2015 došlo k zrušeniu obchodných spoločností Gendiagnostica, s. r. o., a Gendiagnostica Bratislava, s. r. o., a bude realizovaný ich výmaz z Obchodného registra Slovenskej republiky. Od 1. 7. 2015 sú už tieto spoločnosti zlúčené do Alpha medical, s. r. o., a neexistujú ako právny subjekt.

Prečítajte si 7. číslo časopisu inVitro

23. Jún 2015
Prečítajte si siedme číslo časopisu inVitro, v ktorom i tentokrát nájdete bohaté odborné informácie, ale aj pútavé zaujímavosti a novinky zo sveta medicíny. Témou čísla je Všeobecné lekárstvo.

Nové žiadanky o genetické vyšetrenia

27. Máj 2015
Vyšetrenia, ktoré ste predtým našli na žiadanke Alpha medical GENETIKA a na žiadankách Gendiagnosticy, boli spojené a rozdelené na štyri samostatné žiadanky: GENETIKA – RUTINNÁ DIAGNOSTIKA, CYTOGENETIKA, GENETIKA – DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV, GENETIKA – ZRIEDKAVÉ OCHORENIA. Nové žiadanky nájdete na našej webovej stránke tu . Upozorňujeme, že väčšinu genetických vyšetrení môže v zmysle indikačných a frekvenčných pravidiel zdravotných poisťovní indikovať výlučne lekár – genetik. V prípade ďalších otázok kontaktujte, prosíme, vášho medicínskeho reprezentanta, respektíve call centrum 0850 150 000.

Zmeny vyšetrení v oblasti lekárskej genetiky

6. Máj 2015
V rámci zvyšovania efektívnosti a zároveň s cieľom zvýšiť kvalitu diagnostiky sme sa rozhodli realizovať niekoľko dôležitých organizačných zmien týkajúcich sa vyšetrení v oblasti lekárskej genetiky.

Doplnenie a úprava indikačných a frekvenčných opatrení

4. Máj 2015
S platnosťou od 11. 5. 2015 dopĺňame, respektíve upravujeme náš zoznam vybraných vyšetrení, ktorých požadovanie z vašej strany podlieha indikačným a frekvenčným opatreniam zo strany zdravotných poisťovní.

Evidencia tržieb cez registračnú pokladnicu

27. Marec 2015
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podľa Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov musí byť od 01.04.2015 každá tržba za laboratórne vyšetrenie prijatá od pacienta evidovaná cez registračnú pokladnicu.

Rozšírenie indikačných a frekvenčných obmedzení

26. Marec 2015
Ako sme vás už informovali v priebehu februára 2015, vzhľadom na platné indikačné a frekvenčné opatrenia na laboratórne vyšetrenia uplatňované zo strany zdravotných poisťovní a výrazné sprísnenie ich dodržiavania v praxi, pristupujeme – od 30. 3. 2015 – k nasledujúcemu rozširovaniu ich platnosti, ako aj zoznamu: rozšírenie platnosti aj pre nemocničný sektor (v prvej etape boli obmedzenia uplatňované len pre ambulantný sektor), okrem dôsledného uplatňovania indikačných obmedzení pre laboratórne vyšetrenia na „špecializáciu lekára“ je potrebné dodržiavať aj správnu „diagnózu“ u tých vyšetrení,...

Pages