Aktuality

LBC vyšetrované novou metódou BD SurePath

14. Apríl 2016
Od 1. apríla prechádzame na vyšetrenie LBC metódou BD SurePath, ktorá nahrádza predošlú metódu ThinPrep. Táto zmena si vyžiadala aj zmenu odberového materiálu.

Zmeny v niektorých žiadankách o vyšetrenie

29. Marec 2016
Dovoľte, aby sme vás informovali, že od 1. apríla 2016 začíname distribuovať pozmenené žiadanky pre biochémiu a hematológiu, sérológiu a alergológiu.

Nová žiadanka na odberový materiál pre patológiu

24. Marec 2016
S účinnosťou od 1. apríla vydávame novú žiadanku na odberový materiál pre patológiu.

Zmena súpravy na vyšetrenie quantiferónu

24. Marec 2016
Z dôvodu skvalitnenia diagnostických služieb dochádza k prechodu z diagnostickej vyšetrovacej súpravy Quantiferón TB Gold na novú generáciu Quantiferón TB Gold PLUS.

Union od 1. apríla s novými pravidlami

23. Marec 2016
S platnosťou od 1. 4. 2016 aktualizovala zdravotná poisťovňa Union pravidlá vykazovania týkajúce sa indikácie onkomarkerov, laboratórnych výkonov a podobných vyšetrení.

Prečítajte si 10. číslo časopisu inVitro

22. Marec 2016
Prinášame vám jubilejné, desiate číslo časopisu inVitro s hlavnou témou Onkológia. Opäť v ňom môžete nájsť množstvo praktických a zaujímavých informácií.

Zmena vyšetrovacej metódy

22. Marec 2016
Od 1. 4. 2016 pristupujeme k zmene vyšetrovacej metódy protilátok proti TSH receptorom.

Nový cenník vyšetrení

24. Február 2016
S účinnosťou od 1. marca 2016 vstúpil do platnosti nový cenník vyšetrení, ktorý reaguje na zmeny, ktoré sa uskutočnili v našej spoločnosti od jeho poslednej aktualizácie k 1. decembru 2014.

Nové akvizície

17. Február 2016
K 1. februáru 2016 sa do siete našich laboratórií zapájajú dve nové pracoviská. Ide o laboratóriá klinickej biochémie a hematológie v Galante a v Dunajskej Strede.

Klinická patológia Prešov súčasťou Alpha medical

16. Február 2016
K 16. februáru sa spoločnosť Klinická patológia Prešov, s. r. o., zaradila do laboratórnej siete Alpha medical.