20 rokov Alpha medical

19. September 2017

Tento rok je pre nás výnimočný, v Alpha medical oslavujeme 20. výročie. Vďaka všetkým, ktorí Alphu tvorili a dodnes tvoria, sme počas tých 20 rokov prešli poriadny kus cesty. Počas dvadsiatich rokov sme dosiahli veľa úspechov a z tých menej úspešných krokov sme sa mnoho naučili.

Na počiatku bol Ružomberok

Naše začiatky datujeme do roku 1997, keď sme začínali v Ružomberku s Laboratóriom klinickej biochémie a hematológie. Generálny riaditeľ Peter Lednický spomína: „Na začiatku to bol skutočne len jeden analyzátor a dvadsať verných klientov. Časom sme zistili, že naše ambície sú oveľa väčšie.“ Ako spoločnosť sme sa neustále rozvíjali a od roku 2000 úspešne fungujeme pod názvom Alpha medical.

Portfólio v oblasti laboratórnej medicíny sa nám postupne podarilo rozšíriť tak, že dnes poskytujeme najnovšie metódy diagnostiky v súlade so všetkými modernými svetovými trendmi v šiestich odboroch laboratórnej medicíny. Keďže sme privátnym zariadením, každodenne vyvíjame maximálne úsilie, aby naša práca predstavovala efektívny nástroj v rukách lekárov. Generálny riaditeľ Peter Lednický podotýka, že v súčasnosti je Alpha „jeden z mála, ak nie jediný zo zdravotníckych projektov úspešne expandujúcich zo Slovenska do zahraničia“. V roku 2006 sa nám podarilo s úspechom etablovať na trhoch Poľska a Českej republiky.

Od svojho vzniku Alpha neustále rastie. Naším zakladateľom a prvým generálnym riaditeľom, bol MUDr. Antonín Pírek, ktorý určil firemnú víziu v tomto segmente. On položil základy Alphy, bol nielen riaditeľom, ale tiež mentorom a inšpirátorom. Aj vďaka vedeniu MUDr. Pírka vznikla počas 10 rokov z malého regionálneho laboratória v Ružomberku spoločnosť, ktorá dnes zamestnáva viac než 800 zamestnancov, prevádzkuje 70 licencovaných pracovísk a ročne poskytne viac než 30 miliónov výkonov.

Keď všetko do seba zapadá

Naša práca vyžaduje dokonalú súhru všetkých procesov tvoriacich laboratórnu medicínu. Od odberu vzorky až po doručenie výsledku, a to všetko s permanentným monitorovaním kvality a výkonu v každej etape tohto procesu. Prevádzkujeme tiež vlastnú dopravnú službu, prostredníctvom ktorej realizujeme transport všetkých vzoriek. Vďaka tomuto prístupu sme výrazným spôsobom skrátili čas od odberu vzorky po doručenie výsledku u rutinných vyšetrení na niekoľko desiatok minút – a to aj vďaka obojstrannej elektronickej komunikácii. Vysoká spokojnosť so spektrom i rýchlosťou realizácie vyšetrení, ktorá je výsledkom pravidelných prieskumov spokojnosti medzi našimi klientmi, je dôkazom, že sme od počiatku zvolili správnu stratégiu. Pri tom všetkom sa pre nás kvalita diagnostiky stala dôležitou podmienkou dennej reality – naše laboratórium v Ružomberku bolo prvým na Slovensku, ktoré získalo akreditáciu. Dnes má rozsiahlu akreditáciu v rámci portfólia poskytovaných testov viac než tretina našich pracovísk. Dôraz kladieme aj na vzdelávanie budúceho personálu v laboratóriách. V spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou sa tak naše pracoviská – Centrálne laboratórium – ZÁPAD v Bratislave a Diagnostické centrum patológie v Martine – stali spoločnými výučbovými základňami.

Míľniky postavené na zmenách

Na smerovaní našej spoločnosti nám veľmi záleží. Aj z tohto dôvodu neustále pracujeme na skvalitňovaní poskytovaných služieb, zabezpečujeme širokú interdisciplinárnu spoluprácu medzi našimi pracoviskami a zavádzame do klinickej praxe nové diagnostické postupy. Ďalší rast a rozvoj nám umožnila aj nová filozofia organizácie laboratórií prostredníctvom klastrového usporiadania centrálnych laboratórií a satelitov, s unifikáciou technologickej základne na platforme Siemens od roku 2010. Významným medzníkom bol pre nás rok 2011, keď sme úspešne zaviedli nový laboratórny informačný systém – Analytix. Od decembra 2012 sme vďaka novému vlastníkovi Mid Europa Partners získali potrebný kapitálový impulz na silný akvizičný rast. V roku 2014 sme tak získali aj majetkovú účasť v spoločnosti Gendiagnostica, dominantnom poskytovateľovi genetického testovania na slovenskom trhu. Alpha sa udomácnila a získala stabilné miesto aj v tejto mimoriadne dôležitej disciplíne laboratórnej diagnostiky. Od 19. apríla 2017 sme definitívne ukončili transakciu predaja Alpha medical a novým vlastníkom sa stala spoločnosť Unilabs.

Vďaka ľuďom v Alphe

Náš úspech je založený na kolektívnej spolupráci a stabilite tímu zamestnancov, ktorý sa z pôvodných dvoch desiatok vyšplhal až k dnešným 800 zamestnancom na rôznych pozíciách, pričom mnohí z nich pracujú v Alphe dlhoročne. Práve oni, deň čo deň, realizujú všetko to, čo z našej spoločnosti robí jednotku v poskytovaní laboratórnej medicíny. Aj preto kladieme veľký dôraz na ich aktívne vzdelávanie, ktoré nám, spolu s technickým vybavením, umožňuje neustále napredovať. Naši špecialisti aktívne participujú na edukovaní lekárov a sestier v oblasti laboratórnej medicíny, a to nielen prostredníctvom podujatí organizovaných našou spoločnosťou, ale aj prezentáciami na odborných fórach doma i v zahraničí.

Celý svoj profesijný život zasvätil Alphe aj riaditeľ Peter Lednický. Od vzniku spoločnosti stál, spolu s Katarínou Rumanovou, po boku vtedajšieho šéfa – MUDr. Pírka. Za dôležitý moment pri budovaní spoločnosti považuje práve prieskum trhu. „Aby človek pochopil, ako to v danej krajine funguje, musí ísť do terénu, z kresla v Bratislave nič neurobí,“ hovorí Peter Lednický. Jedným dychom tiež dodáva, že ďalším krokom k úspešnej spoločnosti je motivácia zamestnancov. „Motivácia ľudí je najúčinnejší a najlepší riadiaci nástroj. Žiaden Gantov diagram či iné moderné manažérske metódy vám nepomôžu,“ dopĺňa.

Za unikátne postavenie vďačíme kontinuálnemu rastu

O našej profesionalite svedčia nielen kvalitné technológie, ale predovšetkým spokojní lekári. Ich potreby, ktoré reflektujú zdravotný stav pacientov, sú pre nás prioritou. Denne zrealizujeme vyše 90 000 laboratórnych výkonov u viac než 12 500 pacientov. Pritom sa snažíme pacientov čo najviac odbremeniť od nutnosti mnohonásobného odberu vzorky a zároveň minimalizovať čas od odberu do výsledku vyšetrenia.

Spolupracujeme s takmer 7 000 lekármi a 80 nemocnicami a poliklinikami. Na to, aby sme ich denne presvedčili o našej profesionalite, sledujeme nové trendy a inovácie v oblasti laboratórnej diagnostiky. Od roku 2011 sme naštartovali na Slovensku unikátnu spoluprácu so sieťou nemocníc Svet zdravia a dnes sme dodávateľom laboratórnej diagnostiky už pre 15 jej nemocníc a 11 polikliník. Spolupráca s nemocnicami je pre nás mimoriadne dôležitá a sme hrdí na to, že sme, okrem iného, aj na základe pokrytia tohto segmentu, vybudovali jedno z najväčších pracovísk patológie na Slovensku. Diagnostické centrum patológie v Bratislave je vďaka špičkovému vybaveniu, vysokému stupňu digitalizácie a automatizácie unikátne v stredoeurópskom priestore a dokáže poskytnúť diagnostiku nielen Univerzitnej nemocnici v Bratislave, ale aj širokej spádovej oblasti západnej časti Slovenska. Súčasne sme sa stali jedným z dvoch slovenských pracovísk, poskytujúcich diagnostiku tuberkulózy, prostredníctvom centralizácie sme vybudovali najsilnejšie sérologické laboratórium s nepretržitou prevádzkou. V prípade pozitívnych výsledkov dokonca realizujeme vo veľkom počte vyšetrení aj následnú konfirmáciu. Komplexnosť, dostupnosť a rýchlosť diagnostiky sú kľúčové faktory, ktoré podmieňujú úspech na poli laboratórnej diagnostiky.

20 rokov dôvery

Pri oslavách dvadsiateho výročia Alpha medical je nám veľkou cťou poďakovať všetkým našim kolegom a partnerom za ich každodennú a nesmierne dôležitú prácu. Ďakujeme za dôveru vám všetkým – lekárom, sestrám, manažérom zdravotníckych zariadení, ktorí ste sa rozhodli s nami spolupracovať. Plne si uvedomujeme náš podiel zodpovednosti, ktorý ste na nás preniesli vaším rozhodnutím zveriť nám laboratórnu diagnostiku a ubezpečujeme vás, že zdravie pacienta je pre nás prvoradé. Bez vás a vašej dôvery by sme taký významný míľnik v histórii našej spoločnosti nedosiahli. Dvadsiatym výročím však Alpha nekončí – naopak, máme ďalšie veľké ambície. Najlepšie ich vystihujú slová Petra Lednického: „Chcem, aby Alpha bola aj naďalej úspešnou firmou, ktorá vystupuje ako precízny poskytovateľ rutinného testovania, ale aj inovatívny líder v špecializovaných oblastiach, ako sú genetika, patológia či molekulárna biológia“.

Hodnotenie článku

inVitro 3/2017

Kardiológia

Tento článok sa nachádza v čísle InVitro 3/2017 Kardiológia. Ak máte záujem o časopis v tlačenej verzii, ozvite sa nám.
Objednať inVitro