Články

Potrat – vieme ho liečiť alebo mu zabrániť?

Potrat je predčasné ukončenie tehotenstva s neviabilným plodom. V slovenskej terminológii sa pojmom infertilita označuje opakované potrácanie (3 a viac potratov) na rozdiel od anglického „infertility“ používaného vo význame sterilita.

Nikoho neľutujem – rozhovor s Marcelou Korčekovou

Keď sa Marcela Korčeková spamätala zo série neúspešných umelých oplodnení a otriasla z rozvodu, rozhodla sa spojiť profesiu psychologičky s fertility koučingom. Počas siedmich rokov, čo sa venuje ženám, ktoré majú problém s plodnosťou, sa jej klientkam narodili desiatky detí a ďalšie sú na ceste.

Staršie ženy a tehotenstvo – medzi právom na reprodukciu a zdravým rozumom

Právo na reprodukciu patrí medzi základné ľudské práva. Rodenie detí v staršom veku ženy však so sebou prináša aj medicínske riziká. Demografické údaje Európy a Severnej Ameriky poukazujú na skutočnosť, že v týchto krajinách dochádza k znižovaniu pôrodnosti a k zvyšovaniu veku rodičiek. Tento trend sa nevyhýba ani Slovensku. Na jednej strane sa deti rodia do ekonomicky zabezpečených rodín, na druhej strane však v staršom veku klesá fertilita, zvyšuje sa riziko geneticky podmienených ochorení u detí a pribúdajú aj ochorenia matiek. S týmito skutočnosťami sú konfrontovaní špecialisti z odboru reprodukčnej medicíny a reprodukčnej genetiky.

Príliš skoro mamou

Pôrody pred 19. rokom života sú podľa WHO pôrody včasné. (6) Tehotenstvá pred 19. rokom života predstavujú problém medicínsky, sociálny, psychický, spoločenský a ekonomický. Ideálny vek pre materstvo je 21 – 25 rokov, keď sa predpokladá fyzická a mentálna vyspelosť a pripravenosť na poslanie rodiča. (3, 5) Podľa WHO sa adolescentné tehotenstvo (teen pregnancy) delí na mladšie (do 17 rokov) a staršie (18 – 19 rokov). Problém adolescentného tehotenstva dominuje hlavne v rozvojových krajinách a v subsaharskej Afrike. Situácia však nie je ideálna ani vo vyspelých krajinách. (4) Tehotenstvo...

Deti narodené v srdci

Návrat je občianske združenie, ktoré opusteným deťom nedáva hračky, ale nachádza domovy. A hoci je nájdenie rodiny a osvojenie dieťaťa formálne a emocionálne náročný proces, tým sa to ani zďaleka nekončí. Náhradné rodiny sa spoločne s osvojenými deťmi musia časom vysporiadať s hromadou špecifických situácií a pocitov, nezriedka potrebujú odborné poradenstvo, a tak sa usádzame v miestnosti plnej hračiek s detským boxovacím mechom; vraj na vybitie hnevu. Zakrátko sa k nám pridáva Soňa Očkášová, ktorá v združení pracuje ako psychologička a jej slová v nás vyvolávajú smútok aj uznanie. Situácia...

Úloha muža v reprodukcii – iba komparz alebo 50 % úspechu?

Infertilita alebo neplodnosť je neschopnosť dosiahnuť otehotnenie do jedného roku u sexuálne aktívneho páru, ktorý nepoužíva žiadnu formu antikoncepcie. U takmer polovice infertilných párov je príčinou infertility páru muž. Potenciálnych príčin vzniku mužskej infertility je veľa a presná identifikácia si vyžaduje dôkladné vyšetrenie. Kompletná lekárska anamnéza spolu s cieleným vyšetrením umožní vhodný výber laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení.

Mýty a fakty o otehotnení a tehotenstve

Do centra asistovanej reprodukcie prichádza mnoho neplodných párov, ktoré v snahe počať potomka či donosiť zdravé dieťa často skúšajú všetko možné i nemožné, aby sa k svojmu cieľu dopracovali. Prostredníctvom laických informačných zdrojov a anonymných diskusných príspevkov na ženských internetových fórach musia zdravotnícki pracovníci svojim klientom pomerne často vysvetľovať, ktoré informácie o otehotnení či tehotenstve sú pravdivé, podložené relevantnými výskumami v danej oblasti a ktoré sú len poverami.

Pacient nie je tovar – rozhovor s hercom Richardom Stankem

Doobeda skúšal v SND, skúška sa pretiahla ďaleko cez obed, takže len cigareta a fotenie pre náš časopis, hneď na to ďalšia skúška na druhom konci Bratislavy, večer verejná generálka v SND. Len profík dokáže dať v taký deň s absolútnym pokojom ešte aj rozhovor. Herec Richard Stanke.

Pediatria je pre genetika veľmi nápomocná

Vyštudovaný pediater napokon skončil pri genetike, o ktorej – ako sám tvrdí – „lekári ešte stále veľa nevedia“. V dobe, keď s ňou začínal, o nej nevedel mnoho ani on, dnes je uznávaným odborníkom v cytogenetike. Genetiku vníma ako oblasť, v ktorej je veľmi široký priestor na bádanie, zlepšovanie súčasných legislatívnych nastavení, ale i na hľadanie odpovedí na neľahké otázky z oblasti lekárskej etiky. Predstavujeme vám vedúceho Ambulancie lekárskej genetiky a Laboratória lekárskej genetiky v Spišskej Novej Vsi – MUDr. Martina Mistríka.

Unilabs, líder v oblasti diagnostických služieb

Spoločnosť Unilabs zastáva pozíciu poprednej diagnostickej spoločnosti s jedným z najširších geografických pokrytí v Európe (po akvizícii spoločnosti Alpha medical má prevádzky už v 12 krajinách). Pôsobí aj v Latinskej Amerike (Peru) a na Strednom východe (Dubaj).