Články

20 rokov Alpha medical

Tento rok je pre nás výnimočný, v Alpha medical oslavujeme 20. výročie. Vďaka všetkým, ktorí Alphu tvorili a dodnes tvoria, sme počas tých 20 rokov prešli poriadny kus cesty. Počas dvadsiatich rokov sme dosiahli veľa úspechov a z tých menej úspešných krokov sme sa mnoho naučili.

Mnohé nemocnice držia pohromade iba „silou vôle“

Pri dobrej organizácii času je možné – takmer svojpomocne – postaviť dom aj popri náročnom a zodpovednom zamestnaní. Čas, ktorý ukrojí zo spánku, venuje starostlivosti o kvetiny a nový príbytok. Neodmietne žiadnu pracovnú výzvu, dokáže manažovať niekoľko náročných rekonštrukcií súčasne, najradšej má kvalitné mäso a bez tradičnej šálky zeleného čaju sa ráno nepohne ani na krok. Predstavujeme vám Ing. Róberta Lamoša, projektového manažéra technického a hospodárskeho oddelenia Alpha medical.

Kardiovaskulárne ochorenia počas tehotenstva

Kvôli zvyšujúcemu sa veku prvej gravidity, a vďaka starostlivosti o deti s vrodenými srdcovými chybami, sa spektrum chorôb, s ktorými sa stretávame v tehotenstve, mení. (1) Zatiaľ čo v minulosti boli hlavným problémom reumatické srdcové chyby, dnes sú to hypertenzia a vrodené srdcové chyby, korigované v detstve. (2) Zvlášť rizikové tehotné pacientky je vhodné koncentrovať do špecializovaných ambulancií a pôrodníckych centier, pretože liečebné zásahy optimálne pre ženu nemusia byť vhodné pre plod, a naopak. (3)

Laboratórne vyšetrenie a diagnóza

Od roku 2011, keď uzreli svetlo sveta prvé indikačné a frekvenčné obmedzenia na laboratórne vyšetrenia z dielne zdravotných poisťovní, uplynulo už 6 rokov. Lastovičkou v týchto aktivitách bola Všeobecná zdravotná poisťovňa. Čoskoro sa pridali aj ďalšie dve zdravotné poisťovne – Union a Dôvera, zistiac, že je to významný nástroj šetrenia ich finančných prostriedkov. Približne v tom istom čase sa začal v súvislosti so zamietnutými laboratórnymi vyšetreniami objavovať aj ďalší fenomén, a to „nesprávna“, „nepovolená“ alebo „nevhodná“ diagnóza k danému laboratórnemu vyšetreniu. Dnes chceme tento jav rozobrať z viacerých hľadísk.

Príprava na tehotenstvo ako seriózny projekt

Príprava na tehotenstvo začína vtedy, keď pár, respektíve žena začína túžiť po dieťati. V súčasnosti ženy odsúvajú tehotenstvo do vyššieho veku pre socioekonomické zabezpečenie. Tento trend sa prejavuje aj na priemernom veku rodičiek. Podľa správy Eurostatu, v Európskej únii bol v roku 2001 priemerný vek rodičiek 29 rokov. V roku 2014 narástol priemerný vek na 30,4. Na Obrázku č. 1 sú zobrazené krajiny Európskej únie podľa vekového rozloženia rodičiek v čase pôrodu prvého dieťaťa. Priemerný vek rodičiek v Slovenskej republike bol 27 rokov, v Českej republike 28,1, v Holandsku 29,5, v Grécku 30 a v Taliansku 30,7 rokov. (1)

Zanechať kúsok seba

„Príroda si cestu nájde.“ Veta, ktorá je najčastejšie používaná biológmi pre akýkoľvek proces týkajúci sa živých organizmov (vrátane človeka). Žiaľ, v oblasti ľudskej reprodukcie sme v posledných rokoch svedkami, že interval hľadania je príliš dlhý, a preto len ťažko kompatibilný s vopred predurčenými biologickými hodinami ženy. Ako však ukazujú najnovšie práce, kvalita fertilizačného potenciálu sa vekom (a určite aj v súvislosti s pribúdajúcimi ochoreniami) znižuje aj u mužov, napriek tomu, že horný vekový limit pre reprodukciu u nich nie je určený.

Tehotné by svoje neresti nemali riešiť sladkým drievkom, mohli by mať potom hlúpejšie deti

Z fínskej štúdie, ktorá je spoločným dielom výskumníkov z University of Helsinki, Národného ústavu zdravia a sociálnej starostlivosti a nemocníc vyplýva, že deti mamičiek, ktoré chceli po pôrode zostať štíhle a namiesto bežného cukru stavili na tradičné prírodné sladidlo s glycyrhizínom, urobili svojim najdrahším medvediu službu. V priemere sú na tom ich ratolesti v kognitívnych testoch horšie než ich rovesníci. Rozdiel je približne o sedem bodov IQ.

Súčasný prenatálny skríning a možnosti prenatálnej diagnostiky

Úroveň poskytovania prenatálneho skríningu v regiónoch Slovenska je veľmi rozdielna a rozdielna je aj medzi jednotlivými lekármi. V nadväznosti na tieto rozdiely sú evidentné aj regionálne rozdiely v dostupnosti prenatálnych genetických vyšetrení. Gynekológovia – pôrodníci by však mali poskytovať prenatálny skríning na takej úrovni, aby sme mohli poskytovať indikované prenatálne genetické vyšetrenia každej tehotnej žene, u ktorej zistíme genetické riziko. Klinickí genetici postupujú v súlade s „Odporúčaním hlavného odborníka ku indikovaniu prenatálnych genetických testov“, ktoré je pravidelne inovované a uverejnené na www.sslg.sk .

Reprodukčná medicína v slovenskom právnom prostredí

Reprodukčná medicína je progresívne sa rozvíjajúci medicínsky odbor, pričom dopyt po jeho službách rastie aj v dôsledku zmien životného štýlu populácie a odkladania založenia rodiny do vyššieho veku. Ako ukazujú súdne prípady zo zahraničia, v súvislosti s jeho výkonom môže vzniknúť celý rad otázok a sporných situácií, ktoré zvlášť pri absentujúcej právnej úprave dostávajú do neľahkej pozície všetkých zúčastnených vrátane súdov.

Viacplodová tehotnosť

Cieľom článku je prezentovať aktuálne poznatky týkajúce sa viacplodového tehotenstva. Opísané sú hlavné komplikácie ako intrauterinná rastová retardácia plodu, predčasný pôrod, predčasný odtok plodovej vody, ako aj komplikácie špecifické pre viacplodovú tehotnosť. Vzhľadom na rizikovosť viacplodovej tehotnosti a vyšší výskyt komplikácií z hľadiska matky i plodov má sledovanie takejto gravidity svoje špecifiká. Pre správny manažment gravidity je zásadné vedieť o možných komplikáciách a poznať čas ich výskytu v priebehu tehotnosti.