Články

Pacient nie je tovar – rozhovor s hercom Richardom Stankem

Doobeda skúšal v SND, skúška sa pretiahla ďaleko cez obed, takže len cigareta a fotenie pre náš časopis, hneď na to ďalšia skúška na druhom konci Bratislavy, večer verejná generálka v SND. Len profík dokáže dať v taký deň s absolútnym pokojom ešte aj rozhovor. Herec Richard Stanke.

Pediatria je pre genetika veľmi nápomocná

Vyštudovaný pediater napokon skončil pri genetike, o ktorej – ako sám tvrdí – „lekári ešte stále veľa nevedia“. V dobe, keď s ňou začínal, o nej nevedel mnoho ani on, dnes je uznávaným odborníkom v cytogenetike. Genetiku vníma ako oblasť, v ktorej je veľmi široký priestor na bádanie, zlepšovanie súčasných legislatívnych nastavení, ale i na hľadanie odpovedí na neľahké otázky z oblasti lekárskej etiky. Predstavujeme vám vedúceho Ambulancie lekárskej genetiky a Laboratória lekárskej genetiky v Spišskej Novej Vsi – MUDr. Martina Mistríka.

Unilabs, líder v oblasti diagnostických služieb

Spoločnosť Unilabs zastáva pozíciu poprednej diagnostickej spoločnosti s jedným z najširších geografických pokrytí v Európe (po akvizícii spoločnosti Alpha medical má prevádzky už v 12 krajinách). Pôsobí aj v Latinskej Amerike (Peru) a na Strednom východe (Dubaj).

Predčasne narodené deti – možnosti súčasnej medicíny

Pokroky medicíny posledných dvoch desaťročí priniesli výrazné zmeny v starostlivosti o tehotnú s hroziacim predčasným pôrodom a o jej dieťa. Približne pred 20 rokmi sa v odbornej literatúre uvádzalo, že plod sa považuje za neschopný života, ak má hmotnosť menšiu ako tisíc gramov a gestačný vek menej ako 30 týždňov. Prenatálna indukcia zrelosti pľúc kortikoidmi u matky s hroziacim predčasným pôrodom, nové technológie a aplikácia exogénneho surfaktantu spolu s novými poznatkami o výžive a ošetrovateľskej starostlivosti sa výraznou mierou podieľajú na záchrane života nezrelých novorodencov. Momentálne je vo väčšine európskych štátov za životaschopné považované dieťa narodené po ukončenom 24. gestačnom týždni a s hmotnosťou nad päťsto gramov. Sú však krajiny ako Japonsko, škandinávske krajiny, ale aj Česká republika, kde sa hranice pre záchranu nezrelých novorodencov posúvajú ešte nižšie.

Pred 10 rokmi nás opustil zakladateľ laboratórií Alpha medical, MUDr. Antonín Pírek

Dňa 5. 7. 2006 nás zastihla smutná správa. Po dlhej a ťažkej chorobe nás navždy opustil zakladateľ a prvý generálny riaditeľ spoločnosti Alpha medical, s. r. o., MUDr. Antonín Pírek. Je neuveriteľné, ako ten čas rýchlo letí. Už je to 10 rokov. Toľko sa zmenilo.

Legionelová infekcia, diagnostika a environmentálne riziko expozície

Legionelové ochorenia – závažnejšia až život ohrozujúca pneumonická forma (tzv. legionárska choroba), ako aj ľahšia nepneumonická forma (tzv. pontiacka horúčka) – súvisia s expozíciou človeka vode v prírodných, ale najmä v človekom vytváraných ekosystémoch (vodovodné systémy, klimatizačné jednotky, hydroterapeutické zariadenia, vlhké kompostoviská a pod.). Legionely prežívajú v symbiotických vodných spoločenstvách s inými baktériami, riasami a amébami v biofilmoch pri teplotách 25 – 45 °C (optimum 32 – 42 °C) a pri pH 2,7 – 8,3. Pri nedodržaní preventívnych opatrení prevádzky zariadení využívajúcich vodu na hygienické, terapeutické, wellness a priemyselné účely sú inhaláciou alebo aspiráciou ohrozené osoby s rizikovými faktormi, ako aj pacienti v nemocniciach.

HIV infekcia v súčasnosti

Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV – human immunodeficiency virus) patrí medzi retrovírusy. Finálnym štádiom infekcie vírusom HIV je syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS – acquired immunodeficiency virus). AIDS bol prvýkrát popísaný v roku 1981 v San Franciscu, a to Gottliebom. Vírus HIV ako pôvodca AIDS bol identifikovaný v roku 1983 a 1984 nezávisle od seba Montagnierom v Paríži a Gallom v Bethesde. Za jedného zo spoluobjaviteľov vírusu HIV je považovaný aj Slovák Mikuláš Popovič, ktorý pracoval v tíme v Bethesde a v minulosti v Ústave preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave.

Infekčné ochorenia endokrinných orgánov

Zápalové ochorenia endokrinného systému predstavujú pomerne časté ochorenia, ktoré môžu postihovať všetky endokrinné žľazy v organizme, počínajúc hypofýzou a končiac zápalom periférnych žliaz, akými sú štítna žľaza, nadobličky, gonády, endokrinný pankreas alebo endokrinné štruktúry uložené v tenkom čreve.

Uretritídy

Uretritídy predstavujú zápalové ochorenia močovej trubice. Vo väčšine prípadov ide o sexuálne prenosné ochorenia, len v minimálnej miere ide o idiopatické zápalové ochorenie. Etiologicky môžeme toto ochorenie rozdeliť do 2 základných skupín. Prvú skupinu tvoria takzvané negonokokové uretritídy – najčastejším pôvodcom je Chlamydia trachomatis, ktorá je zodpovedná za 20 – 50 % a Mycoplasma genitalium zodpovedná za 10 – 30 % z celkového počtu infekcií. (1) Zvyšok prípadov je spôsobených infekciou Trichomonas vaginalis a Ureaplasma urealyticum, vírusmi (vírus herpes simplex, adenovírusy) alebo anaeróbnymi patogénmi. Druhá skupina sú takzvané gonokokové infekcie spôsobené Neisseria gonorrhoeae. Typickými príznakmi sú výtok z močovej trubice, dyzurické ťažkosti a pocit svrbenia, iritácie uretry a ústia močovej trubice. (2)

Zlé, zlé poľnohospodárstvo!

Zdá sa, že najstrašnejším vynálezom ľudstva nebola atómová bomba, ale poľnohospodárstvo. To nás z idylického lovecko-zberačského raja uvrhlo do marazmu politikárčenia a vojen, súkromného vlastníctva, nerovnosti a dedičných hriechov, do patriarchátu a monogamie. Zmenilo naše stravovacie návyky, predĺžilo a zúmornilo prácu, skrátilo dĺžku aj tak zlého života. Prinieslo hladomory a infekčné choroby. Som odchovancom socialistického školstva a to nás učilo, že ľudstvo speje k svetlejším zajtrajškom, vyššie a lepšie, až ku hviezdam. Nepamätám si, žeby sme sa učili niečo o tom, že vývoj môže ísť aj...