Články

Sľubná liečba cukrovky lepidlom alebo Chirurgia v tabletke

Obezita už vykazuje znaky globálnej epidémie a v anglicky hovoriacich krajinách sa začala označovať výrazom globezita. Podľa odhadov je zhruba polovica ľudí na svete obéznych alebo trpí nadváhou, pričom v rozvinutých krajinách je to ešte horšie, tam už ich je okolo dvoch tretín. České a slovenské zdravotné štatistiky nás nenechávajú na pochybách, že podľa tohto parametra aj my patríme k tým ekonomicky najrozvinutejším.

Možnosti ovplyvnenia prediabetu do diabetes mellitus 2. typu

Prevencia v diabetológii na všetkých úrovniach je jedinou sľubnou perspektívou do budúcnosti, ktorá nie je doteraz naplno využitá. Aktívne opatrenia môžu podstatne ovplyvniť „diabetické kontinuum“. Na základe súčasného stupňa poznania sa dajú určiť očakávania vyplývajúce z jednotlivých možností intervencií na zabránenie prechodu z prediabetu do rozvoja diabetes mellitus 2. typu. Je výzvou doby, aby sa počas nasledujúceho obdobia uplatňoval prístup, ktorý je preventívnou diabetológiou.

Jedlo významne ovplyvňuje kvalitu nášho života

Nominácia v ankete Slovenka roka 2018 ju prekvapila aj potešila. Priznáva, že svoj dôsledný prístup k pracovným povinnostiam prenáša aj do domácnosti a, rovnako ako na seba, je prísna aj na synov. Počas praxe v Amerike sa naučila postupy, ktoré dnes v záujme pacientov uplatňuje aj na Slovensku. Spolu s kolegami bojuje proti šíreniu obezity a s ňou súvisiacich ochorení. Rozprávali sme sa s MUDr. Adelou Penesovou, PhD. z Ústavu klinického a translačného výskumu v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied.

Diabetická ketoacidóza

Diabetická ketoacidóza je stále závažnou akútnou komplikáciou diabetes mellitus 1. typu v detskom veku a v adolescencii. Približne 0,5 – 0,9 % detí s diabetickou ketoacidózou sa môže komplikovať edémom mozgu, pričom štvrtina pacientov s edémom mozgu pri diabetickej ketoacidóze končí úmrtím. Ďalšia štvrtina môže mať trvalé neurologické následky. Správny manažment a liečba detí s diabetickou ketoacidózou znižuje závažné následky na minimum. V prípade závažnejšej ketoacidózy sa po úvodnej objemovej terapii a začatí inzulinoterapie v rámci spádových oddelení odporúča bezpečný transport pacienta na oddelenia schopné zabezpečiť komplexnú intenzívnu starostlivosť. Výhodou je aj možnosť priamej kooperácie s diabetologickými centrami. Cieľom práce je opísať správny manažment diabetickej ketoacidózy a poukázať na možnosti prevencie.

Rád prijímam výzvy

Je presvedčený, že vľúdna atmosféra na pracovisku je základom stabilného tímu. Imponuje mu, ak ľudia robia svoju prácu preto, lebo ju majú radi, nie len kvôli financiám. Náš rozhovor sa uskutočnil v priestoroch Správy v Martine, kde zamestnanci už od skorého rána sršali energiou a dobrou náladou. Nad šálkou kávy sme sa porozprávali o tom, čo motivuje zamestnancov, aj jeho samotného, o výzvach, ktoré prináša súčasný pracovný trh a o mnohých iných zaujímavých témach. Predstavujeme vám inžiniera Petra Kelčíka, HR manažéra našej spoločnosti.

Systém poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti záchrannou zdravotnou službou

Záchranná zdravotná služba (ZZS) poskytuje neodkladnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť v kritických situáciách pri ohrození života alebo zdravia občanov. ZZS zabezpečujú operačné strediská záchrannej zdravotnej služby (linka 112, prípadne 155) a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Je súčasťou integrovaného záchranného systému (IZS) a pri poskytovaní pomoci v tiesni je postup zložiek IZS vzájomne koordinovaný.

Život? Na nezaplatenie

Máme za sebou dovolenkové obdobie. Je to časť v roku, ktorá je typická spomalením pracovného tempa, ale aj akumuláciou adrenalínových zážitkov počas našich výletov doma či v zahraničí. Práve túžba v nás zažiť niečo originálne a netradičné často ide ruka v ruke so znížením opatrnosti, s nedostatočným odhadom vlastných schopností či s úplnou absenciou zdravého rozumu. Podporená je aj účinkami letných horúčav a výdatnou konzumáciou alkoholu. Každoročne sú výsledkom zbytočné tragédie, ku ktorým vôbec nemuselo dôjsť. Aktuálne číslo inVitra preto venujeme všetkým lekárom urgentnej medicíny, ktorí so zanietením a s láskou vykonávajú svoje medicínske povolanie vždy vtedy a tam, kde ich najviac potrebujeme – pri záchrane ľudského života.

Nález postreleného krvácajúceho človeka

Legálne aj nelegálne držanie strelných zbraní najrôznejších typov a konštrukcií profesionálmi aj verejnosťou je príčinou relatívne častého výskytu strelných poranení. Tie vznikajú najčastejšie v dôsledku samovražedného konania, násilnej trestnej činnosti, ktorou je použitie strelnej zbrane proti druhej osobe, ďalej v dôsledku nešťastnej náhody alebo cieleného zásahu ozbrojených zložiek. U nás sa strelné poranenia nevyskytujú často, napriek tomu ide o desiatky až stovky prípadov ročne. Omnoho častejšie sú v krajinách tretieho sveta (v Afrike), pri ozbrojených konfliktoch, v oblastiach so zvýšenou kriminalitou a v krajinách s väčšou toleranciou strelných zbraní.

Mŕtvi jazdci

Za to, že dnes môžeme v zdraví prežiť čelný náraz autom do steny v stokilometrovej rýchlosti, vďačíme výskumu na reálnych ľudských telách, ktorý začal v roku 1930.

Hyperglykemická kóma

Diabetes mellitus (DM) patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce choroby súčasnej doby. Podľa údajov svetovej zdravotníckej organizácie sa počet diabetikov vo svete odhaduje na viac než 200 miliónov osôb. Na Slovensku tento počet dosahuje 350 000 osôb. Liečba DM je finančné náročná a pohltí takmer 15 % celkových nákladov v zdravotníctve. V dôsledku náhlej metabolickej dekompenzácie môžu vzniknúť nasledujúce akútne komplikácie: diabetická ketoacidóza (DKA), hyperglykemický hyperosmolárny syndróm (HHS), laktátová acidóza (LA) a hypoglykémia. Každá z týchto komplikácií môže byť život ohrozujúcou.