Články

Rád prijímam výzvy

Je presvedčený, že vľúdna atmosféra na pracovisku je základom stabilného tímu. Imponuje mu, ak ľudia robia svoju prácu preto, lebo ju majú radi, nie len kvôli financiám. Náš rozhovor sa uskutočnil v priestoroch Správy v Martine, kde zamestnanci už od skorého rána sršali energiou a dobrou náladou. Nad šálkou kávy sme sa porozprávali o tom, čo motivuje zamestnancov, aj jeho samotného, o výzvach, ktoré prináša súčasný pracovný trh a o mnohých iných zaujímavých témach. Predstavujeme vám inžiniera Petra Kelčíka, HR manažéra našej spoločnosti.

Systém poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti záchrannou zdravotnou službou

Záchranná zdravotná služba (ZZS) poskytuje neodkladnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť v kritických situáciách pri ohrození života alebo zdravia občanov. ZZS zabezpečujú operačné strediská záchrannej zdravotnej služby (linka 112, prípadne 155) a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Je súčasťou integrovaného záchranného systému (IZS) a pri poskytovaní pomoci v tiesni je postup zložiek IZS vzájomne koordinovaný.

Život? Na nezaplatenie

Máme za sebou dovolenkové obdobie. Je to časť v roku, ktorá je typická spomalením pracovného tempa, ale aj akumuláciou adrenalínových zážitkov počas našich výletov doma či v zahraničí. Práve túžba v nás zažiť niečo originálne a netradičné často ide ruka v ruke so znížením opatrnosti, s nedostatočným odhadom vlastných schopností či s úplnou absenciou zdravého rozumu. Podporená je aj účinkami letných horúčav a výdatnou konzumáciou alkoholu. Každoročne sú výsledkom zbytočné tragédie, ku ktorým vôbec nemuselo dôjsť. Aktuálne číslo inVitra preto venujeme všetkým lekárom urgentnej medicíny, ktorí so zanietením a s láskou vykonávajú svoje medicínske povolanie vždy vtedy a tam, kde ich najviac potrebujeme – pri záchrane ľudského života.

Nález postreleného krvácajúceho človeka

Legálne aj nelegálne držanie strelných zbraní najrôznejších typov a konštrukcií profesionálmi aj verejnosťou je príčinou relatívne častého výskytu strelných poranení. Tie vznikajú najčastejšie v dôsledku samovražedného konania, násilnej trestnej činnosti, ktorou je použitie strelnej zbrane proti druhej osobe, ďalej v dôsledku nešťastnej náhody alebo cieleného zásahu ozbrojených zložiek. U nás sa strelné poranenia nevyskytujú často, napriek tomu ide o desiatky až stovky prípadov ročne. Omnoho častejšie sú v krajinách tretieho sveta (v Afrike), pri ozbrojených konfliktoch, v oblastiach so zvýšenou kriminalitou a v krajinách s väčšou toleranciou strelných zbraní.

Mŕtvi jazdci

Za to, že dnes môžeme v zdraví prežiť čelný náraz autom do steny v stokilometrovej rýchlosti, vďačíme výskumu na reálnych ľudských telách, ktorý začal v roku 1930.

Hyperglykemická kóma

Diabetes mellitus (DM) patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce choroby súčasnej doby. Podľa údajov svetovej zdravotníckej organizácie sa počet diabetikov vo svete odhaduje na viac než 200 miliónov osôb. Na Slovensku tento počet dosahuje 350 000 osôb. Liečba DM je finančné náročná a pohltí takmer 15 % celkových nákladov v zdravotníctve. V dôsledku náhlej metabolickej dekompenzácie môžu vzniknúť nasledujúce akútne komplikácie: diabetická ketoacidóza (DKA), hyperglykemický hyperosmolárny syndróm (HHS), laktátová acidóza (LA) a hypoglykémia. Každá z týchto komplikácií môže byť život ohrozujúcou.

GDPR prináša zjednotenie

Súkromné firmy aj štátne inštitúcie sa v priebehu prvej polovice tohto roka museli oboznámiť s novou európskou legislatívou zameranou na ochranu osobných údajov, čiže General Data Protection Regulation alebo v skratke GDPR. O cieľoch, o výhodách i o úskaliach GDPR, ale aj o tom, na čo si treba dať pozor z pohľadu zdravotníckeho pracovníka a ako správne pochopiť a implementovať nariadenie do každodennej praxe, sme sa porozprávali s Miroslavou Terem Greštiakovou, ktorá pôsobí ako Global Data Protection Officer v skupine Unilabs.

Medicína katastrof

V súčasnej dobe sa čoraz častejšie stretávame s hrozbou rôznych mimoriadnych udalostí, ktoré ohrozujú zdravie a život obyvateľov našej krajiny. Na podobné mimoriadne udalosti spoločnosť často nie je pripravená. Týka sa to hlavne záchrany čo najväčšieho počtu postihnutých. V ponímaní zvládnutia záchrany a poskytnutia zdravotnej starostlivosti treba dopredu pripraviť a vycvičiť všetky zložky, ktoré sa podieľajú na týchto činnostiach. Snahou zložiek je byť pripravení materiálne, personálne, odborne a koncepčne.

Čo je dobré vedieť o mŕtvici

Podľa špecialistov združených v American Stroke Association sa mozgová mŕtvica v USA už dostala na špicu hlavných príčin úmrtí, a tento trend majú nasledovať aj ďalšie rozvinuté krajiny. Pritom by sa vraj v mnohých prípadoch dalo predísť tomu najhoršiemu, keby verejnosť mala aspoň základné povedomie o tejto chorobe a o jej príznakoch. Bohužiaľ, nie je to tak a panuje všeobecná nechuť niečo na tom zmeniť.

Slovenská urgentná medicína včera a dnes

Urgentná medicína (UM) je v medzinárodnom kontexte jedným z najmladších odborov. V roku 1998 bola UM prostredníctvom Manifestu UM vyhlásená za plnohodnotný odbor medicíny. Napriek tomu, že je to relatívne mladá lekárska špecializácia, veľmi dynamicky sa rozvíja. Je založená na znalostiach a zručnostiach nevyhnutných na prevenciu, diagnostiku a zvládnutie urgentných a emergentných príznakov chorôb a úrazov, ktoré postihujú pacientov všetkých vekových skupín a v celom spektre nediferencovaných somatických a duševných porúch.

Pages