Články

V zdravotníctve je kľúčová kvalita

Zdravotníctvo vníma ako tímový šport s tisíckami hráčov, ku ktorým patria nielen lekári, sestry, zdravotnícky personál, ale aj manažéri nemocníc a biomedicínski výskumníci. Je náročný na seba aj na druhých a snaží sa o to, aby kvalitní vedci ostávali na Slovensku. Rozčuľuje ho, keď majú ľudia priveľa rečí, ale málo činov. O liečení neduhov nášho zdravotníctva, ale aj o tom, čo je nové vo vede a vo výskume, sme sa porozprávali s docentom Petrom Celecom, prednostom Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Anafylaxia a anafylaktický šok

Anafylaxia je častým patologickým stavom a postihne približne 1 z 300 občanov európskej populácie v určitej fáze jeho života, s incidenciou od 1,5 do 7,9 osôb na 100 000 obyvateľov. Charakterizuje ju generalizovaná alergická reakcia, ktorá sa uskutočňuje bezprostredne po druhom alebo opakovanom kontakte s alergénom. Anafylaxia môže byť spustená viacerými alergénmi, pričom u detí ju najčastejšie vyvolávajú potraviny a u dospelých lieky.

Moderný patológ pracuje v prospech živých

Stretli sme sa v nových priestoroch Diagnostického centra patológie, ktoré už na prvý pohľad rúcajú tradičné nelichotivé predstavy o slovenskom zdravotníctve. Moderné pracovisko vybavené najnovšou technikou, plné spokojných zamestnancov riadi človek, ktorý je zanieteným športovcom, skúseným odborníkom, spravodlivým nadriadeným a presne vie, aké vlastnosti musí mať dobrý patológ. Rozprávali sme sa s doktorom Ľubomírom Strakom, manažérom Diagnostického centra patológie v Prešove.

Na konci evolúcie nie je krása

Hovorí sa, že ľudská reč a jednotlivé slová sú základnými komunikačnými nástrojmi človeka. Je tu však ešte koža – jeden z mnohých dôležitých orgánov ľudského tela, s imunitou ako tichým spoločníkom v pozadí. Dávno predtým, než sú ústa otvorené a slovo vypovedané, je to práve schopnosť kože prijímať podnety z okolia, vyhodnocovať ich a poskytovať spätnú väzbu. Koža vlastným spôsobom komunikuje, ochraňuje a dáva výstrahu – v podobe husej kože, začervenania, stresového mramorovania a intenzívneho potenia ako viditeľných prejavov, ktoré však na molekulovej úrovni majú ekvivalent v rušnom svete prebiehajúcich biochemických reakcií. To všetko sa deje v zlomku stotín sekundy, ovplyvňované periférnym a centrálnym nervovým systémom, emočným stavom organizmu, spomienkami, myšlienkami či výchovou. Koža plní v živote človeka množstvo dôležitých funkcií, ktoré si však pri ich bezchybnom fungovaní zdravý jedinec neuvedomuje. Jeho jediné uvedomenie si prítomnosti kože nastáva pri rannej a večernej hygiene. Zložitosť procesov a viaceré úrovne regulácií však vytvárajú priestor aj na vznik porúch (lokálnych alebo celkových) a ochorení, ktorými sa v tomto prípade zaoberá dermatovenerológia.

Slovenská dermatovenerológia na začiatku 21. storočia

Hoci kožné a pohlavné choroby sprevádzajú ľudstvo od nepamäti, dermatovenerológia ako veda a samostatný medicínsky odbor sa začala formovať až koncom 18. storočia. Hlavnými centrami európskej dermatovenerológie boli vtedy Viedeň a Paríž. Napriek tomu, že na území dnešného Slovenska, v tom čase súčasti Uhorskej monarchie, neboli v 18. a 19. storočí najlepšie podmienky na rozvoj vzdelanosti, aj my sa môžeme pochváliť prispením k rozvoju odboru.

Lekársky sprievodca nákupom kozmetiky

Pre každého človeka je dôležité, aby svoje telo vnímal ako jeden systém – od najvrchnejších vrstiev kože až po najskrytejšie zákutia buniek. Kombináciou preventívnych opatrení a nevyhnutných terapeutických zásahov dokážeme vyliečiť identifikované ochorenia a prejavy chorôb. V cielenej a komplexnej diagnostickej medicíne treba vedieť, čomu máme predchádzať. Musíme poznať najlepší možný postup prevencie ochorení.

Chorí diktátori

Čo majú spoločné Lenin, Gottwald a Stalin? Komunistický teror. Kult osobnosti. Dohady okolo prirodzenosti ich smrti. A čo takto syfilis?

Choroba motýlích krídiel – viditeľná a rôznorodá zriedkavá choroba

Epidermolysis bullosa hereditaria je primárne kožná choroba. U závažnejších subtypov sa stáva chorobou s multiorgánovým poškodením (vrátane uropoetického systému) v dôsledku infekcií, porúch výživy a sekundárneho postihnutia vnútorných orgánov.

Som tu pre vás, kedykoľvek!

Mohla byť volejbalistka, telocvikárka, učiteľka. Dnes je herečka, ktorú poznáme najmä z televízie z výrazných rolí v Odsúdených či v Tajných životoch , ona je však omnoho všestrannejšia herečka. Navyše je principálka divadla, spoluatorka hier, šéfredaktorka časopisu a keď naberie odvahu, možno vydá i knihu. Judita Hansman.

Zmeny farby kože ako prejav ochorenia

Článok je prehľadom najčastejších farebných zmien na koži a ich možných príčin. U kožných ochorení, ktoré sa prejavujú zmenami farby kože, je stručne uvedený terapeutický postup.

Pages