Články

Čo sa môže skrývať za vracaním u batoľaťa

Nádory centrálneho nervového systému (CNS) sú po leukémiách druhou najčastejšou malignitou v detskom veku (20 – 25 % všetkých nádorov v detskom veku) a sú najčastejšími solídnymi nádormi u detí. U dospievajúcich predstavujú približne 9 – 10 % z celkového počtu nádorov. Incidencia je 2,7 – 3,3/100 000 detí. Chlapci sú postihnutí 1,3-krát častejšie než dievčatá. Popisuje sa dvojvrcholový výskyt. 1. vrchol je u detí do 5. roku a 2. vrchol nad 10 rokov. (8, 19)

Samovražda

Samovražda – pojem, ktorý v mnohých z nás vyvoláva strach, obavu, zúfalstvo, pocit nebezpečenstva, ale aj beznádej. V každej minúte sa niekoľko ľudí zaoberá myšlienkami na smrť a mnohí z nich už inú cestu ani nevidia. Sú to ľudia, ktorí do svojho okolia vysielajú varovné signály, ale tie zostávajú často nepostrehnuté. Sú to ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc. Ak im porozumieme a včas poskytneme odbornú starostlivosť, skutočne im môžeme zachrániť život.

Pani doktorka, moje dieťa zrejme berie drogy. Ako získať relevantnú vzorku na vyšetrenie

Užívanie legálnych a nelegálnych drog je v súčasnej dobe považované za jeden z najzávažnejších celospoločenských problémov. Odborníci sa zhodujú v názoroch, že najrizikovejšou skupinou, ktorú drogy ohrozujú, sú práve mladí ľudia. Problém konzumácie nelegálnych drog treba vnímať ako závažný celospoločenský jav podmienený mnohými faktormi.

Rituálna obriezka a riziko autizmu

Novorodenecká obriezka je nepochybne kontroverzný akt, ktorý je ne/zainteresovanými vnímaný diametrálne odlišne. Zatiaľ čo jej prívrženci sa odvolávajú na náboženskú povinnosť, jej odporcovia poukazujú na možné negatívne dôsledky. Tu je ďalší kamienok do mozaiky.

Antifosfolipidový syndróm

Problém antifosfolipidových protilátok a antifosfolipidového syndrómu je multifaktoriálny a multiodborový. Klinické i laboratórne prejavy zamestnávajú imunológov, infektológov, reumatológov, dermatológov, nefrológov, neurológov, kardiológov, gynekológov, pôrodníkov, neonatológov, internistov, hematológov aj pracovníkov laboratórnych odborov.

Keď ma hodia do vody, tak plávam – rozhovor s MUDr. Janou Koporcovou, manažérkou Centrálneho laboratória – STRED v Ružomberku

Rozhovor s pani doktorkou Koporcovou, ktorá je manažérkou Centrálneho laboratória – STRED v Ružomberku, začal už cestou zo Šalkovej pri Banskej Bystrici, odkiaľ sme ju viezli do laboratória v Ružomberku. Prednedávnom totiž nešťastne zakopla a noha musela ísť do sadry. Nedá sa však povedať, že by jej to ubralo na typickej dobrej nálade. Už cestou do laboratória vtipkovala o výbere svojho terajšieho povolania a v Ružomberku nám prezradila čo-to zo zákulisia každodenného chodu labáku. Cestou späť sme sa ešte porozprávali o tom, čo pre ňu znamenajú Vianoce.

Postavenie genetiky v diagnostike hematologických ochorení

Genetika zohráva v diagnostike hematologických ochorení často veľmi dôležitú – miestami až nevyhnutnú – úlohu. Kým niektoré hematologické ochorenia nemajú prítomný špecifický genetický marker, pri vybraných onkologicko-hematologických diagnózach je postavenie genetiky nesporné.

Genetika v Slovenskej republike – aktuálny stav

Genetika patrí v súčasnosti medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce oblasti molekulárnej biológie. Uplatnenie genetiky v medicíne podmienilo mohutný rozvoj lekárskej genetiky, ktorá sa oprávnene stala interdisciplinárnou lekárskou vedou. V súčasnosti sa metódy lekárskej genetiky uplatňujú a naďalej prenikajú do rôznych oblastí medicíny. Najvýznamnejší impulz pre rozvoj lekárskej genetiky vzišiel z metód sekvenovania a spoznania ľudského genómu na začiatku tohto storočia.

Pohľad na úlohu patológa v diagnostike kolorektálneho karcinómu

Kolorektálny karcinóm (KRK) je už v súčasnosti považovaný za civilizačné ochorenie s významným socioekonomickým dopadom. Incidencia tohto novotvaru neustále stúpa a vo vyspelých krajinách predstavuje najčastejší zhubný novotvar GIT-u. Ide pravdepodobne o dôsledok moderného spôsobu života, kde sú významným negatívnym faktorom stravovacie návyky.

Možnosti laboratórnej diagnostiky chlamýdiových a mykoplazmových infekcií v laboratóriách Alpha medical

V celosvetovom priemere bol zaznamenaný nárast infekcií vyvolaných chlamýdiami a mykoplazmami. Zvýšený výskyt ochorení potvrdzujú i naše laboratórne štatistiky.