Články

Budúcnosť vidím v jednodňovej chirurgii

Aké sú výhody jednodňovej chirurgie pre spoločnosť a pre pacienta? Aj o tom nám porozprával lekár, ktorý ako prvý priviedol na Slovensko možnosť laserovej operácie varixov a hemoroidov v režime jednodňovej chirurgie. Okrem toho, že je chirurgom, sa špecializuje na vyšetrenia pilotov a sám si rád zalieta v oblakoch. Na zemi ho drží jeho Harley Davidson a neutíchajúca túžba po technickom i medicínskom pokroku v slovenskom zdravotnom systéme. O súčasných problémoch napredovania nášho zdravotníctva sme sa porozprávali s MUDr. Jánom Keherom, vedúcim lekárom chirurgického centra v Žiari nad Hronom.

Benígna hyperplázia prostaty

Benígne zväčšenie prostaty patrí k najčastejším ochoreniam starších mužov a spája sa nielen s vplyvom na kvalitu ich života, ale nezriedka aj so závažnými zdravotnými komplikáciami. Napriek medicínskemu pokroku, ktorý priniesol viaceré kvalitné možnosti liečby tohto ochorenia, mnoho pacientov ešte aj v dnešnej dobe považuje svoje problémy s močením za bežnú súčasť starnutia, a preto lekára nevy­hľadajú vôbec, prípade až pri komplikáciách. Aj keď v posledných rokoch došlo v tomto smere k výraznému pokroku, urologické zdravie muža ešte stale mnoho pacientov rieši radšej mimo ambulancie. Úvod...

Čo majú kvasinky spoločné s urolitiázou?

Nič. A napriek tomu boli rozhodujúcim prvkom, vďaka ktorému bolo s prispením králikov možné objaviť niečo, čo by mohlo v krátkom čase zmeniť osud tých, ktorí svoju chorobu nazývajú „prechádzky slzavým údolím“, čím myslia utrpenie spojené s tvorbou kryštálových konkrementov v renálnom parenchýme, v panvičke, v močovode a prípadne aj v močovom mechúre.

Urológia

„ V mládí erotik, v stáří prostatik. “ Touto vetou nás v časoch minulých počas štúdia medicíny uvádzal do tajov ochorení prostaty jeden nemenovaný pán profesor. Výstižná veta s hlbokým poznaním praxe... Ale spravodlivo treba poznamenať, že urológia ako jeden z dôležitých odborov humánnej medicíny nie je výsostnou doménou mužov – urológov a nerieši iba mužské zdravotné problémy. Hoci téma karcinómu prostaty je dominujúca, v súvislosti so starnutím populácie sa do popredia dostávajú aj iné druhy urologických malignít, inkontinencia moču u žien a mužská infertilita. Predovšetkým však ide o chirurgický odbor, ktorý aj na Slovensku vďaka používaniu novej techniky a moderných operačných postupov dokáže posúvať kvalitu života svojich pacientov na prijateľnú úroveň.

Mám sedem infarktov na obličke

S kapelou Vidiek je na scéne vyše tridsať rokov, stále ho to baví a stále vládze udýchať svoje roztancované vystúpenia. Dokonca tvrdí, že teraz je v lepšej kondícii než pred desiatimi rokmi. Ako to Janko Kuric robí?

Podozrenie na rakovinu prostaty môžeme vyvrátiť iba biopsiou

Za posledných 20 rokov stúpol výskyt karcinómu prostaty výraznejšie než u iných rakovín a v Českej republike sa za toto obdobie počet pacientov s nádorom na prostate dokonca strojnásobil. Popritom stúpa aj výskyt karcinómu močového mechúra, a tak sa urológovia stretávajú s onkologickými ochoreniami čoraz častejšie. Nárast výskytu onkourologických ochorení a potreba užšej špecializácie urológov vyústili v Českej republike do vzniku nového nadstavbového odboru – onkourológia. O novom odbore, ale aj o novinkách v diagnostike a liečbe onkourologických ochorení sme sa rozprávali s prof. MUDr. Marekom Babjukom, CSc., prednostom Urologickej kliniky 2. LF UK a FN Motol a predsedom Českej urologickej spoločnosti.

Úspechy a výzvy slovenskej urológie

Milí čitatelia časopisu inVitro, rok 2018, ktorý naplno odštartoval, predstavuje v histórii slovenskej urológie významný historický míľnik. V júni budeme na 25. výročnej konferencii bilancovať činnosť Slovenskej urologickej spoločnosti nielen za obdobie od poslednej konferencie, ale toto podujatie bude aj mimoriadnou príležitosťou na analýzu minulého a súčasného rozvoja našej odbornej spoločnosti.

Hematúria z pohľadu urológa

Hematúria (prítomnosť krvi v moči) predstavuje relatívne častý príznak, s ktorým sa stretávajú urológovia, nefrológovia a všeobecní lekári. Niekedy sú príčiny hematúrie zrejmé (napr. hematúria pri cystitíde), inokedy môže byť zistenie príčiny hematúrie pomerne zložité. Samotná izolovaná hematúria je obvykle málo závažná, azda s výnimkou extraglomerulárnej hematúrie spojenej s tvorbou krvných zrazenín, ktoré môžu viesť k obštrukcii močovodov i k tamponáde močového mechúra. Zistenie jej príčiny má obvykle význam z diagnostického hľadiska, pretože hematúria môže byť dôležitým príznakom umožňujúcim odhaliť závažné obličkové či iné urologické ochorenie.

Každý človek vo firme je dôležitý

Starať sa o personalistiku vo firme, ktorá zamestnáva viac než desaťtisíc ľudí vyžaduje silnú osobnosť a nespochybniteľný záväzok. Napriek tomu, že čelí obrovskej zodpovednosti a je plne oddaná práci, túto šarmantnú ženu stále zdobí úsmev, je prívetivá a plná energie. O jej práci pre Unilabs, o iniciatíve CARE BIG a o mnohých ďalších zaujímavých témach sme sa porozprávali so Samanthou Laurent, riaditeľkou pre ľudské zdroje v našej materskej spoločnosti Unilabs.

Obchodník musí vedieť aktívne počúvať

Od detstva bol pevne rozhodnutý, akým smerom sa bude uberať vo svojom profesijnom živote. Bohaté vedomosti a praktické skúsenosti z prostredia laboratórií tvoria solídny základ pre funkciu obchodného riaditeľa, ktorú vykonáva od januára tohto roku. O tom, aký by mal byť dobrý obchodník, ako sa vyvíja diagnostický trh, aké výzvy nás čakajú, prečo radšej počúva než rozpráva a o iných zaujímavých témach sme sa porozprávali s RNDr. Ľubomírom Gallikom – obchodným riaditeľom Alpha medical.

Pages