Do nového roka s novou technikou

Laboratóriá Alpha medical v súčasnosti podstupujú modernizáciu prístrojového zariadenia, ktorá sa rozsahom zaraďuje k najväčším v histórii našej spoločnosti. O priebehu tohto procesu sme sa porozprávali s prevádzkovým riaditeľom RNDr. Jozefom Marčišinom, MSc.

Prečo sme sa rozhodli pre výmenu?

Naše laboratória už dnes vyzerajú ako moderné a vysoko automatizované pracoviská.
To je pravda, ale výmeny sú v súlade s riadnym plánom a súvisia s končiacim kontraktom, ktorý sme mali s firmou Siemens, pre ktorú sme sa opäť rozhodli. V rámci uzatvorenia nového kontraktu sme dohodli výmenu techniky a zväčšenie rozsahu automatizácie na našich pracoviskách.

Ktorých laboratórií sa výmena týka?

Centrálne laboratórium na Poliankach v Bratislave značne narástlo a preto už vyžaduje tieto zmeny. Modernizácia sa okrem Bratislavy týka aj ďalších dvoch centrálnych laboratórií – v Stropkove a v Ružomberku. Začali sme Ružomberkom v októbri tohto roku. Výmena nie je plošná, no okrem centrálnych laboratórií pozitívne ovplyvní aj chod niektorých nemocničných laboratórií, pretože dôjde k posilneniu prístrojového vybavenia a k určitým zlepšeniam.

Čo je cieľom výmeny?

Cieľom je zvyšovanie efektivity práce, zlepšenie turn­around time (TAT) a najmä zavedenie najnovších technológií. Na niektorých pracoviskách už inštalujeme najnovšie analytické systémy, ktoré má Siemens k dispozícii. Staré prístroje sa prirodzene opotrebúvajú a treba ich obnovovať. K výmenám dochádza zhruba každých 5 rokov, bežné sú však aj priebežné výmeny podľa potreby. Táto výmena je rozsiahla a patrí k tým, ktoré klienti skutočne pocítia prostredníctvom skvalitnenia našich služieb a pocítia ju aj zamestnanci, pretože výsledkom bude modernejšie a komfortnejšie pracovisko.

Čo konkrétne si môžeme pod tým predstaviť?

Výmena prinesie zvýšenie kvality analytického procesu. Zvýšenie automatizácie zabezpečí aj zníženie chybovosti. Čím menej vplýva ľudská práca na výsledok, tým menšia je chybovosť. Klientom modernizácia prinesie zvýšenie kvality služieb, v prípade niektorých vyšetrení skrátenie času dostupnosti výsledku. Vo všetkých smeroch sú tieto nové zariadenia krokom vpred. Už dnes sme v tomto smere ďaleko a budeme ešte ďalej.

Čakajú klientov počas výmeny nejaké obmedzenia?

Obmedzenia rozhodne nie. Výmena sa uskutoční za plnej prevádzky. Od klientov však budeme vyžadovať vyšší objem elektronickej komunikácie, už dnes určite pociťujú zo strany našich obchodníkov snahu o ich zapojenie do elektronickej komunikácie prostredníctvom systému AlphaLAB. Spojenie elektronickej komunikácie s plnoautomatickou analytikou prináša množstvo benefitov – okrem zníženia výskytu administratívnych chýb aj skrátenie času dodania služieb, vyššiu kvalitu služieb a podobne. Plán výmeny je však navrhnutý tak, aby klient nepocítil žiadne obmedzenia. Keďže sme sieťová spoločnosť, vieme sa medzi laboratóriami flexibilne zastúpiť a aj počas modernizácie prístrojového parku dodať služby v plnom rozsahu a v najvyššej kvalite. Čo klienti zistia v praktickom chode je drobná zmena v spektre odberového materiálu, ktorá je podmienená novou technológiou. Niektoré skúmavky vyradíme, iné pridáme, ale zmeny sa väčšinou týkajú objemu skúmaviek. Rozhodne to však nič neuberie na komforte na strane lekára.

Aká investícia je plánovaná v tomto procese?

Momentálne je to okolo 4,2 milióna eur za prístrojové vybavenie od Siemensu, celkovo sa táto suma bude pohybovať na úrovni viac než 5 miliónov eur.

Aké inovácie vďaka výmene získame?

Čo sa týka analytického procesu, do Ružomberka a do Stropkova prichádzajú najnovšie systémy, ktoré Siemens na svete má. Sú nimi biochemické a imunochemické analyzátory Atellica. Konkurenčnou výhodou je jednoznačne to, že prvé inštalácie týchto modulov v strednej Európe sa uskutočnia práve v laboratóriách Alpha medical. Od októbra tohto roku ich inštalujeme u nás na Slovensku a potom s tým začneme aj v českom Aeskulabe. Ku koncu novembra by mala byť prevádzka na nových prístrojoch plne spustená v Ružomberku, od polovice novembra ich začneme inštalovať v Stropkove. Čo sa týka automatizácie, v Stropkove začiatkom budúceho roka vybudujeme robotickú linku Aptio. Tá poskytuje plnoautomatickú pred- aj post­analytickú fázu. Laicky povedané, nasypete skúmavky do jedného otvoru, a potom na konci procesu z druhého otvoru vypadávajú rovno do odpadu. Tento systém dnes predstavuje najvyšší stupeň automatizácie v biochémii. V rámci tejto linky bude automatizovaná nielen biochémia, ale aj hematológia a sérológia. Celá rutina by teda mala byť pokrytá touto výnimočnou linkou. Modernizácia v Stropkove by mala byť ukončená začiatkom apríla 2019. Potom koncom apríla plánujeme postaviť novú linku LabCell v Bratislave. Okrem týchto veľkých kľúčových zariadení meníme aj koagulometre, keďže sme akvirovali spoločnosť HEMO MEDIKA, ktorá robí špeciálnu koagulometriu. V Stropkove sú teda už inštalované dva nové koagulometre – Sysmex CS-5100 a pre centrálne laboratória v Ružomberku a v Bratislave sme kúpili Sysmex CS-2500. Čiže aj v oblasti koagulometrie máme najnovšie zariadenie, ktoré firma Siemens v súčasnosti ponúka.

Analyzátory novej generácie Atellica od spoločnosti Siemens

Čo bolo kľúčové pri rozhodovaní pre tieto zariadenia?

Rozhodujúce boli dobré skúsenosti so vzájomnou spoluprácou na lokálnej úrovni, ako aj v rámci skupiny Unilabs. Určite zavážila aj možnosť postavenia plnoautomatizovanej linky, ktorú dnes vie postaviť len málo firiem.

Pomohlo tomuto kroku naše členstvo v skupine Unilabs?

Áno. Unilabs má so Siemensom veľmi dobré vzťahy, takže tento fakt nám určite pootvoril dvere k ešte lepšej spolupráci.

Aké je vaše želanie v súvislosti s priebehom modernizácie?

Najmä, aby sme splnili časový plán, aby všetko išlo hladko a aby sa naplnili naše očakávania. Tieto systémy zavádzame ako prví v našom regióne a preto nemôžeme čerpať zo skúseností ostatných spoločností. Verím, že všetko prebehne bez problémov a už čoskoro opäť posunieme naše služby na ešte vyššiu úroveň. º

Foto: Róbert Lamoš

Hodnotenie článku

inVitro 4/2018

Diabetológia

Tento článok sa nachádza v čísle InVitro 4/2018 Diabetológia. Ak máte záujem o časopis v tlačenej verzii, ozvite sa nám.
Objednať inVitro