Dôležité je správne vybrať spektrum vyšetrení – rozhovor s imunoalergologičkou MUDr. Oľgou Olexovou

Skúsenosti s imunoalergologickými vyšetreniami z pohľadu klinického imunoalergológa


Ktoré z imunoalergologických vyšetrení ponúkaných spoločnosťou Alpha medical využívate najčastejšie?

Z ponuky imunoalergologických vyšetrení využívam stanovenie krvného obrazu s diferenciálnym počtom leukocytov, markery humorálnej imunity, ako sú hladiny imunoglobulínov IgG, IgA, IgM a IgE, stanovenie špecifických IgE protilátok na diagnostiku potravinových, inhalačných a liekových alergénov, ďalej vyšetrenie CD znakov pre posúdenie bunkovej imunity, vyšetrenie autoprotilátok a zápalové markery (CRP). Okrem toho využívam aj mikrobiologickú, (vírusovú, bakteriálnu a sérologickú) diagnostiku, DAO, ELFO a mnohé iné vyšetrenia, ktoré sú dôležité pre stanovenie komplexného imunologického obrazu daného pacienta.

Aké sú vaše skúsenosti s výsledkami imunoalergologických vyšetrení, ktoré realizuje spoločnosť Alpha medical?

S výsledkami som spokojná, keďže korelujú s klinickým stavom pacienta. Dôležité je správne vybrať spektrum vyšetrení podľa danej diferenciálnej diagnózy. Presné výsledky zároveň výrazne pomáhajú monitorovať zdravotný stav a liečebný postup. Preto je vhodné využívať ich v dennej praxi, aby pacienti nemuseli zbytočne užívať početné antibiotiká, ak ich trápi napríklad zhoršená alergia s respiračnými príznakmi.

Overujete si výsledky poskytované spoločnosťou Alpha medical aj v iných laboratóriách, respektíve inou metódou?

V lete minulého roku som na ambulanciu zakúpila biorezonančný prístroj Bicom Optima, ktorý je na princípoch kvantovej fyziky schopný diagnostikovať a liečiť množstvo ochorení. Keďže to pre mňa bola nová možnosť diagnostiky, porovnávala som si výsledky z laboratória s výsledkami stanovenými na Bicome a zhodovali sa. Či už išlo o vyšetrenie alergénov, posúdenie imunity či mikrobiologické vyšetrenia. Diagnostiku na biorezonancii používam na okamžitú orientáciu u zhoršených pacientov, keď sa potrebujem rýchlo rozhodnúť, či zvolím v liečbe antivirotiká alebo antibiotiká, prípadne či posilním antialergickú liečbu. V kombinácii s výsledkami z laboratória si vytvorím komplexný obraz etiológie ochorenia. Dovoľte mi uviesť jeden príklad. Kolegyňa pediatrička mi poslala na posúdenie malé dieťa, ktoré chcela zaočkovať. Matka dieťaťa však s očkovaním nesúhlasila, hoci nevedela vysvetliť dôvod. Intuícia matky? Na dieťati som fyzikálnym vyšetrením nenašla žiadnu patológiu. Pri vyšetrení biorezonanciou bola zistená imunologická porucha a aké bolo naše prekvapenie, keď na druhý deň po odbere bolo v krvnom obraze prítomných viac než 19 tisíc leukocytov.

Spomínate, že výsledky krvného obrazu ste mali k dispozícii už na druhý deň. Ako ste teda vo všeobecnosti spokojná s rýchlosťou dodávania výsledkov?

Výsledky základných vyšetrení sú známe už na druhý deň po odbere a odoslaní, na zložitejšie testy sa čaká 2 až 3 dni, čo je stále vynikajúce. Predtým som na výsledky čakala aj 14 a viac dní. Pamätám si časy, keď som na vyšetrenie C1-inhibítoru čakala takmer rok a na vyšetrenie špecifických IgE i 3 mesiace. V súčasnosti príde písomný výsledok C1-inhibítoru už o 3 dni. Prospešná je aj jednoduchosť a prehľadnosť vypĺňania žiadaniek a označovanie čiarovými kódmi, čo zabráni zámene výsledkov. Takisto oceňujem možnosť vyšetrení malých detí z malých množstiev krvi, čo sa v minulosti vôbec nezohľadňovalo. V praxi je mimoriadnym prínosom aj to, že ak bola pacientovi odobratá krv napríklad na endokrinológii, po telefonickom dohovore a odoslaní žiadanky z mojej ambulancie je laboratórium schopné vyšetriť z tej istej vzorky aj imunológiu a to bez ďalšej traumatizácie pacienta. Navyše, pracovníci spoločnosti Alpha medical prichádzajú pre vzorky priamo do ambulancie a zároveň prinášajú výsledky, čo môjmu personálu prináša komfort a zároveň sa eliminujú časové straty. V prípade výraznej patológie výsledkov ma laboratórium kontaktuje ešte v deň odberu, aby som mohla podniknúť príslušné kroky na včasné zahájenie liečby.

Hodnotenie článku

inVitro 1/2014

Imunológia a alergológia

Tento článok sa nachádza v čísle InVitro 1/2014 Imunológia a alergológia. Ak máte záujem o časopis v tlačenej verzii, ozvite sa nám.
Objednať inVitro