MUDr. Karol Javorka, PhD.

Gynekologická ambulancia Javorka, s. r. o., Ružomberok Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku

Najnovšie články autora

Najčastejšie ochorenia gastrointestinálneho traktu u tehotných

Ochorenia gastrointestinálneho traktu u tehotných môžu výrazne komplikovať priebeh gravidity. V rámci tehotnosti poznáme ochorenia menej závažného charakteru ako je tehotenská nauzea a vracanie, ktoré sa vyskytujú až u 50 – 90 % tehotných žien, ale aj ochorenia závažnejšieho charakteru, ako sú ochorenia pečene, ktoré predstavujú reálnu hrozbu pre zdravie a život tehotnej a jej plodu. Diferenciálna diagnostika, liečba a prognóza týchto stavov sa výrazne zlepšili aj vďaka dostupnosti kvalitnej, rýchlej a presnej laboratórnej diagnostiky, lepšiemu štandardu zdravotnej starostlivosti a pri závažných diagnózach, ako je preeklampsia a HELLP syndróm, aj vďaka včasnému ukončovaniu tehotnosti.

Gynekologický manažment v perimenopauze a postmenopauze

Ženy predstavujú 55 % svetovej populácie a toto percento v budúcich troch desaťročiach ešte narastie. V EÚ predstavujú ženy v každej krajine viac než 50 % obyvateľstva. Európa má tiež vo svete najvyššie zastúpenie starých žien. Na 2 mužov vo veku 65 až 79 rokov pripadajú 3 ženy a vo veku nad 80 rokov je počet žien dvojnásobný. Obdobia perimenopauzy a postmenopauzy prinášajú týmto ženám mnohé nepríjemné subjektívne ťažkosti, no aj zdravotné riziká a vyššiu pravdepodobnosť výskytu závažných ochorení.

Čo sa môže skrývať za vracaním u batoľaťa

Nádory centrálneho nervového systému (CNS) sú po leukémiách druhou najčastejšou malignitou v detskom veku (20 – 25 % všetkých nádorov v detskom veku) a sú najčastejšími solídnymi nádormi u detí. U dospievajúcich predstavujú približne 9 – 10 % z celkového počtu nádorov. Incidencia je 2,7 – 3,3/100 000 detí. Chlapci sú postihnutí 1,3-krát častejšie než dievčatá. Popisuje sa dvojvrcholový výskyt. 1. vrchol je u detí do 5. roku a 2. vrchol nad 10 rokov. (8, 19)

Poruchy menštruačného cyklu súvisiace s endokrinnými chorobami

Odborné fakty svedčia o veľkom význame fyziologicky fungujúceho genitálneho cyklu, ktorého porucha môže spôsobiť zásadné zmeny v rôznych metabolických dejoch organizmu ženy. Tieto zmeny môžu byť spôsobené viacerými vplyvmi.

Najčastejšie ochorenia gastrointestinálneho traktu u tehotných

Ochorenia gastrointestinálneho traktu u tehotných môžu výrazne komplikovať priebeh gravidity. V rámci tehotnosti poznáme ochorenia menej závažného charakteru ako je tehotenská nauzea a vracanie, ktoré sa vyskytujú až u 50 – 90 % tehotných žien, ale aj ochorenia závažnejšieho charakteru, ako sú ochorenia pečene, ktoré predstavujú reálnu hrozbu pre zdravie a život tehotnej a jej plodu. Diferenciálna diagnostika, liečba a prognóza týchto stavov sa výrazne zlepšili aj vďaka dostupnosti kvalitnej, rýchlej a presnej laboratórnej diagnostiky, lepšiemu štandardu zdravotnej starostlivosti a pri závažných diagnózach, ako je preeklampsia a HELLP syndróm, aj vďaka včasnému ukončovaniu tehotnosti.

Gynekologický manažment v perimenopauze a postmenopauze

Ženy predstavujú 55 % svetovej populácie a toto percento v budúcich troch desaťročiach ešte narastie. V EÚ predstavujú ženy v každej krajine viac než 50 % obyvateľstva. Európa má tiež vo svete najvyššie zastúpenie starých žien. Na 2 mužov vo veku 65 až 79 rokov pripadajú 3 ženy a vo veku nad 80 rokov je počet žien dvojnásobný. Obdobia perimenopauzy a postmenopauzy prinášajú týmto ženám mnohé nepríjemné subjektívne ťažkosti, no aj zdravotné riziká a vyššiu pravdepodobnosť výskytu závažných ochorení.

Čo sa môže skrývať za vracaním u batoľaťa

Nádory centrálneho nervového systému (CNS) sú po leukémiách druhou najčastejšou malignitou v detskom veku (20 – 25 % všetkých nádorov v detskom veku) a sú najčastejšími solídnymi nádormi u detí. U dospievajúcich predstavujú približne 9 – 10 % z celkového počtu nádorov. Incidencia je 2,7 – 3,3/100 000 detí. Chlapci sú postihnutí 1,3-krát častejšie než dievčatá. Popisuje sa dvojvrcholový výskyt. 1. vrchol je u detí do 5. roku a 2. vrchol nad 10 rokov. (8, 19)

Poruchy menštruačného cyklu súvisiace s endokrinnými chorobami

Odborné fakty svedčia o veľkom význame fyziologicky fungujúceho genitálneho cyklu, ktorého porucha môže spôsobiť zásadné zmeny v rôznych metabolických dejoch organizmu ženy. Tieto zmeny môžu byť spôsobené viacerými vplyvmi.