MUDr. Margita Surovčíková

diabetológ a internista, Neštátna diabetologická a interná ambulancia DiaInter, s. r. o Trstená

Najnovšie články autora

Diabetes mellitus 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu patrí medzi civilizačné ochorenia, ktorých výskyt dosiahol v súčasnosti pandemický charakter. Z celej populácie na zemeguli trpí touto chorobou 246 miliónov ľudí, pričom ďalších 50 % z tohto počtu o chorobe nevie. Ochorenie má celosvetovo narastajúci trend a pozorujeme ho aj v našej krajine. Na Slovensku evidujeme takmer 300-tisíc diabetikov, pričom odhadom 70- až 100-tisíc ľudí už diabetes mellitus má, ale nevie o ňom. Ročne pribudne asi 6- až 8-tisíc nových pacientov. Ide o chronické ochorenie, ktoré sa manifestuje takmer výlučne v dospelom veku. V poslednom čase však výskyt narastá aj medzi deťmi a mladými ľuďmi.

Diabetes mellitus 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu patrí medzi civilizačné ochorenia, ktorých výskyt dosiahol v súčasnosti pandemický charakter. Z celej populácie na zemeguli trpí touto chorobou 246 miliónov ľudí, pričom ďalších 50 % z tohto počtu o chorobe nevie. Ochorenie má celosvetovo narastajúci trend a pozorujeme ho aj v našej krajine. Na Slovensku evidujeme takmer 300-tisíc diabetikov, pričom odhadom 70- až 100-tisíc ľudí už diabetes mellitus má, ale nevie o ňom. Ročne pribudne asi 6- až 8-tisíc nových pacientov. Ide o chronické ochorenie, ktoré sa manifestuje takmer výlučne v dospelom veku. V poslednom čase však výskyt narastá aj medzi deťmi a mladými ľuďmi.