MUDr. Mikuláš Pura, PhD.

Endokrinologické oddelenie, Národný endokrinologický a diabetologický ústav, Ľubochňa, Endokrinologická ambulancia, poliklinika Novamed, Banská Bystrica

Najnovšie články autora

Dynamické testy v endokrinológii

Aj keď mnoho klinických diagnóz v endokrinológii môže byť určených starostlivým anamnestickým a fyzikálnym vyšetrením spolu s nálezom bazálnych hladín hormónov, definitívne potvrdenie niektorých diagnóz by sa bez dynamických testov nezaobišlo.

Vyšetrenie hormónov v slinách – včera, dnes a zajtra

Sliny ako doplnkové vyšetrovacie médium sú endokrinológom známe už vyše 40 rokov. Vyšetrenie slín umožňuje vyhnúť sa odberu krvi zo žily a s ním spojeným stresom, bolesťou v mieste venepunkcie, návšteve pacienta na klinickom pracovisku alebo vice versa klinického personálu v domácom prostredí pacienta.

Výzva menom feochromocytóm

Feochromocytómy (FEO) sú zriedkavé neuroendokrinné nádory a oneskorenie ich diagnózy môže mať vážne následky. Sú prípady, keď sa FEO stáva skutočnou diagnostickou výzvou.

Zhubné nádory v endokrinológii

Problematika zhubných nádorov v endokrinológii je v porovnaní s nádormi iných orgánových systémov osobitá, špecifická a hlavne – nie je čiernobiela. Zásadnú Shakespearovskú otázku „byť či nebyť?“ by sme v onkoendokrinológii mohli parafrázovať ešte zásadnejším „malígny či benígny?“. Nie vždy totiž platí, že nezhubný nádor ním vo svojej podstate naozaj je. Naopak, zhubný nádor svojím benígnym priebehom často nie je hodný svojho mena. Vedecké poznatky a technológie napredujú a z 50 odtieňov šedej vystupujú obrysy endokrinných nádorov čoraz ostrejšie a pestrejšie. V konečnom dôsledku – je lepšie vidieť farebne ako čiernobielo. Ostáva však aj miesto pre šedú. Kôru mozgovú.

Dynamické testy v endokrinológii

Aj keď mnoho klinických diagnóz v endokrinológii môže byť určených starostlivým anamnestickým a fyzikálnym vyšetrením spolu s nálezom bazálnych hladín hormónov, definitívne potvrdenie niektorých diagnóz by sa bez dynamických testov nezaobišlo.

Vyšetrenie hormónov v slinách – včera, dnes a zajtra

Sliny ako doplnkové vyšetrovacie médium sú endokrinológom známe už vyše 40 rokov. Vyšetrenie slín umožňuje vyhnúť sa odberu krvi zo žily a s ním spojeným stresom, bolesťou v mieste venepunkcie, návšteve pacienta na klinickom pracovisku alebo vice versa klinického personálu v domácom prostredí pacienta.

Výzva menom feochromocytóm

Feochromocytómy (FEO) sú zriedkavé neuroendokrinné nádory a oneskorenie ich diagnózy môže mať vážne následky. Sú prípady, keď sa FEO stáva skutočnou diagnostickou výzvou.

Zhubné nádory v endokrinológii

Problematika zhubných nádorov v endokrinológii je v porovnaní s nádormi iných orgánových systémov osobitá, špecifická a hlavne – nie je čiernobiela. Zásadnú Shakespearovskú otázku „byť či nebyť?“ by sme v onkoendokrinológii mohli parafrázovať ešte zásadnejším „malígny či benígny?“. Nie vždy totiž platí, že nezhubný nádor ním vo svojej podstate naozaj je. Naopak, zhubný nádor svojím benígnym priebehom často nie je hodný svojho mena. Vedecké poznatky a technológie napredujú a z 50 odtieňov šedej vystupujú obrysy endokrinných nádorov čoraz ostrejšie a pestrejšie. V konečnom dôsledku – je lepšie vidieť farebne ako čiernobielo. Ostáva však aj miesto pre šedú. Kôru mozgovú.