MUDr. Samuel Kunzo

Lekárska fakulta UK v Bratislave, Detská otorinolaryngologická klinika, DFNsP Bratislava

Najnovšie články autora

Prečo majú deti časté zápaly stredného ucha

Bolest uší je jedným znajcastejších dôvodov návštevy lekára v detskom veku. Malé deti sú na zápal stredného ucha ovela náchylnejšie než dospelí. Je to spôsobené hlavne tvarom detskej sluchovej trubice aoslabenou imunitou. Aj ked sa väcšina takýchto epizód vylieci spontánne, opakované alebo tažké zápaly stredného ucha môžu mat za následok vážne komplikácie, prípadne trvalé následky na zdraví dieťaťa.

Prečo majú deti časté zápaly stredného ucha

Bolest uší je jedným znajcastejších dôvodov návštevy lekára v detskom veku. Malé deti sú na zápal stredného ucha ovela náchylnejšie než dospelí. Je to spôsobené hlavne tvarom detskej sluchovej trubice aoslabenou imunitou. Aj ked sa väcšina takýchto epizód vylieci spontánne, opakované alebo tažké zápaly stredného ucha môžu mat za následok vážne komplikácie, prípadne trvalé následky na zdraví dieťaťa.