MUDr. Veronika Pružincová

Imunologická a alergologická ambulancia, Novapharm s. r. o., Železničná nemocnica a poliklinika, Bratislava

Najnovšie články autora

Vyšetrovanie imunofenotypizácie, fagocytózy a HLA v ambulantnej praxi

Laboratórna diagnostika bola a je podstatnou časťou diagnostického procesu v imunoalergológii. Preto je žiaduca – a samozrejme lekárom aj veľmi nápomocná – implementácia moderných či zmodernizovaných laboratórnych techník aj do každodennej praxe. Medzi takéto techniky patrí prietoková cytometria aj stanovovanie subtypov HLA.

Vyšetrovanie imunofenotypizácie, fagocytózy a HLA v ambulantnej praxi

Laboratórna diagnostika bola a je podstatnou časťou diagnostického procesu v imunoalergológii. Preto je žiaduca – a samozrejme lekárom aj veľmi nápomocná – implementácia moderných či zmodernizovaných laboratórnych techník aj do každodennej praxe. Medzi takéto techniky patrí prietoková cytometria aj stanovovanie subtypov HLA.