MUDr. Zuzana Seligová

primárka Detského oddelenia v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku

Najnovšie články autora

Reumatická horúčka

Reumatická horúčka (febris rheumatica) je svojím multisystémovým charakterom a poškodením spojivových tkanív závažným ochorením, ktoré sa síce vďaka zlepšeniu hygienického štandardu a adekvátnej antibiotickej liečbe streptokokových angín v súčasnej slovenskej detskej populácii vyskytuje omnoho zriedkavejšie než v minulosti, ale predsa len ho stále treba mať na zreteli aj v bežnej pediatrickej praxi.

Zriedkavé choroby v detskej reumatológii

PRINTO (Pediatric Rheumatology International Trials Organisation) je nezisková medzinárodná organizácia, ktorej cieľom je iniciovať vznik štúdií, ktoré analyzujú účinnosť a bezpečnosť liekov, kvalitu života a výsledky liečby u detí s reumatickými chorobami. Zabezpečuje pomoc a koordináciu pri ich uskutočňovaní, vyhodnocovaní a publikovaní.

Reumatická horúčka

Reumatická horúčka (febris rheumatica) je svojím multisystémovým charakterom a poškodením spojivových tkanív závažným ochorením, ktoré sa síce vďaka zlepšeniu hygienického štandardu a adekvátnej antibiotickej liečbe streptokokových angín v súčasnej slovenskej detskej populácii vyskytuje omnoho zriedkavejšie než v minulosti, ale predsa len ho stále treba mať na zreteli aj v bežnej pediatrickej praxi.

Zriedkavé choroby v detskej reumatológii

PRINTO (Pediatric Rheumatology International Trials Organisation) je nezisková medzinárodná organizácia, ktorej cieľom je iniciovať vznik štúdií, ktoré analyzujú účinnosť a bezpečnosť liekov, kvalitu života a výsledky liečby u detí s reumatickými chorobami. Zabezpečuje pomoc a koordináciu pri ich uskutočňovaní, vyhodnocovaní a publikovaní.