Obrátený efekt chameleóna

Všade nájdeš to, čo si tam prinesieš, hovorievala jedna svetaznalá žena a ja som si toto jej múdro rýchlo osvojila. Odvtedy zisťujem, že je naozaj všeplatné, funguje v medziľudských vzťahoch, na úradníkov i na nás samotných.

Aké sú najväčšie slovenské absurdity? Také čo vás vždy naštvú, ktoré inde bežne fungujú, ale u nás je to priam nemožné? Toto sa vo facebookovom pléne pýtal jeden môj mladý friend pre potreby akéhosi avantgardného divadelného predstavenia. Potreboval „mozog zastavujúce srdcervúce situácie“ a príbehy zo života. Dočkal sa bežnej znôšky ponôs na neochotných a nevrlých úradníkov, zdravotníkov a predavačky, na deväť zatvorených pokladní z desiatich, arogantných mestských šoférov a ešte arogantnejších šoférov MHD, pivo pod čiaru a zhnitú zeleninu, predbiehajúcich sa ľudí v radoch, špinu a špaky na uliciach, na nápisy „Prídem hneď“, „Vložky hádžte do koša“ a „Neklopať, pacientov voláme“ aj keď každý druhý na tie dvere zaklope.

Odpustime si psychoanalýzu sťažujúcich sa a zabudnime na efekt zrkadla, teda že to, čo nás najviac irituje na iných, sú naše vlastné skryté alebo potlačované charakterové vady. Všetko vyššie vymenované sú javy, ktoré nám bežne znepríjemňujú život, aj keď to nie sú ani slovenské špeciality, ani mozog zastavujúce srdcervúce situácie. Pravda, prísť do ambulancie onkológa s podozrením na zhubný melanóm ráno o šiestej, aby sa vám ušlo poradové číslo desať a ledva ste sa dostali na rad o dvanástej, lebo medzitým lekárka vybavila trojnásobne viac pacientov mimo poradia, tak to srdce v tej depresívnej čakárni naozaj trhá. Všetko sú to situácie, kde zlyháva komunikácia a ak je na nich niečo typické slovenské, tak to, že sa na tie situácie sťažujeme všade inde, len nie tam, kde sme sa sťažovať mali, teda hneď na mieste a tomu, kto môže zjednať nápravu. No ale niekedy sa ťažko robí scéna dvojmetrovému hlavohruďovi, čo sa pred nás predbehol v rade na pasovom, úradníkovi, ktorý sedí na dôležitom prameni, či lekárovi, ktorému zverujeme do rúk svoje zdravie.

Keď nevieme nasadiť represiu ani liečbu, môžeme skúsiť prevenciu. Pretože niekedy si tie absurdné situácie zbytočne privodíme sami. Povedzme pri takej návšteve úradu. Už vopred sme naštvaní, podráždení v predtuche, že tam budú zadubenci, ktorí nás chcú zbytočne preháňať a šikanovať. A oni akoby vytušili, že o nich pochybujeme, že nimi pohŕdame, správajú sa potom presne tak, ako očakávame.

Podľa profesorky sociálnej psychológie Amy Cuddyovej z Harvard Business School, srdečnosť, resp. jej opak, chlad, je prvá vlastnosť, ktorú na druhých vnímame. Cítime sa v prítomnosti tohto človeka dobre alebo nie? To je prvá otázka, ktorú si kladieme. Ale ešte predtým, ako si položíme akúkoľvek otázku, naše emócie už vedia svoje a zaujímajú postoje a hodnotiace stanoviská. Či je ten človek kompetentný, to riešime, až keď je nám už milý alebo nemilý. Zatiaľ čo na sebe si viac vážime svoju kompetentnosť, na iných ľuďoch, paradoxne, viac oceňujeme srdečnosť. Milého a múdreho budeme obdivovať, milého a hlúpeho ľutovať, chladnému a múdremu závidieť, chladným a hlúpym opovrhovať.
 Kamkoľvek prídeme, máme dve možnosti: napodobňovať hnusné správanie tých, ktorými opovrhujeme alebo ktorým závidíme, alebo podnietiť iných, nech napodobňujú našu srdečnosť. Ľudská schopnosť zrkadliť správanie iných, prispôsobiť sa im, tzv. efekt chameleóna, je naša evolučná výhoda, pretože napodobňovaním sa rýchlejšie učíme a zlepšujeme, prispôsobovaním zas lepšie zapadneme a získame pre prežitie dôležité sociálne väzby.

Napodobňovanie iných máme hlboko v podvedomí. Nezabúdajme, že tí iní to tam majú tiež. Niet odzbrojujúcejšej vety, prednesenej bez akéhokoľvek ironického podtónu, ktorá sa dá povedať niekomu skutočne odpornému, ako je táto: Ste veľmi láskavý, naozaj ste mi pomohli, veľmi pekne vám ďakujem a prajem krásny deň! Možno nepomohol vám, ale zaskočíte ho tak, že ani sám nevie ako, pomôže tomu ďalšiemu a ten to zas pošle ďalej.

Krásny deň a slnko v duši prajem!

Hodnotenie článku

inVitro 1/2014

Imunológia a alergológia

Tento článok sa nachádza v čísle InVitro 1/2014 Imunológia a alergológia. Ak máte záujem o časopis v tlačenej verzii, ozvite sa nám.
Objednať inVitro