RNDr. Gabriela Matysová

vedúca prevádzky klinickej biochémie, manažér kvality Alpha medical Ružomberok – Likavka

Najnovšie články autora

Vyšetrenie močového sedimentu

Od dôb Hippokratových až prakticky do konca 18. storočia je známych asi 200 špeciálnych spisov o analýze moču. Tieto práce sa zaoberali opisom množstva, farbou, priehľadnosťou a ďalšími vlastnosťami moču. Veľká časť kníh bola venovaná aj močovým konkrementom, ktorým sa pripisoval veľký prognostický význam. V 18. storočí dokonca kolovala povera, že ak človek trpel nočným pomočovaním, vhodným liečebným prostriedkom bolo umiestniť vzorku moču chorého na určitú dobu do truhly zosnulého príbuzného a potom malo dôjsť k uzdraveniu chorého človeka.

Prenatálny skríning a genetika v gynekológii

Druhá polovica 20. storočia bola okrem iného charakteristická prudkým nástupom nového odboru v medicíne – lekárskej genetiky. Od míľnikov v oblasti základného výskumu DNA, RNA, transkripcie, translácie a chromozómov sa postupne prešlo ku klinickej aplikácii uvedených objavov a lekárska genetika sa začala používať vo väčšine klinických odborov. Gynekológia je jednou zo základných špecializácií, ktoré z rozvoja lekárskej genetiky profitovali najviac. V článku sa zameriavame na hlavné okruhy problémov, v ktorých môže genetika pomôcť gynekologickým pacientkam.

Autoimunita a laboratórna reumatologická diagnostika – súčasný pohľad

Hlavnou úlohou imunitného systému je odlíšiť vlastné bunky od cudzích, označiť a zlikvidovať poškodené, opotrebované alebo cudzie bunky, a tak pomáhať udržiavať v organizme hemostázu. V prípade, že je imunitná reakcia namierená proti vlastným autoantigénom, hovoríme o autoimunitnej reakcii, následkom ktorej môžu vznikať v organizme rôzne autoimunitné ochorenia, napríklad reumatoidná artritída, systémový lupus erythematosus, antifosfolipidový syndróm, autoimunitné ochorenia štítnej žľazy, diabetes mellitus atď. Keďže autoimunita a poruchy imunitného systému v súčasnosti postihujú čoraz viac ľudí, zaslúžia si našu pozornosť.

Nádorové markery: Patria do koša, alebo ich vieme efektívne využiť v laboratórnej diagnostike a v klinike?

Nádorové ochorenia patria hneď po kardiovaskulárnych ochoreniach k najčastejším príčinám úmrtia v civilizovaných krajinách. Alarmujúci je fakt, že ich incidencia neustále rastie. Za posledné roky najviac vzrástla incidencia malígnych nádorov hrubého čreva a konečníka, obličiek, pľúc, prostaty, prsníka a obličiek. Mortalita vzrástla zo 4 % (r. 1909) na súčasných 20 – 25 %, na čom sa značne podieľa aj predĺženie strednej dĺžky života a nezdravý životný štýl (alkohol, sedavý spôsob života, nevhodná strava, fajčenie).

Vyšetrenie močového sedimentu

Od dôb Hippokratových až prakticky do konca 18. storočia je známych asi 200 špeciálnych spisov o analýze moču. Tieto práce sa zaoberali opisom množstva, farbou, priehľadnosťou a ďalšími vlastnosťami moču. Veľká časť kníh bola venovaná aj močovým konkrementom, ktorým sa pripisoval veľký prognostický význam. V 18. storočí dokonca kolovala povera, že ak človek trpel nočným pomočovaním, vhodným liečebným prostriedkom bolo umiestniť vzorku moču chorého na určitú dobu do truhly zosnulého príbuzného a potom malo dôjsť k uzdraveniu chorého človeka.

Prenatálny skríning a genetika v gynekológii

Druhá polovica 20. storočia bola okrem iného charakteristická prudkým nástupom nového odboru v medicíne – lekárskej genetiky. Od míľnikov v oblasti základného výskumu DNA, RNA, transkripcie, translácie a chromozómov sa postupne prešlo ku klinickej aplikácii uvedených objavov a lekárska genetika sa začala používať vo väčšine klinických odborov. Gynekológia je jednou zo základných špecializácií, ktoré z rozvoja lekárskej genetiky profitovali najviac. V článku sa zameriavame na hlavné okruhy problémov, v ktorých môže genetika pomôcť gynekologickým pacientkam.

Autoimunita a laboratórna reumatologická diagnostika – súčasný pohľad

Hlavnou úlohou imunitného systému je odlíšiť vlastné bunky od cudzích, označiť a zlikvidovať poškodené, opotrebované alebo cudzie bunky, a tak pomáhať udržiavať v organizme hemostázu. V prípade, že je imunitná reakcia namierená proti vlastným autoantigénom, hovoríme o autoimunitnej reakcii, následkom ktorej môžu vznikať v organizme rôzne autoimunitné ochorenia, napríklad reumatoidná artritída, systémový lupus erythematosus, antifosfolipidový syndróm, autoimunitné ochorenia štítnej žľazy, diabetes mellitus atď. Keďže autoimunita a poruchy imunitného systému v súčasnosti postihujú čoraz viac ľudí, zaslúžia si našu pozornosť.

Nádorové markery: Patria do koša, alebo ich vieme efektívne využiť v laboratórnej diagnostike a v klinike?

Nádorové ochorenia patria hneď po kardiovaskulárnych ochoreniach k najčastejším príčinám úmrtia v civilizovaných krajinách. Alarmujúci je fakt, že ich incidencia neustále rastie. Za posledné roky najviac vzrástla incidencia malígnych nádorov hrubého čreva a konečníka, obličiek, pľúc, prostaty, prsníka a obličiek. Mortalita vzrástla zo 4 % (r. 1909) na súčasných 20 – 25 %, na čom sa značne podieľa aj predĺženie strednej dĺžky života a nezdravý životný štýl (alkohol, sedavý spôsob života, nevhodná strava, fajčenie).