inVitro 3/2014

Gynekológia a pôrodníctvo

V novom čísle štvrťročníka inVitro si prídu na svoje najmä gynekológovia. Dočítate sa v ňom o testovaní HPV, doktorka Adriena Gaťová píše o neplodnosti mladých párov a a tejto téme sa venujeme aj v rozhovore s doktorom Wallenfellsom, ktorý predstavil technológiu NaProTechnology. Ďalší autori sa venujú preventívnej prehliadke u žien, gynekologickému manažmentu v perimenopauze a postmenopauze, hormonálnej antikoncepcii či nádorom v gynekológii a pôrodníctve. Prajeme vám príjemné čítanie.


PDF
Články

Nádory v gynekológii a pôrodníctve

Zhubné nádory ženských pohlavných orgánov predstavujú v SR v poslednom štatisticky spracovanom roku 2008 viac než 2 200 prípadov. Najčastejšími topografickými lokalizáciami sú pritom nádory tela maternice, krčka maternice a vaječníka. V roku 2008 sa zaznamenalo zvýšenie gynekologických nádorov (krčok a telo maternice, vaječník). Novým fenoménom (a to nielen v SR) je zvýšený počet adenokarcinómov krčka maternice (dáva sa to do súvislosti s HPV vírusom). U žien je pozoruhodný zvyšujúci sa počet nádorov krčka maternice diagnostikovaný v ranom, in situ štádiu – 613 v porovnaní so 634 invazívnymi nádormi.

Majstri sexu

„Nie, mňa nedoniesol bocian, naši mali normálne sex,“ píše sa na bábätkovských tričkách, ktoré v rámci kolekcie Drzé decko ručne vyrába jedna známa herečka tvoriaca pod pseudonymom Kikina Koláčová.

Urogenitálne infekcie vyvolané mykoplazmami a ureaplazmami

Urogenitálne infekcie vyvolané mykoplazmami a ureaplazmami patria medzi najčastejších pôvodcov infekčných ochorení u žien a mužov v oblasti gynekológie a urológie a počet vyšetrovaných vzoriek má stúpajúci výskyt vo svete aj v našich laboratóriách Alpha medical. Práve ich časté opakovanie u pacienta býva pri nevhodne stanovenej liečbe dôvodom rezistencie na vybrané antibiotiká. Laboratórium mikrobiológie Centrálneho laboratória – ZÁPAD v Bratislave realizovalo štúdiu s cieľom analyzovať výsledky vyšetrení klinického materiálu určeného na detekciu a stanovenie citlivosti voči antibiotikám u M. hominis a U. urealyticum.

Keď môžeš veriť lekárovi, tak sa aj na pôrod tešíš – rozhovor so spisovateľkou a speváčkou Luciou Piussi

Spisovateľka, speváčka a textárka Lucia Piussi robí všetko naplno. Keď píše, je v tom ponorená tak, že nič okolo seba nevníma, keď hrá, absolútne sa napojí na kapelu i poslucháčov. Nedávno sa stala matkou. Ako inak, aj matkou je na sto percent.

Na intímnu hygienu sú vhodné gély s kyslým pH – rozhovor s MUDr. Vierou Andiľovou

Aké mydlá sú vhodné na ženskú hygienu? Aký význam má používanie vlhčených obrúskov či bidetu? Aké riziká sa spájajú s nosením tesných tangových alebo stringových nohavičiek? Na tieto – a mnohé iné – otázky odpovedala MUDr. Viera Andiľová v rozhovore o intímnej hygiene ženy.

Prispieva endometrióza k atraktivite žien?

Ochorením zvaným endometrióza sa ženy nechvália. Sprevádzajú ho bolesti pri menštruácii i pohlavnom styku, problémy s močením či znetvorená priehradka medzi pošvou a konečníkom. Aj keď môže byť endometrióza príčinou neplodnosti, paradoxne sa nám práve tieto ženy javia príťažlivejšie.

Význam a možnosti stanovenia vitamínu B12, vitamínu B6 a kyseliny listovej pri poruche metabolizmu homocysteínu

Úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia je vysoká. Na Slovensku zomrelo v roku 2004 až 54 % pacientov práve na srdcovo-cievne ochorenia. Mnohým ochoreniam by sa dalo predísť, alebo ich aspoň posunúť do vyššieho veku, keby sa včas zistili a odstránili rizikové faktory. Rizikových faktorov poznáme asi 200. Okrem fajčenia, vysokého krvného tlaku, cukrovky, nadváhy, vysokého cholesterolu, aterogénnych lipidov, dysfunkcie endotelu, zápalu v plaku je jedným zo závažných rizikových faktorov aj hyperhomocysteinémia.

Komplexne o osteoporóze

Osteoporóza (OPO) je celosvetovým problémom súvisiacim so starnutím populácie. Okrem zlatého štandardu pri diagnostike OPO (denzitometria) sú potrebné aj ďalšie vyšetrenia vrátane stanovenia laboratórnych parametrov. Tieto sú nevyhnutné pre diferenciálnu diagnostiku sekundárnej OPO a monitorovanie liečby OPO. Dôležitými parametrami v tejto súvislosti sú kalcium, vitamín D, parathormón a osteomarkery (P1NP, sCTx).

Testovanie HPV zachráni život

Prestížny časopis Lancet priniesol vo februári analýzu štyroch náhodných európskych klinických štúdií, ktoré hodnotili účinnosť skríningu karcinómu krčka maternice, založeného na cytológii alebo testovaní HPV v prevencii výskytu invazívneho cervikálneho karcinómu pod názvom „Efficacy of HPV-based screening for prevention of invasive cervical cancer: follow-up of four European randomised controlled trials". Prvým autorom tejto práce je známy špecialista na túto problematiku, Guglielmo Ronco z Centra pre epidemiológiu a prevenciu zhubných nádorov v talianskom Turíne.

Kvalita prenatálneho vývoja a zdravie detí

Dnes je exaktnými metódami dokázateľné, že kvalita životného prostredia ovplyvňuje človeka už počas jeho prenatálneho vývoja v tele matky i počas skorého postnatálneho vývoja, čo sa prejavuje na jeho celkovej predispozícii k chronickým ochoreniam dospelého veku. Na Slovensku existuje niekoľko miest, kde je obyvateľstvo vystavené slabšej či silnejšej expozícii toxickým látkam pochádzajúcich najmä z priemyselných podnikov. Jednou z takýchto lokalít je aj oblasť okolo Michaloviec, kde sa realizovala výskumná práca v súvislosti so zvýšeným výskytom polychlórovaných bifenylov.

Postavenie a význam pracovísk patológie Alpha medical v oblasti gynekológie

Zameranie a možnosti laboratórií patologickej anatómie prechádzajú v posledných rokoch búrlivým rozvojom, ktorý je podmienený inovatívnou technikou či progresom informácií z oblasti genetiky. Keďže v reťazci Alpha medical existuje viacero pracovísk, ktoré sú zameraním svojej rutinnej činnosti rovnaké, avšak v niektorých špeciálnych vyšetreniach centralizované na základe odlišného prístrojového vybavenia, uvedený text si kladie za cieľ sprehľadniť súbor všetkých týchto vykonávaných aktivít.

Prenatálny skríning a genetika v gynekológii

Druhá polovica 20. storočia bola okrem iného charakteristická prudkým nástupom nového odboru v medicíne – lekárskej genetiky. Od míľnikov v oblasti základného výskumu DNA, RNA, transkripcie, translácie a chromozómov sa postupne prešlo ku klinickej aplikácii uvedených objavov a lekárska genetika sa začala používať vo väčšine klinických odborov. Gynekológia je jednou zo základných špecializácií, ktoré z rozvoja lekárskej genetiky profitovali najviac. V článku sa zameriavame na hlavné okruhy problémov, v ktorých môže genetika pomôcť gynekologickým pacientkam.

Gynekológia a pôrodníctvo: „Tretia žena“ – odtlačok nového spoločenského modelu ženstva v medicíne

Pre špecialistov v odbore gynekológia a pôrodníctvo má spoločnosť Alpha medical v ponuke laboratórne vyšetrenia zo všetkých dostupných biologických materiálov (krv, moč, sliny, punktáty či materiál získaný biopsiou). Maximum výsledkov vyšetrení získava lekár v papierovej podobe do 24 hodín. V prípade, že je svojím ambulantným alebo nemocničným informačným systémom prepojený s našim laboratórnym informačným systémom, výsledky má k dispozícii už do niekoľkých hodín po odbere. Vzhľadom na kompletné zastúpenie všetkých odborov laboratórnej diagnostiky v spoločnosti Alpha medical (biochémia, hematológia, imunoalergológia, mikrobiológia, patológia, molekulárna biológia a genetika) tak v rámci diferenciálnej diagnostiky získava možnosť pristúpiť k riešeniu problémov svojich pacientov komplexne.

Obojsmerná elektronická komunikácia priniesla obrovský komfort – rozhovor s Mgr. Mariánom Bérešom, riaditeľom nemocnice v Humennom

Mgr. Marián Béreš, riaditeľ nemocnice v Humennom, prijal svoju súčasnú funkciu ako veľkú výzvu s možnosťou podieľať sa na zlepšení fungovania nemocnice v každom smere. V oblasti laboratórnej diagnostiky videl efektívne riešenie v outsourcingu činnosti na spoločnosť Alpha medical, ktorú v tom čase vnímal ako spoľahlivého partnera s niekoľkoročnými skúsenosťami. V rozhovore okrem iného prezradil, ako dochádzalo k prechodu laboratórií nemocnice pod Alpha medical a ako je s poskytovanými službami spokojný.

Gynekologický manažment v perimenopauze a postmenopauze

Ženy predstavujú 55 % svetovej populácie a toto percento v budúcich troch desaťročiach ešte narastie. V EÚ predstavujú ženy v každej krajine viac než 50 % obyvateľstva. Európa má tiež vo svete najvyššie zastúpenie starých žien. Na 2 mužov vo veku 65 až 79 rokov pripadajú 3 ženy a vo veku nad 80 rokov je počet žien dvojnásobný. Obdobia perimenopauzy a postmenopauzy prinášajú týmto ženám mnohé nepríjemné subjektívne ťažkosti, no aj zdravotné riziká a vyššiu pravdepodobnosť výskytu závažných ochorení.

Endometrióza

Endometrióza je jedným z najčastejších ochorení žien vo fertilnom veku. Charakteristickými príznakmi ochorenia sú chronická panvová bolesť, dysmenorhea, dyspareunia, sterilita. Ochorenie má progresívny charakter a môže viesť k trvalému poškodeniu panvových orgánov.

Podstatou NaProTechnology je hľadať príčinu neplodnosti – rozhovor s gynekológom MUDr. Ivanom Wallenfelsom

S MUDr. Ivanom Wallenfelsom sme sa rozprávali o naprotechnológii, teda o reprodukčnej metóde, ktorá zatiaľ na Slovensku nie je veľmi známa, hoci jej miera úspešnosti dosahuje až 50 %. MUDr. Wallenfels v rozhovore okrem iného vysvetlil, ako táto metóda funguje a aké sú jej výhody v porovnaní s fertilizáciou in vitro (IVF).

Galactic Cap

Nie, tentoraz nejde o panenský (panický) Galactic miliardára Richarda Bransona. Tento je skôr na zálety než na krátke suborbitálne lety. Pod týmto názvom sa totiž ukrýva nový typ kondómu.

Ženský prsník očami plastického chirurga

Plastická operácia pŕs patrí medzi najvyhľadávanejšie zákroky estetickej medicíny. Existuje množstvo estetických či zdravotných dôvodov, pre ktoré sa ženy rozhodnú podstúpiť úpravu prsníka. Zmenšenie, zväčšenie či korekcia prsníkov môžu pacientkam výrazne zlepšiť zdravotný stav, posilniť ich sebavedomie a kvalitu života. Viac o problematike ženského prsníka sa dočítate v článku plastického chirurga MUDr. Milana Očenáša.

Hormonálna antikoncepcia

V roku 1940 publikovali Sturgis and Albright prvé poznatky o tom, že intramuskulárne podaný estrogén blokuje ovuláciu u žien. Tento objav si počkal ďalších 10 rokov, keď boli syntetizované prvé orálne aktívne progestíny.

Preventívna prehliadka u žien

Najčastejšími príčinami úmrtnosti u nás sú srdcovo-cievne a nádorové ochorenia. Mnohé ochorenia sú v počiatočných štádiách bez zjavných príznakov, teda klinicky nemé a odhaliť ich prítomnosť v organizme možno len aktívnym vyhľadávaním prostredníctvom fyzikálnych alebo laboratórnych vyšetrení. V ideálnom prípade je však najvhodnejšie rozvoju akejkoľvek choroby úplne zabrániť.

Neplodnosť mladých párov

Z medicínskeho hľadiska považujeme neplodnosť za ochorenie. Nejde o život ohrozujúce stavy, ale sterilita dokáže vplývať možnou depresiou, smútkom či sociálnou izoláciou, a tak môže mať negatívny vplyv nielen na partnerský, ale aj pracovný a spoločenský život.

Muž filozofuje, žena koná

Keď sa hovorí o ženách a ženskosti, ako podnikateľ a cestovateľ o tom najskôr premýšľam ako o faktore, ktorý môže akúkoľvek cestu či dovolenku viac alebo menej spríjemniť. Krásne ženy sú totiž popri dobrodružstve, kultúre či zaujímavých gurmánskych zážitkoch ďalším príjemným rozmerom cestovania.

Ste vydatá? Tak to Vám krv neodoberieme. Tu ste v Indii!

To, že je India spoločnosťou, kde je muž dôležitejší ako ženy, ktoré sú automaticky kladené na druhé (a tak ďalej) miesto, je známy fakt. Zvykli sme si. Príkladov nájdete v každodennom živote mnoho. No vždy je to menej citeľné ako v niektorých krajinách blízkeho východu s prevažne moslimským náboženstvom. Tak či onak, ešte stále ma dokážu niektoré veci zaraziť a poriadne zaskočiť (alebo skôr vytočiť?).

Laboratórium môže byť iba také dobré, aký dobrý je spolupracujúci lekár – rozhovor s MUDr. Martou Dobákovou, medicínskou riaditeľkou Alpha medical

Odjakživa milovala biológiu a už ako malé dievča manažovala vlastné laboratórium v detskej izbe. Do Alpha medical prišla ako mladá lekárka, aby v laboratóriu klinickej biochémie a hematológie v Ružomberku začala svoju profesionálnu dráhu v oblasti laboratórnej diagnostiky. Nová medicínska riaditeľka Alpha medical, MUDr. Marta Dobáková.