inVitro 1/2017

Infektológia

Témou štrnásteho čísla časopisu inVitro je infektológia, ktorá dnes naberá na dôležitosti aj v súvislosti so stále väčším prepájaním rôznych kútov sveta. Aj tentokrát tu nájdete množstvo praktických odborných článkov zameraných na diagnostiku infekčných ochorení, ale aj rôzne rozhovory, blogy a iné zaujímavosti zo sveta medicíny.

V odborných článkoch nájdete zaujímavé a užitočné informácie o dôvodoch na odber kultivácií pri diagnostike vulvovaginálnych infekcií, o Helicobacter pylori, chrípke, o lymskej borelióze, o legionelových infekciách a o mnohých ďalších infekčných ochoreniach a novinkách v laboratórnej diagnostike.

Okrem odborných lekárskych článkov tú nájdete aj zaujímavé rozhovory, napríklad s našou manažérkou Centrálneho laboratória – ZÁPAD v Bratislave, Katkou Dudovou, so známou speváčkou a herečkou Dorotou Nvotovou či s profesorom Krčmérym, ktorý ako odborník na tropické choroby porozprával o svojich skúsenostiach z Afriky i o práci s utečencami na maďarsko-rakúskych hraniciach.
Prajeme vám príjemné čítanie.


PDF
Články

Mykotické infekcie nechtov – daň z wellnessu?

Onychomykóza – hubové ochorenie nechtov – patri medzi najčastejšie povrchove mykózy. Ide o chronicky prebiehajúcu infekciu, ktorá bez adekvátnej liečby pretrváva roky. Postihuje 3 – 8 % svetovej populácie, najmä strednú a staršiu generáciu, v mladšej vekovej skupine hlavne športovcov. S rastúcou obľubou wellness a termálnych kúpalísk nie je výnimkou ochorenie u detí predškolského veku. Stále rastúci počet ochorení súvisí aj s pribúdajúcim počtom imunodeficitných pacientov. Onychomykóza môže výrazne znížiť kvalitu života: u 51 % pacientov spôsobuje problémy pri chôdzi, u 33 % pacientov je infekcia zdrojom bolesti a u 23 % príčinou sociálnej izolácie.

Prostatitídy

Ide o skupinu zápalových ochorení prostaty, ktoré sa dnes častejšie združujú pod pojmom prostatický syndróm. Táto skupina ochorení patrí medzi veľmi časté urologické infekcie, epidemiologické štúdie potvrdzujú porovnateľnú incidenciu s ochoreniami ako diabetes mellitus alebo ischemická choroba srdca. (1) Od konca minulého storočia sa prostatitídy rozdeľujú podľa klasifikácie National Institute of Health NIH na 4 podskupiny (Tabuľka č. 1). Z hľadiska trvania ich môžeme rozdeliť na akútne – trvajúce kratšie než 3 mesiace – a takzvanú chronickú prostatitídu (chronickú panvovú bolesť), ktorú podľa etiologického agensa možno zaradiť do dvoch podskupín. Napriek tomu, že ide o pomerne časté ochorenie s incidenciou od 5,9 – 11,2 % v populácii, diagnostika a hlavne liečba tohto ochorenia zostávajú výrazným problémom v praxi urológa. (2)

Toto predsa nie je rasizmus, to je sebaobrana…

Vážení čitatelia, v noci som čítal istý materiál, kde sa píše o tom, ako strašne utláčame Rómov, diskriminujeme ich, upierame im základné ľudské práva a podobne. Je to otrepaná pesnička, odkedy tu prepukla tá oná – demokracia, ako sa vraví. Pritom si myslím, že práve Rómovia, ale spisovne aj Cigáni, vyťažili z takzvanej revolúcie najviac. Nemali sa zle ani za socializmu, ale museli pracovať a to bol prúser. Museli mať v občianke bumažku od zamestnávateľa. Dnes pracovať nemusia, dostávajú sociálne dávky, môžu slobodne cestovať do krajín so štedrým sociálnym systémom, môžu slobodne páchať trestnú činnosť a nič, lebo hneď sa kričí – rasizmus, rasizmus. Keď ti Cigán povie, že si gadžo, to rasizmus nie je. Ale pre nich je rasizmus všetko, čo len trochu zaváňa vyžadovaním občianskej disciplíny či, nedajbože, dodržiavaním zákonov a elementárnej slušnosti.

Zavšivenie – pedikulóza

Parazitárne ochorenia tvoria neoddeliteľnú súčasť infekčného lekárstva a treba im venovať dostatočnú pozornosť. Jedným z takýchto ochorení je pedikulóza, ktorej sezóna sa pravidelne opakuje s prvým školským zvonením. Ochorenie je celosvetovo rozšírené a vyskytuje sa najmä u detí predškolského a školského veku.

Zoonózy

Zvieratá sú od nepamäti v blízkosti človeka a prinášajú mu úžitok. Robia mu spoločnosť, sú zdrojom obživy, pomáhajú pri výkone povolania… Dnes už môžeme chovať aj také zvieratká, ktoré sme kedysi poznali len z prírodopisných filmov. Podobne dnes môžeme aj kamkoľvek cestovať. Tento pohyb ľudí – či už za relaxom, turistikou, priateľmi, alebo prácou – nás dostáva do určitého rizika stretu s nejakou nákazou. V tomto článku sa budeme venovať vybraným zoonózam, ktoré sú prenosné medzi zvieraťom a človekom.

Vírus Zika – prehľad aktuálnej situácie

Vypuknutie a šírenie infekcie spôsobenej vírusom Zika v Afrike, v juhovýchodnej Ázii, Oceánii a momentálne v Amerike je podľa WHO hodnotené ako „explozívne“. Vírus Zika a komplikácie s ním spojené sa stali medzinárodným epidemiologickým problémom mimoriadneho významu. Infekcia je šírená komármi, prebieha často bezpríznakovo, symptómy sa rozvinú len u 20 – 25 % infikovaných osôb. Infekcia je spájaná s vrodenou mikrocefáliou a s Guillainovým-Barrého syndrómom. Prenos vírusu je možný i sexuálnou cestou. Nie je známa špecifická antivírusová liečba tejto infekcie a ani preventívne očkovanie.

Vakcinovať menej, ale „explozívne“

Aj pri vakcinácii platí, že to musí niekto zaplatiť. Buď daňový poplatník cez štátnu kasu z kolónky „v záujme verejného zdravia“, alebo daňový poplatník z toho, čo zaplatil svojej zdravotnej poisťovni, prípadne daňový poplatník zo svojho, už zdaneného vreckového. A pretože vakcíny začínajú byť proti všetkému možnému aj nemožnému, je stále jasnejšie, že nie všetky budú pre všetkých. Zamysleli sa nad tým aj výskumníci z Aberdeenu a vymysleli úsporný program, ktorý by z mála zaistil maximum. Má to ale háčik.

Potrebujú nás, potrebujeme ich. O neviditeľnom svete mikroorganizmov

Predstava, že v našom svete živých elementov existuje okrem ľudí, zvierat a rastlín ešte aj celkom komplikovaný svet mikróbov, je pomerne znepokojujúca. Tieto mikroorganizmy medzi sebou buď bojujú, navzájom sa požierajú, alebo naopak spolupracujú, uznanlivo sa rešpektujú a vzájomne zo seba profitujú, no v každom prípade sa neustále množia a rovnako neustále reagujú na meniace sa okolité prostredie, najmä pod vplyvom zásahov človeka či meniacich sa klimatických podmienok. V histórii ľudstva (epidémie, pandémie) aj individuálnych jedincov (objavy princípov fungovania mikróbov, efekt očkovania) zohrali mikroorganizmy kľúčovú úlohu vrátane zmien na molekulovej úrovni ľudských buniek, ku ktorým priamo alebo nepriamo prispeli.

Najväčším sebaklamom je mesiášstvo – rozhovor s Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimírom Krčmérym, DrSc.

Pomáha ľuďom v rozvojových krajinách a nechýbal ani medzi lekármi, ktorí liečili utečencov prichádzajúcich do Európy. Na konte má stovky zachránených afrických detí, ale aj smútok z nemohúcnosti a záchvaty malárie. ,,Dlho som sa nevedel vyrovnať s utrpením detí, s tým, že nevinní drobci umierajú. Viera mi pomáha akceptovať veci, ktorým nerozumiem,” hovorí Vladimír Krčméry, profesor medicíny a farmakológie a odborník na tropické choroby.

Helicobacter pylori

Dlho sa predpokladalo, že v kyslom postredí žalúdka neprežije žiadna baktéria, no už v roku 1874 bol prvýkrát popísaný výskyt špirálovitých baktérií v žalúdku a v roku 1906 bola ich prítomnosť potvrdená u pacienta s rakovinou žalúdka. Prelomom v patogenéze gastritíd a peptických vredov bol objav Helicobacter pylori (HP), za ktorý v roku 2005 získali Nobelovu cenu Waren a Marshall.

Racionálne dôvody na odber kultivácií pri diagnostike vulvovaginálnych infekcií

Na základe analýzy literárnych údajov uvádzam dôvody na návrat k mikroskopickej analýze vzoriek pošvového prostredia a k meraniu pH pošvy ako k podmienke pre diferenciálnu diagnostiku medzi infekčným a neinfekčným typom vulvovaginálneho diskomfortu. Na záver v tomto koncepte uvádzam princípy pre racionálnejšie indikovanie odberov na kultivačné overenie mikrobiálneho osídlenia pošvy vrátane odberov na izoláciu vyvolávateľov sexuálne prenosných infekcií (SPI).

Centrálne laboratórium – ZÁPAD

Centrálne laboratórium – ZÁPAD v Bratislave má modernú tvár, ktorú mu dali nové priestory v budove na Poliankach. Za 8 rokov existencie sa mu priestory vo Vlčom hrdle stali postupne tesnými a celé laboratórium takpovediac lapalo po dychu. Po 5 mesiacoch od presťahovania sa už ľudia i technika zžili s novou lokalitou, vybavením a s procesmi. Dnes atakuje pozíciu druhého najväčšieho centrálneho laboratória v rámci spoločnosti. Každý deň sa v ňom vyšetrí priemerne 2 630 vzoriek v 4 laboratórnych odboroch pre takmer celé územie západného Slovenska. V rámci siete zároveň realizuje aj niekoľko desiatok špecializovaných vyšetrení – od autoprotilátok po vyšetrenia realizované plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (GC MS), atómovou absorpčnou spektroskopiou (AAS) či kvapalinovou chromatografiou (HPLC).

Na druhej strane skúmavky treba vidieť človeka – rozhovor s Mgr. Katarínou Dudovou, manažérkou Centrálneho laboratória – ZÁPAD v Bratislave

Ako mladé dievča síce snívala o tom, že sa stane lekárkou, no verí, že zmysel má aj práca v laboratóriu, pretože ako sama hovorí, „možno práve na základe nášho výsledku zvolí lekár vhodnú terapiu a pacient sa vylieči“. Hoci jej práca v strese vyhovuje, dnes už dokáže aj oddychovať, k čomu ju „núti“ predovšetkým vnučka Viviana. Predstavujeme vám manažérku Centrálneho laboratória – ZÁPAD v Bratislave, Mgr. Katarínu Dudovú.