inVitro 1/2016

Onkológia

Prinášame vám jubilejné, desiate číslo časopisu inVitro s hlavnou témou Onkológia. Opäť v ňom môžete nájsť množstvo praktických a zaujímavých informácií.

Dočítate sa napríklad o zhubných nádoroch v endokrinológii, o neurofibromatóze typu 1, ktorá je najčastejšou dedičnou predispozíciou k malignitám, o onkogénnych vírusoch, ale aj o psychike onkologického pacienta. Diagnostike sú venované články o nádorových markeroch, o nových možnostiach v diagnostike urotelových nádorov močového mechúra i príspevok o chemoimunoterapii, ktorá dnes predstavuje kľúčový posun v liečbe onkologických ochorení.

Okrem odborných lekárskych informácií tu nájdete aj pútavé rozhovory a blogy. Predstavujeme vám riaditeľa, odborného garanta a konateľa Patológie, s. r. o., v Martine, ktorá je súčasťou reťazca laboratórií Alpha medical, doc. MUDr. Mariána Benčata, PhD., mim. prof. V rámci rubriky INÝ POHĽAD prinášame rozhovor s MUDr. Veronikou Polcovou z Lekárov bez hraníc, ktorá porozprávala o svojich skúsenostiach z Papuy Novej Guiney.  Známy záchranár a prezident Slovenského Červeného kríža, doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., zas v rozhovore prezradil, že nevieme a nechceme podať prvú pomoc. O statočnosti mladých onkologických pacientov sme sa porozprávali s riaditeľkou mobilného detského hospicu Plamienok, MUDr. Máriou Jasenkovou. To všetko je iba zlomok článkov a tém, ktoré vám prinášame v novom čísle.

Prajeme vám príjemné čítanie.


PDF
Články

Imunodeficiencie s rizikom prechodu do malignity

Podiel pacientov s imunodeficienciou stúpa najmä v dôsledku nárastu chronických chorôb vyžadujúcich imunosupresívnu alebo biologickú liečbu. V menšej miere zaznamenávame tiež nárast primárnych (intrinzických) porúch imunity, ktorý súvisí s ich zlepšujúcou sa diagnostikou a liečbou. S dĺžkou trvania imunodeficiencie sa pritom zvyšuje nielen riziko infekčných komplikácií, ale aj riziko malígnej transformácie buniek a tkanív. Podrobnejšie skúsenosti o tom, ktoré poruchy imunity sú v tomto ohľade najrizikovejšie priniesol práve výskum primárnych imunodeficiencií v posledných rokoch.

Onkologické ochorenie a psychika pacienta

Onkologické ochorenie a liečba sú pre pacienta náročné po fyzickej aj psychickej stránke. Vedomosť o tom, čo pacient prežíva, aké psychické ťažkosti sa u neho počas liečby môžu objaviť a čo mu ich pomôže zvládnuť, spolu s ovládaním základných princípov efektívnej komunikácie, lekárovi umožňuje poskytovať kvalitnú komplexnú liečbu a pacientovi napomáha k jej lepšiemu zvládnutiu, ako aj k celkovému zlepšeniu kvality jeho života s chorobou.

Usmievaj sa, alebo zomri!

„Ak na vás spadne žeriav, optimizmus vám veľmi nepomôže,“ napísal pred 25 rokmi zakladateľ a najväčší guru pozitívnej psychológie profesor Martin Seligman. Myslel to ako metaforu tvrdenia, že smrteľná choroba alebo choroba v konečnom štádiu sa nedá ovplyvniť psychologickým stavom pacienta.

Každý pacient vychodí amatérsku medicínu – rozhovor s herečkou a speváčkou Janou Hubinskou

Herečka a speváčka Jana Hubinská je presvedčená, že sa v živote dá prežiť mnoho krásnych vecí. Veľakrát dostala od života po nose, poriadne sa v tom vymáchala, ale zase sa dokázala odraziť od dna a ísť naplno ďalej. Nič nerobí polovičato.

Zhubné nádory prsníka

Zhubné nádory prsníka sú témou, ktorá v pacientskej verejnosti výrazne rezonuje. Dôvodov je niekoľko. Postihuje predovšetkým ženy (100-krát viac než mužov). Incidencia karcinómu prsníka sa v mnohých oblastiach sveta vrátane Slovenska stále zvyšuje. Liečba – hlavne jej chirurgická časť – mnohokrát výrazne zasahuje do vnútornej integrity pacientky ako ženy. Konečné liečebné výsledky, konkrétne v Slovenskej republike, vykazujú v posledných rokoch po prechodnom zlepšení neuspokojivé hodnoty v podobe zvýšenej mortality.

Úloha aberantnej metylácie DNA v nádorových ochoreniach

Nádorové choroby predstavujú u ľudí heterogénnu skupinu ochorení, ktoré sú zapríčinené akumuláciou početných genetických, ako aj epigenetických zmien. Poznanie nových molekulových vlastností nádorového tkaniva prispieva k zavádzaniu inovatívnych diagnostických postupov a efektívnejších terapeutických stratégií.

Obľúbené antioxidanty rakovine nebránia, ale prospievajú

Dôverou v potravinové doplnky veľmi otriasla vlaňajšia publikácia v Cancer Research (s impaktovým faktorom 9,33), z ktorej vyplynulo, že to, čo sa odporúča na ochranu pred vznikom rakoviny, vlastne prospieva k šíreniu rakoviny pľúc. Tento rok švédsky tím ešte pritvrdil – pridal antioxidantom napomáhanie v šírení metastáz smrteľného kožného melanómu.

Nevieme a nechceme podať prvú pomoc

S pánom docentom Dobiášom, ktorého si väčšina pamätá ako charizmatického záchranára s bielou bradou z kultovej relácie 112, sme sa stretli v jeho kabinete na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Popri záchranárstve totiž na Katedre urgentnej zdravotnej starostlivosti učí budúcich lekárov i záchranárov. Bavili sme sa hlavne o záchranárstve a o Slovenskom Červenom kríži, keďže v októbri 2013 sa stal jeho prezidentom.

Prečo povýšiť „rodinnú anamnézu“ na životne dôležitú informáciu

Spolupráca medzi genetikou a onkológiou je daná už samou podstatou ochorenia, pri prechode na molekulárnu úroveň môžeme onkologické ochorenia považovať za genetické choroby – dochádza k narušeniu funkcií génov. Príčiny vzniku onkologických ochorení sú väčšinou kumuláciou viacerých faktorov, ktoré postupne spôsobia patologický prejav niektorých génov a rozvoj samotného ochorenia. Z celého spektra rôznych onkologických ochorení vyčnieva skupina ochorení, kde je podstatným faktorom pre vznik malignity konkrétna mutácia konkrétneho génu. Táto skupina pacientov profituje zo spolupráce onkológa a lekárskeho genetika najviac.

Onkogénne vírusy

Dr. Peyton Rous bol prvý človek, ktorý dokázal, že malígny nádor môže mať vírusový pôvod. V roku 1911 preniesol homogénny filtrát z malígneho nádoru spojivového tkaniva (sarkómu) kurčaťa na iné zdravé kurča, ktoré na túto malignitu ochorelo. Neskôr tento vírus, patriaci do čeľade retrovírusov, dostal názov podľa svojho objaviteľa, vírus Rousovho sarkómu. Až v roku 1966 dostal Dr. Rous za tento objav Nobelovu cenu.

Kvapalinová biopsia

Pri slove biopsia sa nám vybaví chirurg, ktorý skalpelom odrezáva podozrivé tkanivo alebo dlhá dutá ihla, ktorá sa vnára do obličky, vaječníka či mozgu, aby sa po jej vytiahnutí mohol na odobratú vzorku tkaniva pozrieť patológ v mikroskope a vyrieknuť ortieľ. Už to ale nemusí byť tak. Alebo aspoň nie zakaždým.

Neskoré následky protinádorovej liečby onkologických ochorení v detskom veku

Pediatrická onkológia je z pohľadu histórie medicíny pomerne mladý odbor. Jej začiatky sa datujú do druhej polovice minulého storočia. Zatiaľ čo spektrum diagnóz a frekvencia ich výskytu sa v detskom veku v zásade nemenia, spôsoby liečby a predovšetkým jej efekt prešli búrlivým vývojom. Cesta od prvej úspešnej aplikácie rádioterapie, a neskôr i cytostatickej liečby u niektorých dovtedy smrteľných ochorení, po súčasnú cielenú terapiu s využitím najnovších poznatkov molekulárnej genetiky a biológie nádorov bola určite úspešná...

Detekcia Lynchovho syndrómu. Príležitosť na redukciu morbidity a mortality kolorektálneho karcinómu na Slovensku?

Na Slovensku je ročne diagnostikovaných približne 4 000 nových prípadov kolorektálneho karcinómu (KRK). V prevažnej väčšine ide o sporadické prípady, ktorých výskyt pomáhajú znížiť preventívne (endoskopické vyšetrenie tráviaceho traktu) a tzv. skríningové vyšetrenia (test na okultné krvácanie v stolici). Hereditárne kolorektálne karcinómy predstavujú menej než 5 % zo všetkých nových diagnostikovaných KRK, kde najpočetnejšiu skupinu (2 – 5 %) predstavujú prípady s Lynchovým syndrómom (LS). Identifikácia pacientov s LS má v porovnaní so sporadickým KRK mimoriadny význam pre zníženie morbidity a mortality u ich príbuzných a taktiež pri rozhodovaní o type liečby a dispenzarizácie LS pacientov.

Kritický pohľad na kontroverzné onkologické príbehy

V súčasnej dobe sa v bulvári alebo na stránkach zaoberajúcich sa alternatívnou medicínou čas od času objaví príbeh, ktorý má istý charakteristický vzorec. Pacient mal problémy, ktoré dlho ignoroval. Potom príde náhly zvrat, rýchla zmena zdravotného stavu k horšiemu, hospitalizácia a podozrenie na onkologické ochorenie, respektíve definitívna onkologická diagnóza. Nasleduje prvý cyklus chemoterapie alebo rádioterapie, eventuálne chirurgická liečba alebo nežiaduce účinky liečby ako zlomové body. A pacient sa po prvých „dotykoch“ s liečbou náhle odvráti od liečby, prípadne ju vôbec nepodstúpi. Podpíše reverz, vrhne sa do samoliečby a návratu k prírode a po istom časovom období referuje, ako sa vyliečil alternatívnou medicínou. Samozrejme prednáša, publikuje a atakuje modernú medicínu. V tomto článku by som chcel poukázať na to, ako treba k takýmto svedectvám pristupovať, aby sa predišlo ujmám na zdraví, ktoré so sebou prináša bezhlavé odmietnutie funkčných metód liečby.

Markery a nové možnosti v diagnostike urotelových nádorov močového mechúra

Nádor mechúra je najčastejším nádorom odvodných močových ciest, celosvetovo je v incidencii u mužov na 8. priečke. (1) Pre svoju vysokú mieru rekurencie a nutnosť dlhodobého sledovania týchto typov nádorov predstavujú markery na diagnostiku a sledovanie tohto ochorenia extrémne zaujímavú oblasť výskumu. V tomto článku sa venujem komerčne dostupným markerom a možnostiam ich využitia v klinickej praxi.

V nemocnici nemali ani pitnú vodu – rozhovor s MUDr. Veronikou Polcovou z Lekárov bez hraníc

Na Papue Novej Guinei je jedna z najväčších prevalencií tuberkulózy na svete. Jednou z najhorších oblastí je provincia Gulf Province s koncovou nemocnicou v Kereme. Niet sa čo diviť. Keď tam v roku 2014 prišli Lekári bez hraníc, v nemocnici nefungovalo skoro nič. Prvým krokom bolo teda založiť fungujúcu TBC kliniku s riadnou infekčnou kontrolou a evidenciou pacientov. Práve tu pôsobila odvážna mladá lekárka Veronika Polcová, ktorá pohodlnú prácu na pľúcnom oddelení vymenila za pomoc ľuďom v rozvojových krajinách.

Diagnostické aspekty melanómu

Melanóm je nádor, ktorý vznikol transformáciou melanocytu, bunky produkujúcej pigment. Napriek tomu, že tvorí iba 4 % kožných nádorov, spôsobuje 79 % úmrtí na nádory kože (1)

Morfologická diagnostika pľúcnych nádorov

Chorobné procesy vznikajúce v dýchacích cestách predstavujú mimoriadne širokú škálu alternatív, od kongenitálnych anomálií až po malígne ochorenia. Morfologická diagnostika – t. j. bioptické a cytologické hodnotenia – sa týka zvyčajne nádorových či pseudonádorových lézií. Podstatne zriedkavejšie majú histopatológovia možnosť diagnostikovať zápalové alebo degeneratívne procesy. Z uvedeného je zrejmé, že diferenciálna diagnostika nádorov pľúc a pseudotumoróznych procesov predstavuje pre bioptickú a cytologickú diagnostiku pľúcnych ochorení dominantný problém.

Otvor sa životu a život sa o teba postará – rozhovor s riaditeľkou mobilného detského hospicu Plamienok, MUDr. Máriou Jasenkovou

S riaditeľkou Plamienka, doktorkou Máriou Jasenkovou, sme sa stretli v ich Poradenskom centre v Bratislave. Tesne pred sviatkami bolo v centre cítiť ťažobu zo straty dievčatka, ktoré odišlo noc pred naším príchodom. Nikto nepredstiera, že sa nič nestalo a všetci prežívajú smútok. Vedia, že keď smútok prijmú, časom sa dostanú inam a príde niečo radostné, vysvetľuje Mária Jasenková.

Onkológia: súčasnosť, budúcnosť

V súčasnosti patrí úmrtnosť na onkologické diagnózy na prvé miesto 10 najčastejších príčin úmrtí na celom svete a vyhliadky do roku 2030 – bude pribúdať 20 miliónov nových prípadov ročne – nepredpokladajú zmenu. Rakovina postihuje celé ľudstvo, výskyt niektorých konkrétnych typov nádorov sa však líši lokálne, regionálne. Najaktuálnejší odhad distribúcie jednotlivých typov nádorov dnes predstavuje Globocan 2012, ktorého údaje zohľadnila aj WHO vo svojom pravidelnom reporte World Cancer Report 2014.

Zhubné nádory v endokrinológii

Problematika zhubných nádorov v endokrinológii je v porovnaní s nádormi iných orgánových systémov osobitá, špecifická a hlavne – nie je čiernobiela. Zásadnú Shakespearovskú otázku „byť či nebyť?“ by sme v onkoendokrinológii mohli parafrázovať ešte zásadnejším „malígny či benígny?“. Nie vždy totiž platí, že nezhubný nádor ním vo svojej podstate naozaj je. Naopak, zhubný nádor svojím benígnym priebehom často nie je hodný svojho mena. Vedecké poznatky a technológie napredujú a z 50 odtieňov šedej vystupujú obrysy endokrinných nádorov čoraz ostrejšie a pestrejšie. V konečnom dôsledku – je lepšie vidieť farebne ako čiernobielo. Ostáva však aj miesto pre šedú. Kôru mozgovú.

Je chemizácia životného prostredia vo všeobecnosti a potravín osobitne vektorom nárastu počtu prípadov rakoviny vo vyspelých krajinách?

Odpoveď na otázku položenú v nadpise vyzerá byť jednoduchá a logická: medzi nárastom počtu onkologických ochorení na jednej strane a vystaveniu populácie neustále sa zvyšujúcemu množstvu chemických produktov vytváraných človekom na druhej strane existuje veľmi úzka a historicky preukázaná korelácia. Napriek tomu sa na celkovom trende nič významnejšie nemení: výrobky chemického priemyslu naďalej a v narastajúcej miere zaplavujú naše životné prostredie.

Neurofibromatóza typu 1 – najčastejšia dedičná predispozícia k malignitám

Aj keď k rozlúsknutiu genetickej podstaty neurofibromatózy na úrovni DNA došlo koncom minulého tisícročia, toto ochorenie bolo prvýkrát zobrazené na maľbách už v 13. storočí. Roku 1882 ho Frederick von Recklinghausen popísal ako prvý. Avšak vďaka Josephovi Merrickovi, ktorý sa na pódiách amatérskych divadiel Anglicka 19. storočia preslávil ako Sloní muž, sa neurofibromatóza stala morbídnou atrakciou pre davy zvedavcov.

Nádorové markery: Patria do koša, alebo ich vieme efektívne využiť v laboratórnej diagnostike a v klinike?

Nádorové ochorenia patria hneď po kardiovaskulárnych ochoreniach k najčastejším príčinám úmrtia v civilizovaných krajinách. Alarmujúci je fakt, že ich incidencia neustále rastie. Za posledné roky najviac vzrástla incidencia malígnych nádorov hrubého čreva a konečníka, obličiek, pľúc, prostaty, prsníka a obličiek. Mortalita vzrástla zo 4 % (r. 1909) na súčasných 20 – 25 %, na čom sa značne podieľa aj predĺženie strednej dĺžky života a nezdravý životný štýl (alkohol, sedavý spôsob života, nevhodná strava, fajčenie).

Chemoimunoterapia – kardinálny reštart protinádorovej imunity

Úspešné prekonanie ochranného imunosupresívneho valu nádorov prostredníctvom kombinácie štandardných terapeutických postupov a imunoterapie, vrátane aplikácie protinádorových bunkových vakcín a protilátok voči inhibítorom imunitných kontrolných bodov, predstavuje v súčasnosti kľúčový posun v liečbe onkologických ochorení.

V mikroskope som uvidel človeka v inom svete – rozhovor s doc. MUDr. Mariánom Benčatom, PhD., mim. prof., riaditeľom, odborným garantom a konateľom Patológie, s. r. o.

Na patológii začal pracovať už počas štúdia medicíny. Fascinoval ho svet, ktorý videl v mikroskope a udivuje ho dodnes. Keď v roku 2003 prišiel do Alpha medical, aby založil pracovisko patologickej anatómie, sny sa začali meniť na realitu. Aj o tom sme sa rozprávali s riaditeľom, odborným garantom a konateľom Patológie, s. r. o., v Martine, ktorá je súčasťou reťazca laboratórií Alpha medical, doc. MUDr. Mariánom Benčatom, PhD., mim. prof.