inVitro 2/2016

Otorinolaryngológia

Témou jedenásteho čísla časopisu inVitro je otorinolaryngológia, teda pomerne rozsiahly chirurgický odbor. Aj v tomto čísle nájdete množstvo praktických odborných článkov zameraných na diagnostiku ORL ochorení, ale aj rôzne rozhovory, blogy a iné zaujímavosti zo sveta medicíny.

V odbornej časti sa autori venujú témam ako zápaly stredného ucha u detí (MUDr. Samuel Kunzo), genetika vrodených porúch sluchu (MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD. a RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.), syndróm spánkového apnoe (PhDr. Matej Mucska, PhD.), rakovina hlavy a krku (MUDr. Patrik Štefanička, PhD.), chronická rinosinusitída (MUDr. Ján Siváček) a mnohým iným.

Okrem odborných lekárskych textov tu nájdete i zaujímavé rozhovory, tentokrát aj s manažérkou nášho Centrálneho laboratória – JUH, Mgr. Bibianou Strakovou či s manželmi Letkovičovcami, ktorí nám priblížili príbeh svojich trojročných dvojičiek, ktoré sa narodili s poruchou sluchu a dnes majú vďaka kochleárnym implantátom šancu na plnohodnotný život. Zastavili sme sa aj v Huberte v Seredi, kde sme sa rozprávali s azda najúspešnejšou slovenskou enologičkou a degustátorkou, Ingrid Vajczikovou.

Prajeme vám príjemné čítanie.


PDF
Články

Centrálne laboratórium – JUH

Centrálne laboratórium – JUH v Nových Zámkoch má viacero špecifík. Je naším jediným centrálnym laboratóriom v rámci fakultnej nemocnice, nerobí klinickú mikrobiológiu a realizuje viacero špecifických vyšetrení pre celú sieť Alpha medical. Ročne v ňom zrealizujeme vyše 1,5 milióna biochemických vyšetrení. Pre celú sieť tu vyšetrujeme ceruloplazmín a meď v sére, ako aj elektroforézu bielkovín vrátane imunoelektroforézy a voľných reťazcov kappa a lambda.

Bolesti v krku – diferenciálna diagnostika

Bolesti v krku predstavujú asi 1/3 prípadov z celkového počtu pacientov, ktorí prichádzajú k praktickému lekárovi. Najčastejšou príčinou bolesti krku je banálna vírusová infekcia HCD. Len malý podiel prípadov bolesti v krku predstavujú závažné ochorenia.

Spev je v hlave

Pred spievaním žiadne cukríky! To bola prvá rada, ktorú som kedy počula v súvislosti so spevom.

Bolesť ucha – otalgia

Bolesť ucha môžeme definovať ako subjektívny príznak, ktorý je lokalizovaný v topograficko-anatomickom priestore vymedzenom orgánom ucha. Je jednou z najčastejších ťažkostí, ktoré privádzajú pacienta na lekárske vyšetrenie.

Keď príde na orálny sex, muži podstupujú väčšie riziko než ženy

O nespravodlivosti pri ochorení vírusom HPV, genitálnymi bradavicami a pri rakovine hrdla.

Sluch zlepšujúce implantáty

Poruchy sluchu postihujú približne 5 % populácie. Asi 360 miliónov ľudí na celom svete trpí poruchou sluchu, ktorá spôsobuje sťaženú komunikáciu a vyžaduje si vhodné riešenie. Na Slovensku je to odhadom asi 30-tisíc ľudí. Nevieme presne povedať, koľko je z toho detí. Vieme však, že výskyt závažných trvalých vrodených porúch sluchu u novorodencov je asi 1 – 4 ‰ novorodencov (vyšší je v skupine rizikových novorodencov), čiže ročne sa na Slovensku narodí 60 – 90 detí s ťažkou poruchou sluchu až hluchotou. Od roku 2006 je na Slovensku povinný skríning sluchu novorodencov s cieľom včas identifikovať deti, ktoré majú vrodenú poruchu sluchu akéhokoľvek stupňa (Vestník MZ SR, čiastka 24 – 27, ročník 54, 2006), a tak im umožniť včasnú kompenzáciu poruchy sluchu. Nie je žiadny rozdiel medzi výskytom porúch sluchu u mužov a u žien.

Nádej pre HIV pozitívne deti v Ugande prichádza zo Slovenska – rozhovor s dobrovoľníkom Martinom Vittekom zo SKCH a s ugandskou zdravotnou sestrou Catherine Riria

Život na severe Ugandy nie je jednoduchý. Región síce patrí k tým stabilnejším v Afrike, ale od ukončenia vojenských konfliktov v roku 2006 sužuje obyvateľov vírus HIV a chudoba. Ešte ťažšie to majú HIV pozitívne deti, ktorým AIDS zobral jedného alebo oboch rodičov. Od roku 2011 je ich nádejou na lepší život Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (CNSPN) v dedinke Unna, ktoré prevádzkuje Slovenská katolícka charita (SKCH). Priamo v centre pracujú dvaja slovenskí dobrovoľníci Martin a Diana. My sme sa cez Skype spojili s Martinom Vittekom, ktorý nám priblížil prácu centra v Ugande priamo z miesta a zároveň vyrozprával svoj osobný príbeh popretkávaný dobrovoľníckymi skúsenosťami z troch kontinentov.

Prejavy alergie v ORL oblasti detí

Informácie o alergických ochoreniach horných dýchacích ciest sa objavujú v rozličných médiách dostupných pre všetky skupiny čitateľov. Rozvoj poznatkov o mechanizme vzniku a vývoji alergických ochorení horných dýchacích ciest viedol v deväťdesiatych rokoch minulého storočia k veľkému záujmu širokej verejnosti. V začiatkoch sa odhadovalo, že až 40 % populácie má alergické prejavy. Aj toto významným spôsobom prebudilo záujem špecialistov rôznych odborov — vrátane otorinolaryngológie — o danú problematiku a prispelo k rozvoju nových poznatkov.

Ušné infekcie u detí a správna hygiena – odpovedá MUDr. Alena Staníková, PhD.

Pýtame sa detskej otorinolaryngologičky MUDr. Aleny Staníkovej, PhD., z ORL ambulancie v Poliklinike Mlynská Dolina v Bratislave. Pani doktorka, v súvislosti s ušnými infekciami a správnou hygienou sa veľa píše o vatových tyčinkách. Niektorí sú za, iní proti. Aký je váš názor na čistenie uší detí vatovými tyčinkami? U detí vatové tyčinky rozhodne nie, pretože priemer tyčinky je väčšinou väčší než lúmen vonkajšieho zvukovodu dieťaťa, a tak dochádza k zatláčaniu ušného mazu k blane bubienka. Tým bránime prirodzenej samočistiacej schopnosti zvukovodu, ktorý pohybom kože vonkajšieho zvukovodu pri...

„Liečim“ vínom – rozhovor s enologičkou a degustátorkou Ingrid Vajczikovou

Ingrid Vajcziková mala byť lekárkou, ale v poslednom ročníku na medicíne si to rozmyslela, aby sa nakoniec stala enologičkou a degustátorkou. Dnes je „jazykom a nosom“ spoločnosti Hubert J. E., Sereď a vo vlastnom rodinnom vinárstve Rosenthal vyrába vysokokvalitné a prívlastkové vína. Stretli sme sa priamo v Seredi, aby sme sa porozprávali o jej životnom príbehu, o práci enologičky a chuti, ale hlavne o víne a jeho kúzle.

Chronická rinosinusitída

Chronická rinosinusitída (CRS) predstavuje vážny medicínsky problém. Ide o súbor vysoko početných chorôb spôsobujúcich významné zníženie kvality života. Posledné štúdie ukazujú, že CRS postihuje v populácii ročne asi každého siedmeho dospelého človeka. Kvalita života je v niektorých ohľadoch horšia než kvalita života pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním, s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, či s chronickými bolesťami chrbta. (1) Významné je aj finančné zaťaženie spoločnosti nákladmi na diagnostiku a liečbu, ale najmä pri zohľadnení doby pracovnej neschopnosti pacientov.

Rakovina hlavy a krku

Nádory hlavy a krku nie sú v rámci Slovenska zriedkavým ochorením a sú vážnym verejným zdravotným problémom. Všeobecne pojem rakovina hlavy a krku zahŕňa malígne nádory horných dýchacích a hltacích orgánov, veľkých a malých slinných žliaz, malignity kože, mäkkých tkanív, kostí a nervovo-cievnych štruktúr hlavy a krku. Ďalej nádory parafaryngického priestoru, štítnej žľazy a prištítnych žliaz. Viac než 90 % všetkých malignít hlavy a krku predstavujú skvamocelulárne karcinómy. Väčšinu ostatných malignít tvoria adenokarcinómy, melanómy alebo nádory mäkkých tkanív. Nádory mozgu alebo očí nepatria...

Nemý ako ryba

Tiež to máte vo zvyku hovoriť? Potom treba čítať ďalej, aby ste v diskusiách neboli za... No povedzme „cisára pána“.

Laboratórna diagnostika a liečba infekcií v ORL

Infekcie v ORL oblasti sú častým problémom, s ktorým sa stretávame v ambulantnej aj v nemocničnej praxi. Pri nesprávnej liečbe môžu tieto infekcie viesť k závažným komplikáciám. Úspešnosť mikrobiologického laboratórneho vyšetrenia závisí od správneho odberu biologického materiálu.

Otorinolaryngológia a súčasná medicína

Kto z nás sa aspoň raz v živote nestretol s hrozivo vyzerajúcou epistaxou, ktorá predchádzala alebo nasledovala bežné vírusové ochorenie? Orgány ucha, nosa a hrdla sú malé, schované viac v hĺbke, no človeku zabezpečujú nevyhnutný kontakt jednak s vonkajším prostredím a na druhej strane plnia množstvo čiastkových úloh vrátane imunologickej, zmyslovej, kontrolnej. Ochorenia a poškodenia spomínaných orgánov sú náplňou oto- (ucho), rino- (nos), laryng- (hrdlo) ológie (skrátene ORL), rozsiahleho chirurgického odboru, ktorý má svoje nezastupiteľné miesto v hierarchii lekárskych špecializácií.

Narodilo sa vám dieťa s poruchou sluchu? Nestrácajte čas – rozhovor s manželmi Letkovičovcami

Keď sa manželom Letkovičovcom pred vyše troma rokmi narodili jednovaječné dvojičky Linda a Eliška, zdalo sa, že je všetko v poriadku. Popôrodné vyšetrenie sluchu síce naznačovalo možnú poruchu, ale lekári i rodičia verili, že nejde o nič vážne a za zlé výsledky je zodpovedná plodová voda v uchu. Aj napriek obrovskému nasadeniu a vytrvalosti rodičov padla konečná diagnóza až po neuveriteľnom 2,5 roku. Po kolotoči lekárskych návštev a nespočetnom množstve vyšetrení však dievčatá konečne dostali kochleárne implantáty, vďaka ktorým dnes počujú ako zdravé deti. Príbeh so šťastným koncom? Zdá sa, že áno, hoci Letkovičovci by dnes veľa vecí riešili inak...

Syndróm spánkového apnoe

V súčasnosti sme svedkami celosvetovej epidémie až pandémie obezity v dôsledku moderného spôsobu života s neustále sa zvyšujúcim energetickým príjmom a neadekvátnym energetickým výdajom. Obezita je najvýznamnejším rizikovým faktorom vzniku syndrómu obštrukčného spánkového apnoe, ktorý je najčastejšou poruchou dýchania viazanou na spánok.

Prečo majú deti časté zápaly stredného ucha

Bolest uší je jedným znajcastejších dôvodov návštevy lekára v detskom veku. Malé deti sú na zápal stredného ucha ovela náchylnejšie než dospelí. Je to spôsobené hlavne tvarom detskej sluchovej trubice aoslabenou imunitou. Aj ked sa väcšina takýchto epizód vylieci spontánne, opakované alebo tažké zápaly stredného ucha môžu mat za následok vážne komplikácie, prípadne trvalé následky na zdraví dieťaťa.

Genetika vrodených porúch sluchu

Genetika zohráva v etiológii vrodených porúch sluchu dominantnú úlohu. Biomedicínsky výskum v tejto problematike počas posledných 20 rokov prekonal mnohé míľniky a dnes už dokážeme stanoviť presnú príčinu porúch sluchu u veľkej časti pacientov, u ktorých to ešte donedávna nebolo možné. Veľká genetická rozmanitosť porúch sluchu viedla k vymedzeniu záujmovej oblasti novým termínom otogenetika.

Hlasivky, to nie je stehenný sval – rozhovor so sopranistkou Adrianou Kučerovou

Chcela byť učiteľkou a Darinkou Rolincovou. Oboje, učiteľstvo i spev, napokon vyštudovala. Je dôkazom, že nikdy nie je neskoro začať s novou kariérou a aj vo veľmi konkurenčnom prostredí sa dá prepracovať až na vrchol. Sopranistka Adriana Kučerová.

Riadim srdcom – rozhovor s Mgr. Bibianou Strakovou, manažérkou Centrálneho laboratória – JUH v Nových Zámkoch

Do Alphy prišla v roku 2007 ako vedúca nového laboratória v Žiari nad Hronom. Zanedlho sa stala aj manažérkou Centrálneho laboratória – JUH v Nových Zámkoch. Ako sama hovorí, v riadení dáva prednosť srdcu a kamarátstvu pred direktívnosťou. A hoci sa jej to veľmi dobre osvedčilo, rada sadne aj za počítač. Možno aj preto dnes vo firme spravuje laboratórny informačný systém Analytix. Mgr. Bibiana Straková.