inVitro 4/2017

Pneumológia

Predmetom odborných článkov sú aktuálne možnosti diagnostiky a liečby v oblasti pneumológie. Odborníci sa v článkoch zameriavajú na infekčné pneumónie, bronchiálnu astmu, fluidotorax, pľúcnu hypertenziu či na idiopatickú pľúcnu fibrózu. Okrem týchto tém sa autori venujú aj zákernému nemalobunkovému karcinómu pľúc, hypoventilačným syndrómom, vrodeným ochoreniam dýchacieho traktu či problematike cudzích telies v tracheobronchiálnom strome.

Praktickú odbornú časť dopĺňajú pútavé rozhovory. Prostredníctvom rozhovoru predstavujeme generálneho riaditeľa spoločnosti Unilabs – Josa Lamersa a jeho plány do budúcnosti. Vyspovedali sme charizmatickú speváčku Idu Kelarovú, ktorá nám priblížila svoje životné poslanie a prácu s rómskymi deťmi. V rámci novej rubriky Progresívne zdravotníctvo prinášame pohľad najmladšieho slovenského profesora – Michala Mega. S Ľubomírom Okruhlicom, riaditeľom Centra pre liečbu drogových závislostí, sme sa zamerali na stále aktuálnu závislosť od nikotínu. Vďaka publicistickému rozhovoru spoznáte slovenskú reprezentantku Katarínu Linczényiovú, ktorá sa venuje športu úzko súvisiacemu s pľúcami – freedivingu. O práci v prostredí satelitného laboratória sme sa porozprávali s RNDr. Ladislavom Novotným, vedúcim laboratória klinickej biochémie a hematológie v nemocnici v Trebišove.

Prajeme vám príjemné čítanie.


PDF
Články

Diagnostika tuberkulózy v Alpha medical

Laboratórium klinickej mikrobiológie v Stropkove je jedným z dvoch laboratórií na Slovensku, ktoré sa zaoberajú diagnostikou tuberkulózy (TBC). Vyšetrujú sa v ňom rôzne typy biologického materiálu: spútum, bronchoalveolárna laváž, laryngeálny výter, moč, žalúdočná šťava, likvor, punktáty, výtery z rán a iný klinický materiál.

Pľúcna hypertenzia

Pľúcna hypertenzia (PH) je závažné chronické, pomerne vzácne, progresívne prebiehajúce a relatívne zriedkavé ochorenie, ktoré zahŕňa široký komplex chorôb významne limitujúcich výkonnosť, kvalitu a dĺžku života. Pojem pľúcna hypertenzia označuje vysoký tlak v pľúcnej cirkulácii. Podľa aktuálne platnej definície sa ako pľúcna hypertenzia označuje taký hemodynamický a patofyziologický stav, pri ktorom je hodnota stredného tlaku v pľúcnici ≥ 25 mmHg, pričom je meraná počas pravostrannej katetrizácie v pokoji. Pľúcna artériová hypertenzia (PAH) je pľúcna hypertenzia, ktorá sa vyznačuje normálnym tlakom v zaklinení pri vylúčení iných príčin prekapilárnej pľúcnej hypertenzie. Tlak v zaklinení odráža tlak prenesený z ľavej predsiene a komory a predstavuje pasívnu – venóznu zložku pľúcnej hypertenzie.

Zhlboka sa nadýchnuť

To, že bezproblémové dýchanie je základným predpokladom na život, si väčšina z nás uvedomí vo chvíli, keď takým prestane byť. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojich oficiálnych materiáloch uvádza, že v roku 2015 na celom svete vo všetkých vekových kategóriách tvorili ochorenia dýchacích ciest 7,4 % zo všetkých príčin úmrtí, vďaka čomu sa zaradili na 3. miesto (po srdcovo-cievnych a onkologických ochoreniach). Predpokladá sa, že do roku 2020 si svoju pozíciu v príčinách úmrtí udržia, s percentuálnym zastúpením na úrovni približne 8,5 %.

Bronchiolitída

Akútna bronchiolitída je definovaná ako akútne prebiehajúce ochorenie, ktoré je podmienené zápalovým ochorením stien dolných úsekov dýchacích ciest, najmä terminálnych bronchiolov. Akútna bronchiolitída však nemusí byť vždy zápalovým ochorením, niekedy môžu zmeny vzniknúť aj po masívnej inhalácii málo rozpustných plynov, napríklad čpavku a kyseliny sírovej.

Dýchajte!

Dýchať nás nikdy nikto neučil a to je veľká škoda. Ak by sme dýchaniu venovali viac pozornosti, vyhli by sme sa kdejakým problémom a chorobám.

Fluidotorax

V praxi internej medicíny sa pleurálny výpotok vyskytuje asi u 10 % pacientov. Nejde o samostatné ochorenie, ale o komplikácie či príznaky mnohých ochorení, respektíve patologických procesov, preto je vhodnejšie označenie pleurálny syndróm.

Zdravotníctvo a financie v nových spoločenských vzťahoch

Laboratórna diagnostika zohráva nenahraditeľnú úlohu v celom liečebnom pro­cese pacienta. Preto je žiaduce, aby boli laboratórne výsledky poskytované včas, kvalitne a komplexne. Správna časová a logická nadväznosť laboratórnych vyše­trení, vrátane výsledkov biopsie, cytológie či molekulárnej patológie, umožňuje nielen stanovenie presnej diagnózy, ale v mnohých prípadoch aj nastavenie ďalšej terapie a kontroly jej účinnosti. Žiaľ, zásadné politicko-ekonomické zmeny z konca minulého storočia sa nevyhnutne premietli aj do mnohých oblastí zdravotnej starostlivosti vrátane laboratórnej diagnostiky. Našou snahou je podať komplexný pohľad na súčasnú bioptickú diagnostiku, cytologickú diagnostiku a molekulárnu patológiu a ich medicínske, ale aj ekonomické dosahy.

Hypoventilačné syndrómy

Hypoventilačné syndrómy tvoria heterogénnu skupinu spánkových porúch dýchania. Ich spoločným znakom je prítomnosť hyperkapnie. Primárna – idiopatická hypoventilácia je vzácna, omnoho častejšie sa v praxi stretávame so sekundárnymi hypoventilačnými syndrómami pri rôznych stavoch. Môžu sa vyskytovať súčasne so spánkovým apnoe, ktoré je najčastejšie sa vyskytujúcou spánkovou poruchou dýchania.

Výkon na hranici ľudských možností

Keď bol v roku 1988 natočený film Magická hlbočina, davy boli fascinované podmorským svetom, ktorý odrazu uvideli v novom svetle. Sympatický Jacques a svojský Enzo, ktorí sa ponárali do hlbín mora na jeden nádych, sa stali novými hrdinami. Voda tvorí drvivú väčšinu objemu nášho organizmu. Je v nás a my môžeme byť v nej, často nám však bráni strach. Možno aj taký prozaický, aký zažívala Katarína, keď bola malá – bála sa, že vo vode budú rastliny, ktoré jej zachytia nohu, a preto sa potápaniu radšej vyhýbala. Dnes je profesionálnou freediverkou, ktorá v hĺbke našla svoj pokoj. O fascinujúcom športe – freedivingu – sme sa porozprávali s Katarínou Linczényiovou.

Bronchiálna astma

Astma je považovaná za celoživotné, dobre liečiteľné, ale nevyliečiteľné ochorenie. Napriek tomu, že kauzálna liečba neexistuje, včasné a správne určenie diagnózy a začatie dostupnej adekvátnej liečby umožňujú udržať ochorenie pod kontrolou u väčšiny pacientov a zabezpečiť im plnohodnotný život.

Nikotín je rovnako návykový ako heroín

Mal tridsaťsedem, keď fajčil päťdesiat cigariet denne. Prekonaná malária ho obrala o červené krvinky a donútila skoncovať s fajčením zo dňa na deň. Inak by hrozilo, že sa zadusí. Riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica dnes pomáha iným zbaviť sa závislosti od nikotínu, ale aj od alkoholu a drog.

Idiopatická pľúcna fibróza

Idiopatická pľúcna fibróza je špecifickou formou chronického fibrotizujúceho intersticiálneho pľúcneho procesu, ktorá patrí k najzávažnejším pľúcnym ochoreniam, najmä kvôli veľmi zlej prognóze a refraktérnosti na doteraz známu liečbu. V posledných rokoch došlo k významným zmenám v klasifikácii, diagnostike a v liečbe tejto závažnej choroby. Nové antifibrotické lieky dávajú nádej na zlepšenie kvality života, ako aj na predĺženie života pacientov s touto zákernou chorobou.

Nečúrajte do bazéna

Je to vskutku negustiózne, ale čo je ešte horšie, ubližujete (si) tým viac, než si myslíte. Pričom zďaleka nejde len o akési buranské štengrovanie (ne)predstieranej hygienickej útlocitnosti.

Nové nádejné biomarkery bronchopulmonálnych ochorení

V posledných desaťročiach sa skúmajú a používajú nové sofistikované zobrazovacie a laboratórne vyšetrenia a na základe ich výsledkov aj nové liečebné metódy. V článku sú predstavené niektoré nové a perspektívne markery nádorových ochorení dýchacieho systému – cirkulujúca nádorová DNA, cirkulujúce a diseminované nádorové bunky, onkomarker proGRP, genetické mutácie nádorových buniek. Pri nemalobunkových karcinómoch pľúc sú to EGFR, ALK a ROS1 mutácie a detekcia imunoregulačných mechanizmov (PD-1/PD-L1).

Normálne sa nadýchni a spievaj!

Hoci sa klaviristka, speváčka a hudobná pedagogička Ida Kelarová pred vyše 20 rokmi usadila v Čechách, nedá sa povedať, že by obsedela na jednom mieste. Stretli sme sa v Bratislave, cez víkend už mala koncert vo Švédsku, ďalší víkend v Nemecku, potom v Holandsku a tak by sa dalo pokračovať až do Vianoc.

Vrodené a geneticky podmienené ochorenia dýchacieho traktu z pohľadu genetika

Ako v každom klinickom odbore medicíny, aj v pneumológii existujú ochorenia, ktorých hlavnou príčinou je chyba v genetickej výbave jedinca, prípadne ochorenie zapríčiní vonkajší faktor pôsobiaci prenatálne. V diagnostike a čiastočne aj v liečbe pomáha prudký rozvoj lekárskej genetiky. Touto skupinou ochorení sa bude zaoberať predložený článok.

Ako myši zvládajú pľúcne infekcie? Presvedčia plesne, aby sa zabili!

Zo školských čias si možno ešte pamätáte hubu Aspergillus niger. Ukazovali nám ju v mikroskope, lebo sa dala ľahko „zohnať“. Darí sa jej prakticky na všetkom. Od cibule a hroznového vína cez arašidy až po celú chladničku. Občas napadne aj naše pľúca a potom tomu hovoríme aspergilóza. Myši sú tejto infekcii vystavené oveľa viac a napriek tomu jej odolávajú. Teraz už vieme prečo a túto informáciu by sme mali využiť aj u ľudí.

Cudzie telesá v tracheobronchiálnom strome

Z anatómie vetvenia bronchiálneho stromu vyplýva, že cudzie teleso (c. t.) v bronchiálnom strome sa častejšie lokalizuje v pravom bronchiálnom strome. Lokalizácia c. t. ovplyvňuje klinické príznaky u pacienta – čím centrálnejšie je c. t. uložené, tým dramatickejšie sú klinické príznaky. Na röntgenovej snímke hrudníka sa, podľa našich skúseností, c. t. zistí len v približne 25 % prípadov (c. t. musí byť rádiokontrastné).

Infekčné pneumónie

Problematika akútnych respiračných pneumónií je v súčasnosti stále aktuálna na celom svete. V poradí úmrtnosti sú respiračné ochorenia na 3. – 4. mieste napriek široko dostupnej antibiotickej liečbe. Spolu s ostatnými respiračnými infekciami sú pneumónie najčastejšou príčinou pracovnej neschopnosti, nielen na Slovensku. Včasná diagnostika, posúdenie rizika a zahájenie liečby sú kľúčové faktory, ktoré by mali pomôcť predísť závažným komplikáciám.

Na Slovensku plánujeme investície

Jos Lamers je generálnym riaditeľom švajčiarskej spoločnosti Unilabs, ktorá v apríli získala našu spoločnosť Alpha medical aj s jej sestrou AeskuLab v najväčšej obchodnej transakcii v stredoeurópskom zdravotníctve za posledných desať rokov. Unilabs je európskym lídrom v diagnostike s pobočkami v 12 krajinách Európy, ale aj v Peru a v Spojených arabských emirátoch. O tom, čo Unilabs viedlo k rozhodnutiu vstúpiť na trh centrálnej Európy, čo ich prekvapilo a aké majú ďalšie plány sme sa porozprávali s jej generálnym riaditeľom.

Laboratóriá sú mnohými podceňované

Chcel študovať medicínu, no vtedajší režim mu to nedovolil. Túžba ostať v zdravotníckej sfére ho priviedla k štúdiu prírodných vied, počas ktorého sa zameral na chémiu. Po desaťročiach praxe z laboratórií, ale aj z obchodu so zdravotníckou technikou, zakotvil v spoločnosti Alpha medical, pre ktorú vybudoval laboratórium klinickej biochémie a hematológie v Trebišove. Rozčuľuje ho, keď si ľudia navzájom nepomáhajú. Najviac si cení zdravie a batérie si dobíja s vnukmi a na záhrade. Predstavujeme vám RNDr. Ladislava Novotného, vedúceho laboratória klinickej biochémie a hematológie v nemocnici v Trebišove.

Nemalobunkový karcinóm pľúc

Termínom bronchogénny karcinóm sa označujú nádory vyrastajúce z bronchov, ale aj nádory vznikajúce v pľúcnom parenchýme. Ide teda o karcinómy pľúc a bronchov. Pľúcne karcinómy v súčasnosti reprezentujú jedno z najčastejšie sa vyskytujúcich nádorových ochorení s vysokou mortalitou a s celosvetovo sa zvyšujúcim výskytom.

Na Slovensku chýbajú klinické štúdie

Napriek tomu, že tento rok oslávil iba 40 rokov, prostredníctvom svojich jedinečných vedeckých výskumov celosvetovo dláždi cestu k úspešnej liečbe rakoviny. Najmladší profesor na Slovensku je presvedčeným zástancom klinických štúdií, ktorých je podľa neho na Slovensku akútny nedostatok. Napriek mnohým medzinárodným oceneniam a úspechom, ostáva skromný, pracovitý a verný svojmu životnému poslaniu – pomáhať ľuďom, ktorí trpia zákerným ochorením. O súčasnom stave výskumu v oblasti liečby rakoviny sme sa porozprávali s profesorom Michalom Megom, prednostom II. onkologickej kliniky LF UK a NOÚ.