inVitro 4/2017

Pneumológia

V zimnom vydaní časopisu inVitro nájdete aktuálne informácie z oblasti pneumológie. Časopis prináša okrem odborných textov zaoberajúcich sa pľúcnymi ochoreniami a pridruženými komplikáciami aj blogy, rozhovory a množstvo zaujímavostí a noviniek.

Predmetom odborných článkov sú aktuálne možnosti diagnostiky a liečby v oblasti pneumológie. Odborníci sa v článkoch zameriavajú na infekčné pneumónie, bronchiálnu astmu, fluidotorax, pľúcnu hypertenziu či na idiopatickú pľúcnu fibrózu. Okrem týchto tém sa autori venujú aj zákernému nemalobunkovému karcinómu pľúc, hypoventilačným syndrómom, vrodeným ochoreniam dýchacieho traktu či problematike cudzích telies v tracheobronchiálnom strome.

Praktickú odbornú časť dopĺňajú pútavé rozhovory. Prostredníctvom rozhovoru predstavujeme generálneho riaditeľa spoločnosti Unilabs – Josa Lamersa a jeho plány do budúcnosti. Vyspovedali sme charizmatickú speváčku Idu Kelarovú, ktorá nám priblížila svoje životné poslanie a prácu s rómskymi deťmi. V rámci novej rubriky Progresívne zdravotníctvo prinášame pohľad najmladšieho slovenského profesora – Michala Mega. S Ľubomírom Okruhlicom, riaditeľom Centra pre liečbu drogových závislostí, sme sa zamerali na stále aktuálnu závislosť od nikotínu. Vďaka publicistickému rozhovoru spoznáte slovenskú reprezentantku Katarínu Linczényiovú, ktorá sa venuje športu úzko súvisiacemu s pľúcami – freedivingu. O práci v prostredí satelitného laboratória sme sa porozprávali s RNDr. Ladislavom Novotným, vedúcim laboratória klinickej biochémie a hematológie v nemocnici v Trebišove.

Prajeme vám príjemné čítanie.


PDF
Články

Diagnostika tuberkulózy v Alpha medical

Laboratórium klinickej mikrobiológie v Stropkove je jedným z dvoch laboratórií na Slovensku, ktoré sa zaoberajú diagnostikou tuberkulózy (TBC). Vyšetrujú sa v ňom rôzne typy biologického materiálu: spútum, bronchoalveolárna laváž, laryngeálny výter, moč, žalúdočná šťava, likvor, punktáty, výtery z rán a iný klinický materiál.

Bronchiálna astma

Astma je považovaná za celoživotné, dobre liečiteľné, ale nevyliečiteľné ochorenie. Napriek tomu, že kauzálna liečba neexistuje, včasné a správne určenie diagnózy a začatie dostupnej adekvátnej liečby umožňujú udržať ochorenie pod kontrolou u väčšiny pacientov a zabezpečiť im plnohodnotný život.

Nikotín je rovnako návykový ako heroín

Mal tridsaťsedem, keď fajčil päťdesiat cigariet denne. Prekonaná malária ho obrala o červené krvinky a donútila skoncovať s fajčením zo dňa na deň. Inak by hrozilo, že sa zadusí. Riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica dnes pomáha iným zbaviť sa závislosti od nikotínu, ale aj od alkoholu a drog.

Idiopatická pľúcna fibróza

Idiopatická pľúcna fibróza je špecifickou formou chronického fibrotizujúceho intersticiálneho pľúcneho procesu, ktorá patrí k najzávažnejším pľúcnym ochoreniam, najmä kvôli veľmi zlej prognóze a refraktérnosti na doteraz známu liečbu. V posledných rokoch došlo k významným zmenám v klasifikácii, diagnostike a v liečbe tejto závažnej choroby. Nové antifibrotické lieky dávajú nádej na zlepšenie kvality života, ako aj na predĺženie života pacientov s touto zákernou chorobou.

Nečúrajte do bazéna

Je to vskutku negustiózne, ale čo je ešte horšie, ubližujete (si) tým viac, než si myslíte. Pričom zďaleka nejde len o akési buranské štengrovanie (ne)predstieranej hygienickej útlocitnosti.

Nové nádejné biomarkery bronchopulmonálnych ochorení

V posledných desaťročiach sa skúmajú a používajú nové sofistikované zobrazovacie a laboratórne vyšetrenia a na základe ich výsledkov aj nové liečebné metódy. V článku sú predstavené niektoré nové a perspektívne markery nádorových ochorení dýchacieho systému – cirkulujúca nádorová DNA, cirkulujúce a diseminované nádorové bunky, onkomarker proGRP, genetické mutácie nádorových buniek. Pri nemalobunkových karcinómoch pľúc sú to EGFR, ALK a ROS1 mutácie a detekcia imunoregulačných mechanizmov (PD-1/PD-L1).

Normálne sa nadýchni a spievaj!

Hoci sa klaviristka, speváčka a hudobná pedagogička Ida Kelarová pred vyše 20 rokmi usadila v Čechách, nedá sa povedať, že by obsedela na jednom mieste. Stretli sme sa v Bratislave, cez víkend už mala koncert vo Švédsku, ďalší víkend v Nemecku, potom v Holandsku a tak by sa dalo pokračovať až do Vianoc.

Vrodené a geneticky podmienené ochorenia dýchacieho traktu z pohľadu genetika

Ako v každom klinickom odbore medicíny, aj v pneumológii existujú ochorenia, ktorých hlavnou príčinou je chyba v genetickej výbave jedinca, prípadne ochorenie zapríčiní vonkajší faktor pôsobiaci prenatálne. V diagnostike a čiastočne aj v liečbe pomáha prudký rozvoj lekárskej genetiky. Touto skupinou ochorení sa bude zaoberať predložený článok.

Ako myši zvládajú pľúcne infekcie? Presvedčia plesne, aby sa zabili!

Zo školských čias si možno ešte pamätáte hubu Aspergillus niger. Ukazovali nám ju v mikroskope, lebo sa dala ľahko „zohnať“. Darí sa jej prakticky na všetkom. Od cibule a hroznového vína cez arašidy až po celú chladničku. Občas napadne aj naše pľúca a potom tomu hovoríme aspergilóza. Myši sú tejto infekcii vystavené oveľa viac a napriek tomu jej odolávajú. Teraz už vieme prečo a túto informáciu by sme mali využiť aj u ľudí.

Cudzie telesá v tracheobronchiálnom strome

Z anatómie vetvenia bronchiálneho stromu vyplýva, že cudzie teleso (c. t.) v bronchiálnom strome sa častejšie lokalizuje v pravom bronchiálnom strome. Lokalizácia c. t. ovplyvňuje klinické príznaky u pacienta – čím centrálnejšie je c. t. uložené, tým dramatickejšie sú klinické príznaky. Na röntgenovej snímke hrudníka sa, podľa našich skúseností, c. t. zistí len v približne 25 % prípadov (c. t. musí byť rádiokontrastné).

Infekčné pneumónie

Problematika akútnych respiračných pneumónií je v súčasnosti stále aktuálna na celom svete. V poradí úmrtnosti sú respiračné ochorenia na 3. – 4. mieste napriek široko dostupnej antibiotickej liečbe. Spolu s ostatnými respiračnými infekciami sú pneumónie najčastejšou príčinou pracovnej neschopnosti, nielen na Slovensku. Včasná diagnostika, posúdenie rizika a zahájenie liečby sú kľúčové faktory, ktoré by mali pomôcť predísť závažným komplikáciám.

Na Slovensku plánujeme investície

Jos Lamers je generálnym riaditeľom švajčiarskej spoločnosti Unilabs, ktorá v apríli získala našu spoločnosť Alpha medical aj s jej sestrou AeskuLab v najväčšej obchodnej transakcii v stredoeurópskom zdravotníctve za posledných desať rokov. Unilabs je európskym lídrom v diagnostike s pobočkami v 12 krajinách Európy, ale aj v Peru a v Spojených arabských emirátoch. O tom, čo Unilabs viedlo k rozhodnutiu vstúpiť na trh centrálnej Európy, čo ich prekvapilo a aké majú ďalšie plány sme sa porozprávali s jej generálnym riaditeľom.

Laboratóriá sú mnohými podceňované

Chcel študovať medicínu, no vtedajší režim mu to nedovolil. Túžba ostať v zdravotníckej sfére ho priviedla k štúdiu prírodných vied, počas ktorého sa zameral na chémiu. Po desaťročiach praxe z laboratórií, ale aj z obchodu so zdravotníckou technikou, zakotvil v spoločnosti Alpha medical, pre ktorú vybudoval laboratórium klinickej biochémie a hematológie v Trebišove. Rozčuľuje ho, keď si ľudia navzájom nepomáhajú. Najviac si cení zdravie a batérie si dobíja s vnukmi a na záhrade. Predstavujeme vám RNDr. Ladislava Novotného, vedúceho laboratória klinickej biochémie a hematológie v nemocnici v Trebišove.

Nemalobunkový karcinóm pľúc

Termínom bronchogénny karcinóm sa označujú nádory vyrastajúce z bronchov, ale aj nádory vznikajúce v pľúcnom parenchýme. Ide teda o karcinómy pľúc a bronchov. Pľúcne karcinómy v súčasnosti reprezentujú jedno z najčastejšie sa vyskytujúcich nádorových ochorení s vysokou mortalitou a s celosvetovo sa zvyšujúcim výskytom.

Na Slovensku chýbajú klinické štúdie

Napriek tomu, že tento rok oslávil iba 40 rokov, prostredníctvom svojich jedinečných vedeckých výskumov celosvetovo dláždi cestu k úspešnej liečbe rakoviny. Najmladší profesor na Slovensku je presvedčeným zástancom klinických štúdií, ktorých je podľa neho na Slovensku akútny nedostatok. Napriek mnohým medzinárodným oceneniam a úspechom, ostáva skromný, pracovitý a verný svojmu životnému poslaniu – pomáhať ľuďom, ktorí trpia zákerným ochorením. O súčasnom stave výskumu v oblasti liečby rakoviny sme sa porozprávali s profesorom Michalom Megom, prednostom II. onkologickej kliniky LF UK a NOÚ.