inVitro 2/2017

Reprodukčná medicína

Letné vydanie nášho časopisu inVitro prináša bohatý objem informácií zo sveta reprodukčnej medicíny. Aj v tomto čísle nájdete okrem odborných textov zaoberajúcich sa problematikou neplodnosti, umelého oplodnenia či prípravy na tehotenstvo, aj blogy, rozhovory a množstvo zaujímavostí, ktoré obohatia vaše poznatky z tejto sféry.

V odborných článkoch sa dočítate o viacplodovej tehotnosti, príčinách neplodnosti, liečbe neschopnosti udržať graviditu, rizikách tehotnosti u príliš mladých, alebo naopak – vekovo pokročilých žien. Odborníci sa v tomto čísle venujú aj úlohe muža v reprodukcii, hormonálnym poruchám či mýtom o tehotnosti a otehotnení, ale aj možnostiam, ktoré ponúka súčasná medicína predčasne narodeným deťom, a mnohým ďalším témam, ktoré sú vzhľadom k poklesu pôrodnosti v rámci Európy čoraz pálčivejšie.

Odborné články dopĺňa niekoľko zaujímavých rozhovorov. Porozprávali sme sa s vedúcim Laboratória a Ambulancie lekárskej genetiky – doktorom Mistríkom, ktorý okrem genetiky študoval aj pediatriu.

Téme adopcií a pestúnstva sme sa venovali v publicistickom rozhovore so Soňou Očkášovou – psychologičkou z občianskeho zruženia Návrat. Nevynechali sme ani obľúbenú osobnosť spoločenského života – tentokrát sme vyspovedali herca Richarda Stankeho, ktorý nám porozprával o práci, živote, o zlozvykoch i o tom, čo robí pre svoje zdravie.

V aktuálnom letnom vydaní predstavujeme nášho nového majiteľa – skupinu Unilabs, európskeho lídra v poskytovaní diagnostických služieb.
Prajeme vám príjemné čítanie.


PDF
Články

Príprava na tehotenstvo ako seriózny projekt

Príprava na tehotenstvo začína vtedy, keď pár, respektíve žena začína túžiť po dieťati. V súčasnosti ženy odsúvajú tehotenstvo do vyššieho veku pre socioekonomické zabezpečenie. Tento trend sa prejavuje aj na priemernom veku rodičiek. Podľa správy Eurostatu, v Európskej únii bol v roku 2001 priemerný vek rodičiek 29 rokov. V roku 2014 narástol priemerný vek na 30,4. Na Obrázku č. 1 sú zobrazené krajiny Európskej únie podľa vekového rozloženia rodičiek v čase pôrodu prvého dieťaťa. Priemerný vek rodičiek v Slovenskej republike bol 27 rokov, v Českej republike 28,1, v Holandsku 29,5, v Grécku 30 a v Taliansku 30,7 rokov. (1)

Zanechať kúsok seba

„Príroda si cestu nájde.“ Veta, ktorá je najčastejšie používaná biológmi pre akýkoľvek proces týkajúci sa živých organizmov (vrátane človeka). Žiaľ, v oblasti ľudskej reprodukcie sme v posledných rokoch svedkami, že interval hľadania je príliš dlhý, a preto len ťažko kompatibilný s vopred predurčenými biologickými hodinami ženy. Ako však ukazujú najnovšie práce, kvalita fertilizačného potenciálu sa vekom (a určite aj v súvislosti s pribúdajúcimi ochoreniami) znižuje aj u mužov, napriek tomu, že horný vekový limit pre reprodukciu u nich nie je určený.

Tehotné by svoje neresti nemali riešiť sladkým drievkom, mohli by mať potom hlúpejšie deti

Z fínskej štúdie, ktorá je spoločným dielom výskumníkov z University of Helsinki, Národného ústavu zdravia a sociálnej starostlivosti a nemocníc vyplýva, že deti mamičiek, ktoré chceli po pôrode zostať štíhle a namiesto bežného cukru stavili na tradičné prírodné sladidlo s glycyrhizínom, urobili svojim najdrahším medvediu službu. V priemere sú na tom ich ratolesti v kognitívnych testoch horšie než ich rovesníci. Rozdiel je približne o sedem bodov IQ.

Súčasný prenatálny skríning a možnosti prenatálnej diagnostiky

Úroveň poskytovania prenatálneho skríningu v regiónoch Slovenska je veľmi rozdielna a rozdielna je aj medzi jednotlivými lekármi. V nadväznosti na tieto rozdiely sú evidentné aj regionálne rozdiely v dostupnosti prenatálnych genetických vyšetrení. Gynekológovia – pôrodníci by však mali poskytovať prenatálny skríning na takej úrovni, aby sme mohli poskytovať indikované prenatálne genetické vyšetrenia každej tehotnej žene, u ktorej zistíme genetické riziko. Klinickí genetici postupujú v súlade s „Odporúčaním hlavného odborníka ku indikovaniu prenatálnych genetických testov“, ktoré je pravidelne inovované a uverejnené na www.sslg.sk .

Reprodukčná medicína v slovenskom právnom prostredí

Reprodukčná medicína je progresívne sa rozvíjajúci medicínsky odbor, pričom dopyt po jeho službách rastie aj v dôsledku zmien životného štýlu populácie a odkladania založenia rodiny do vyššieho veku. Ako ukazujú súdne prípady zo zahraničia, v súvislosti s jeho výkonom môže vzniknúť celý rad otázok a sporných situácií, ktoré zvlášť pri absentujúcej právnej úprave dostávajú do neľahkej pozície všetkých zúčastnených vrátane súdov.

Viacplodová tehotnosť

Cieľom článku je prezentovať aktuálne poznatky týkajúce sa viacplodového tehotenstva. Opísané sú hlavné komplikácie ako intrauterinná rastová retardácia plodu, predčasný pôrod, predčasný odtok plodovej vody, ako aj komplikácie špecifické pre viacplodovú tehotnosť. Vzhľadom na rizikovosť viacplodovej tehotnosti a vyšší výskyt komplikácií z hľadiska matky i plodov má sledovanie takejto gravidity svoje špecifiká. Pre správny manažment gravidity je zásadné vedieť o možných komplikáciách a poznať čas ich výskytu v priebehu tehotnosti.

Lovci a morské panny

Prečo chodíme po dvoch nohách a nie po štyroch ako naši chlpatí predkovia? Máme tu niekoľko hypotéz a dôjde i na súboj pohlaví a na pôrody.

Hormonálne poruchy vo vzťahu k reprodukcii

Podľa definície WHO, sterilitou označujeme stav, keď sa páru nepodarí otehotnieť do jedného roku pri pravi­delnom pohlavnom styku (2 – 3× týž­denne). Prevalencia sterility je v súčasnosti uvádzaná medzi 10 – 15 % (1). Článok uvádza prehľad najčastejšie sa vyskytujúcich endokrinopatií vo vzťahu k poruchám plodnosti.

Ako si zlepšiť sexuálnu atraktivitu? Trikom Pepka námorníka!

Boli časy, keď vedci tvrdili, že špenát obsahuje veľa železa. Dodnes mamičky svojim deťom rady hovoria: Jedz! Budeš mať silné svaly. Lenže práve so železom to pri špenáte nie je úplná pravda. Nielenže ho obsahuje rovnako ako iná listová zelenina, ale kvôli vysokému obsahu kyselín (šťavelovej a listovej) je pre nás železo zo špenátu takmer nevyužiteľné. Špenát nám to však môže vynahradiť inou prednosťou.

Pár poznámok k hormonálnej antikoncepcii

Na začiatok musím uviesť jednu skutočnosť. Posledných 12 rokov pracujem ako pôrodník a mojím hlavným pracoviskom je pôrodná sála. Ak som na ambulancii, v drvivej väčšine vediem tehotenskú poradňu pre zdravé a rizikové tehotné. Hormonálnu antikoncepciu predpisujem veľmi sporadicky, poväčšine iba svojim známym a priateľkám. Preto zdôrazňujem, že nie som sponzorovaný žiadnou farmaceutickou firmou.

Potrat – vieme ho liečiť alebo mu zabrániť?

Potrat je predčasné ukončenie tehotenstva s neviabilným plodom. V slovenskej terminológii sa pojmom infertilita označuje opakované potrácanie (3 a viac potratov) na rozdiel od anglického „infertility“ používaného vo význame sterilita.

Nikoho neľutujem – rozhovor s Marcelou Korčekovou

Keď sa Marcela Korčeková spamätala zo série neúspešných umelých oplodnení a otriasla z rozvodu, rozhodla sa spojiť profesiu psychologičky s fertility koučingom. Počas siedmich rokov, čo sa venuje ženám, ktoré majú problém s plodnosťou, sa jej klientkam narodili desiatky detí a ďalšie sú na ceste.

Staršie ženy a tehotenstvo – medzi právom na reprodukciu a zdravým rozumom

Právo na reprodukciu patrí medzi základné ľudské práva. Rodenie detí v staršom veku ženy však so sebou prináša aj medicínske riziká. Demografické údaje Európy a Severnej Ameriky poukazujú na skutočnosť, že v týchto krajinách dochádza k znižovaniu pôrodnosti a k zvyšovaniu veku rodičiek. Tento trend sa nevyhýba ani Slovensku. Na jednej strane sa deti rodia do ekonomicky zabezpečených rodín, na druhej strane však v staršom veku klesá fertilita, zvyšuje sa riziko geneticky podmienených ochorení u detí a pribúdajú aj ochorenia matiek. S týmito skutočnosťami sú konfrontovaní špecialisti z odboru reprodukčnej medicíny a reprodukčnej genetiky.

Príliš skoro mamou

Pôrody pred 19. rokom života sú podľa WHO pôrody včasné. (6) Tehotenstvá pred 19. rokom života predstavujú problém medicínsky, sociálny, psychický, spoločenský a ekonomický. Ideálny vek pre materstvo je 21 – 25 rokov, keď sa predpokladá fyzická a mentálna vyspelosť a pripravenosť na poslanie rodiča. (3, 5) Podľa WHO sa adolescentné tehotenstvo (teen pregnancy) delí na mladšie (do 17 rokov) a staršie (18 – 19 rokov). Problém adolescentného tehotenstva dominuje hlavne v rozvojových krajinách a v subsaharskej Afrike. Situácia však nie je ideálna ani vo vyspelých krajinách. (4) Tehotenstvo...

Deti narodené v srdci

Návrat je občianske združenie, ktoré opusteným deťom nedáva hračky, ale nachádza domovy. A hoci je nájdenie rodiny a osvojenie dieťaťa formálne a emocionálne náročný proces, tým sa to ani zďaleka nekončí. Náhradné rodiny sa spoločne s osvojenými deťmi musia časom vysporiadať s hromadou špecifických situácií a pocitov, nezriedka potrebujú odborné poradenstvo, a tak sa usádzame v miestnosti plnej hračiek s detským boxovacím mechom; vraj na vybitie hnevu. Zakrátko sa k nám pridáva Soňa Očkášová, ktorá v združení pracuje ako psychologička a jej slová v nás vyvolávajú smútok aj uznanie. Situácia...

Úloha muža v reprodukcii – iba komparz alebo 50 % úspechu?

Infertilita alebo neplodnosť je neschopnosť dosiahnuť otehotnenie do jedného roku u sexuálne aktívneho páru, ktorý nepoužíva žiadnu formu antikoncepcie. U takmer polovice infertilných párov je príčinou infertility páru muž. Potenciálnych príčin vzniku mužskej infertility je veľa a presná identifikácia si vyžaduje dôkladné vyšetrenie. Kompletná lekárska anamnéza spolu s cieleným vyšetrením umožní vhodný výber laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení.

Mýty a fakty o otehotnení a tehotenstve

Do centra asistovanej reprodukcie prichádza mnoho neplodných párov, ktoré v snahe počať potomka či donosiť zdravé dieťa často skúšajú všetko možné i nemožné, aby sa k svojmu cieľu dopracovali. Prostredníctvom laických informačných zdrojov a anonymných diskusných príspevkov na ženských internetových fórach musia zdravotnícki pracovníci svojim klientom pomerne často vysvetľovať, ktoré informácie o otehotnení či tehotenstve sú pravdivé, podložené relevantnými výskumami v danej oblasti a ktoré sú len poverami.

Pacient nie je tovar – rozhovor s hercom Richardom Stankem

Doobeda skúšal v SND, skúška sa pretiahla ďaleko cez obed, takže len cigareta a fotenie pre náš časopis, hneď na to ďalšia skúška na druhom konci Bratislavy, večer verejná generálka v SND. Len profík dokáže dať v taký deň s absolútnym pokojom ešte aj rozhovor. Herec Richard Stanke.

Pediatria je pre genetika veľmi nápomocná

Vyštudovaný pediater napokon skončil pri genetike, o ktorej – ako sám tvrdí – „lekári ešte stále veľa nevedia“. V dobe, keď s ňou začínal, o nej nevedel mnoho ani on, dnes je uznávaným odborníkom v cytogenetike. Genetiku vníma ako oblasť, v ktorej je veľmi široký priestor na bádanie, zlepšovanie súčasných legislatívnych nastavení, ale i na hľadanie odpovedí na neľahké otázky z oblasti lekárskej etiky. Predstavujeme vám vedúceho Ambulancie lekárskej genetiky a Laboratória lekárskej genetiky v Spišskej Novej Vsi – MUDr. Martina Mistríka.

Unilabs, líder v oblasti diagnostických služieb

Spoločnosť Unilabs zastáva pozíciu poprednej diagnostickej spoločnosti s jedným z najširších geografických pokrytí v Európe (po akvizícii spoločnosti Alpha medical má prevádzky už v 12 krajinách). Pôsobí aj v Latinskej Amerike (Peru) a na Strednom východe (Dubaj).

Predčasne narodené deti – možnosti súčasnej medicíny

Pokroky medicíny posledných dvoch desaťročí priniesli výrazné zmeny v starostlivosti o tehotnú s hroziacim predčasným pôrodom a o jej dieťa. Približne pred 20 rokmi sa v odbornej literatúre uvádzalo, že plod sa považuje za neschopný života, ak má hmotnosť menšiu ako tisíc gramov a gestačný vek menej ako 30 týždňov. Prenatálna indukcia zrelosti pľúc kortikoidmi u matky s hroziacim predčasným pôrodom, nové technológie a aplikácia exogénneho surfaktantu spolu s novými poznatkami o výžive a ošetrovateľskej starostlivosti sa výraznou mierou podieľajú na záchrane života nezrelých novorodencov. Momentálne je vo väčšine európskych štátov za životaschopné považované dieťa narodené po ukončenom 24. gestačnom týždni a s hmotnosťou nad päťsto gramov. Sú však krajiny ako Japonsko, škandinávske krajiny, ale aj Česká republika, kde sa hranice pre záchranu nezrelých novorodencov posúvajú ešte nižšie.