Trh laboratórií je vysoko konkurenčný

Health Policy Institute (Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku) je think tank zaoberajúci sa zdravotnou politikou a ekonómiou zdravotníctva na Slovensku a v krajinách strednej a východnej Európy. V rozhovore s partnerom inštitútu Petrom Pažitným sa rozprávame o štúdii, ktorá sledovala stav a vývoj laboratórnej medicíny na Slovensku.

Ako táto štúdia zaoberajúca sa vývojom na trhu laboratórnej medicíny vznikla?

Štúdia vznikla na podnet popredných predstaviteľov laboratórnej medicíny na Slovensku, Alpha medical a Medirex, ktorí vznik štúdie financovali. Dôvodom jej vzniku bol nedostatok dôveryhodných informácií o trhu laboratórnej medicíny, ktorý vznikol vykazovaním dát v zdravotných poisťovniach. Tie totiž pre verejnosť vykazujú laboratórnu medicínu ako súčasť výkonov SVaLZ. Výkony SVaLZ však v sebe zahŕňajú aj všetky výkony zobrazovacej diagnostiky (RTG, CT, MR). Preto bolo veľmi dôležité pripraviť štúdiu, ktorá sa zaoberá výlučne vývojom na trhu laboratórnej medicíny.

Aké zdroje údajov ste v štúdii použili?

Na to, aby sme získali dôveryhodné údaje, sme sa obrátili na všetky tri zdravotné poisťovne. V súkromných zdravotných poisťovniach (Dôvera, Union) sme získali pozitívnu spätnú väzbu a obe poisťovne nám poskytli relevantné údaje štatistického charakteru. Spolupráca s VšZP bola poznačená dlhými rokovaniami na najvyššej úrovni, avšak ani tie nepriniesli posun v tom, aby VšZP pre túto štúdiu dáta poskytla. Údaje za VšZP sme doplnili našimi expertnými prepočtami a verejne dostupnými informáciami. Vznikla tak ojedinelá štúdia, ktorá mapuje vývoj na trhu laboratórnej diagnostiky a kombinuje údaje priamo zo zdravotných poisťovní a od najväčších poskytovateľov laboratórnej medicíny.

Ako celkovo hodnotíte koncentráciu laboratórií – je pacientovi a systému na osoh či skôr naopak?

Podľa našich zistení až 94 % trhu pokrýva desať najväčších laboratórií, pričom prvé tri si medzi sebou delia 74 %. Napriek tomu považujeme trh laboratórií za vysoko konkurenčný, lebo Herfindahl index trhu laboratórnej diagnostiky je 0,23. To je veľmi blízko k 0,18, čo je horná hranica intervalu vysokej konkurencie. Pre porovnanie, trh zdravotných poisťovní má Herfindahl index 0,51, čo je prakticky duopól. Benefity vysokej konkurencie na trhu laboratórií pociťujú v praxi najmä poskytovatelia a pacienti vo forme spoľahlivej diagnostiky, zvýšeného portfólia poskytovaných služieb, rýchlych zvozov vzoriek, telefonických konzultácií, včasného dodania výsledkov, ako aj vzdelávania poskytovateľov a organizovania odborných seminárov. Predpokladáme, že ďalšia koncentrácia laboratórií je možná, bude to však spôsobovať vyostrenie konkurencie medzi najväčšími hráčmi.

Aké zmeny by mali nastať, aby ľudia začali investovať do diagnostiky sami za seba? Ako prekonať tvrdenie, že keď si platím zdravotné poistenie, mám na všetko nárok zadarmo?

Rozdelil by som to na dve oblasti. Jednou z nich je zodpovednosť za vlastné zdravie. Nebojme sa hovoriť o participácii na nesení nákladov za liečbu. Je mnoho ľudí, ktorí sa napriek svojej chorobe zodpovedne starajú o svoje zdravie, snažia sa o fyzickú aktivitu, moderovane pristupujú k strave a pracujú na zvládaní stresových situácií. Už aj dnes je silná vrstva ľudí, ktorí sa snažia so svojou chronickou chorobou prežiť svoj život naplno a pristupujú k zdraviu ako k modalite vývoja svojho života.

Pre tých, ktorí sú voči svojmu zdraviu menej zodpovední, však represie nefungujú. Je potrebné ich motivovať. Aby ľudia pristupovali k svojmu zdraviu zodpovedne, musí iniciatíva vychádzať nielen od zdravotných poisťovní, ale najmä od ľudí samotných. V budúcnosti vidím veľký dôraz daný na prevenciu a vzdelávanie o zdravom životnom štýle. Spolu s tým súvisí investovanie do preventívnej diagnostiky. Po preukázaní jej nákladovej efektívnosti je v budúcnosti možné predpokladať zvýšenú komunikáciu poisťovní a poskytovateľov voči poistencom.

Hodnotenie článku

inVitro 2/2015

Všeobecné lekárstvo

Tento článok sa nachádza v čísle InVitro 2/2015 Všeobecné lekárstvo. Ak máte záujem o časopis v tlačenej verzii, ozvite sa nám.
Objednať inVitro