V analýzach a technických špecifikáciách som ako ryba vo vode – rozhovor s RNDr. Martinou Toporcerovou, IT špecialistkou spoločnosti Alpha medical

RNDr. Martinu Toporcerovú – ešte donedávna Zelinovú – pozná v našej firme skutočne takmer každý zamestnanec. Už viac ako 10 rokov je jej meno spojené so všetkým, čo sa točí okolo funkcionality nášho laboratórneho systému. Zažila niekoľko dôležitých interných míľnikov vo fungovaní IT, ktoré firmu aj ju osobne vždy posunuli o krok ďalej – odborne aj ľudsky. O tom, čo jej dala a dáva práca v IT, sme sa rozprávali pár dní pred pôrodom na čaji v centre Martina.

Cesta k vysnívaným počítačom

Martina Toporcerová mala odmalička blízko k technike. „Môj otec chcel hrozne syna. Keďže som z troch sestier a som najmladšia, často som s ním privoniavala k takým technickým a mužským a veciam a týmto smerom som sa chcela vydať aj v štúdiu,“ vysvetľuje pani Toporcerová. Mama z nej však chcela mať ekonómku, a tak išla na obchodnú akadémiu a po nej na prijímačky na ekonomicky zameranú školu, kde ju aj prijali. Mala však záložný plán, ktorým bola informatika v rámci prírodných vied na univerzite v Košiciach. „Keď ma prijali aj tam, vydupala som si informatiku a išla som za svojím cieľom,“ opisuje svoju cestu k informačným technológiám.

Začiatky v Alpha medical

Martina začala pracovať v spoločnosti Alpha medical už v roku 2003. „Alpha medical bola vtedy maličká firma s jedným laboratóriom v Ružomberku a zháňala informatika. Mala som práve pred štátnicami, ale prišla som do Ružomberka a skúsila som to. Bol to môj prvý konkurz a nemala som čo stratiť. Na konkurze ma testoval externý pracovník – pán Varga – zo všetkého možného od hardvéru, cez programovanie až po šifrovanie. Keďže som mala pred štátnicami, bola som dosť nadupaná a všetko som vedela.“ Nakoniec bola prijatá, takže už pred štátnicami vedela, že bude mať prácu. Stála však pred veľkou výzvou, pretože dovtedy IT oddelenie neriadil žiadny odborník a veľa vecí nefungovalo. Ako sama hovorí, bežne sa stávalo, že vypadávali poštové servery, nehovoriac o laboratórnom informačnom systéme. K jej prvým úlohám vo firme patrilo spoznanie, spravovanie a prípadné vyvíjanie informačného systému, ktorý sa vtedy v Alpha medical používal. Druhou úlohou bolo vytvorenie interného e-mailového serveru a neskôr sa podieľala aj na vytvorení predchodcu dnešného WebLIS-u. Jestvujúci laboratórny informačný systém bol spočiatku nasadený v piatich laboratóriách, ale nakoniec bol vymenený. „Ten systém bol veľmi dobrý a bola aj chuť rozšíriť ho na celý reťazec laboratórií, ale s externým dodávateľom bola veľmi komplikovaná komunikácia a nevedeli sme sa dohodnúť – naše vízie sa dosť líšili. Následne sme ho teda vymenili za LIS, ktorý bol vtedy na Slovensku a v Česku najrozšírenejší, fungoval však mizerne. Už od samého začiatku nám to neustále padalo. Ani napriek našej snahe sa situácia nezlepšila, a tak sme po dvoch rokoch robili nové výberové konanie.“

Analytix mal oproti predošlým systémom jednu obrovskú výhodu – bol navrhnutý pre reťazec, nie pre samostatné laboratóriá

ANALYTIX – kľúčová zmena vo fungovaní

Po dôkladnom preskúmaní aktuálnych možností na trhu laboratórnych systémov sa v roku 2011 Alpha medical rozhodla pre implementáciu nového švédskeho systému Analytix. „Samozrejme, nebolo jednoduché preniesť švédske riešenie z jeho lokálnych podmienok do úplne iného sveta, ktorý fungoval u nás. Oproti predošlým systémom mal však jednu obrovskú výhodu – bol navrhnutý pre reťazec, nie pre samostatné laboratóriá,“ opisuje zoznamovanie sa s laboratórnymi systémami Martina. Samotnej implementácii predchádzala analýza, ktorá bola podporená aj osobnými návštevami vo švédskych laboratóriách. „Už na prvej služobnej ceste sme pochopili, že to tam funguje inak. Videli sme, že je tam takpovediac všade viac peňazí než u nás. Všetky laboratóriá boli moderne vybavené, mali vlastné odberové miestnosti a v centrálnom laboratóriu sme videli dokonca špeciálny sampler, ktorý bol vtedy u nás ešte utópiou,“ živo spomína ešte dnes na svoje dojmy. Spomínaný sampler je prístroj, do ktorého sa vloží vzorka a zariadenie ju samo rozpipetuje do príslušných skúmaviek a dokonca ich aj označí čiarovými kódmi. Švédi mali aj iné špecifiká, medzi ktoré patril fakt, že keď sa tam robilo vyšetrenie na štyroch analyzátoroch z jednej krvi, tak sa krv pacientovi odobrala do štyroch skúmaviek. „V Alphe sme touto cestou nechceli ísť. Všetko sme podmienili tomu, aby bol pacient z hľadiska odberu minimálne zaťažený. A to zostáva kľúčové doposiaľ – robiť všetko z jednej skúmavky a z čo najmenšieho množstva krvi,“ hovorí s hrdosťou na progresívny posun v procese. Takýto spôsob zároveň šetrí čas, odberový materiál a nezaťažuje pacienta, kým švédsky model zas značne uľahčuje sledovanie vzoriek. Čo bolo a sčasti aj zostáva obrovskou výhodou švédskeho trhu, je perfektná infraštruktúra internetu. Na Slovensku sú nemocnice často na periférii, a tak v čase zavádzania Analytixu mnohé z nich nemali stabilné pripojenie, ako napríklad nemocnica v Nových Zámkoch. „Výpadky systému boli preto bežným javom a potreba záložných serverov absolútnou nevyhnutnosťou,“ uzatvára.

Vývoj či len zotrvačnosť?

Ako hovorí Martina, keby sme boli so všetkým spokojní, bolo by to asi zlé. Na Analytixe je ešte veľa práce, veľa vecí sa dá rozšíriť, ale dnes už môžeme povedať, že funguje stabilne. Alpha medical však kladie na systém neustále nové nároky: „Práve v tomto období spúšťame automatickú klinickú validáciu, ktorá sa už aj reálne používa. Znamená to, že výsledky, ktoré by mali byť v poriadku sa schvaľujú automaticky a systém upozorňuje iba na tie, ktoré môžu byť potenciálne zlé. Tento nástroj totiž dáva namerané hodnoty nielen do kontextu referenčných hodnôt, ale aj histórie pacienta, odhaľuje odchýlky a podobne.“ Dalo by sa teda povedať, že dnes je Alpha medical vo vývoji Analytixu aktívnejšia než samotní tvorcovia softvéru vo Švédsku. Oni zas majú dokonale zdokumentovanú databázu a celý systém. Navyše, štyrikrát do roka robia pravidelné updaty, ktoré môžeme automaticky využívať. Podľa Martiny j je to teda skutočne veľmi dobrý systém, len si treba vybrať, ktoré z ponúkaných funkcionalít je možné ihneď začať využívať, čo si vyžaduje drobné zmeny a čo sú principiálne nezlučiteľné funkcie vzhľadom k lokálnym podmienkam nášho fungovania. „Dobrým príkladom je úplne odlišný spôsob úhrad za laboratórne výkony. Zatiaľ čo nám platia poisťovne, vo Švédsku platia laboratóriám priamo objednávatelia výkonov – nemocnice, polikliniky, ambulancie. V tejto oblasti sme preto museli prijať špecifické riešenie, ktoré rešpektuje naše podmienky fungovania.“

Novinky na obzore

Každá firma sa musí od istej veľkosti pravidelne konsolidovať vrátane IT bázy. V našich podmienkach je to výzva najmä pre právne samostatne fungujúce subjekty – 4 patológie. Tu sa Alpha medical musí vysporiadať s úlohou zjednotiť používané systémy s platformou, na ktorej dnes fungujú ostatné laboratóriá. „Tiež by sme chceli vytvoriť nové expertné systémy, ktoré nahradia dnešný WebLIS, vďaka čomu bude možné analyzovať a vyhodnocovať stav pacienta s jeho individualitou a históriou výsledkov, ktoré boli zaznamenané v systéme v minulosti,“ dopĺňa ďalšie výzvy pre IT pani Toporcerová. V súčasnosti  Alpha medical práve finišuje s nasadením nového bilingového systému, ktorý je nadstavbovým nástrojom nad Analytixom a IS patológií. Slúži na fakturácie, dokumentovanie a finančnú analýzu všetkých výkonov, ktoré spoločnosť realizuje.

Vedieť sa v práci nájsť je úžasná výhoda

Cennou skúsenosťou, ktorú Martina popri všetkých úlohách získala je vedomie, v čom sa cíti dobre. Nie každý sa dokáže vysporiadať s bremenom zodpovednosti za time management dodávateľov a udržanie dobrých vzťahov. „Postupne som zistila, že práve toto je oblasť, ktorá ma skôr brzdí ako posúva vpred. Odčerpávala mi energiu a pritom som videla, že sú ľudia, ktorí sa v nej cítia fajn. Zodpovednosť za dodržiavanie termínov dodávateľov, zabezpečenia, aby všetko fungovalo a aby boli všetky papiere okolo projektu v poriadku – to všetko je psychicky veľmi náročné a práve vtedy som si uvedomila, že sa na obchodnícku prácu nehodím. Samotná realizácia analýz a stanovenie technických špecifikácii je zas oblasť, kde sa cítim ako ryba vo vode,“ dodáva s pokorou Martina. 

Chceli by sme vytvoriť nové expertné systémy, ktoré nahradia dnešný WebLIS, vďaka čomu bude možné analyzovať a vyhodnocovať stav pacienta s jeho individualitou a históriou výsledkov.

Relax je dôležitý štartér energie

„Mám zásadu, že keď prídem domov, tak už nepracujem. Môžem byť v práci aj 20 hodín, ale keď prídem domov, končím,“ to je krédo, ktorým sa Martina úspešne riadi už niekoľko rokov. Niežeby to znamenalo, že v súkromí s počítačom nepracuje, veď z času na čas si dobre oddýchne aj pri nejakej akčnej počítačovej hre. Čo ju ale teší a napĺňa pohodou ešte viac, je aktívne trávenie času. „S manželom máme aktívny súkromný život a dokonca sme založili občianske združenie, kde sa s priateľmi snažíme robiť niečo pre športové vyžitie – organizujeme výlety buď formou turistiky, alebo na bicykloch,“ hovorí o trávení víkendov a voľna všeobecne. Preferujú výlety, ktoré si spoločne naplánujú a s partiou kamarátov aj absolvujú na vlastnú päsť, bez cestovných kancelárií či destinácií prepchatých komerciou a turistami. Jej záľubou je aj rafting. „Máme za sebou Slovinsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu, takže skôr juh Európy. Okrem toho radi chodíme do menej rozvinutých krajín. Naposledy sme boli v Gruzínsku, ale pozreli sme sa aj do ukrajinských Karpát či do Albánska. Nebaví ma vylihovať pri mori a radšej spoznávam miestnych ľudí v krajinách, kde sa ako keby zastavil čas pred dvadsiatimi či tridsiatimi rokmi.“

Okamihy, ktoré menia životné priority

Martinu čaká v najbližších dňoch a týždňoch dobrodružstvo, na ktoré sa s manželom a rodinou už veľmi tešia. V čase publikovania tohto rozhovoru už budú čerstvými rodičmi. „Najväčšou prioritou je teraz pre nás určite dieťa, to ale neznamená, že ostanem rok doma a nebudem vedieť o svete – stále chcem vidieť do procesov, ktoré sa v Alpha medical riešia. Našťastie, máme telefóny a internet a ja môžem všetko riešiť z domu,“ hovorí o svojich predstavách, ako nestratiť kontakt s prácou a pritom si užiť aj materstvo. A čo analýzy a špecifikácie v tejto oblasti? „Vďaka tomu, že švagor má jeden a pol ročné krstňa, mám zabezpečenú kompletnú výbavu a môžem sa sústrediť iba na príjemné veci. Keďže čakáme chlapčeka, konečne si príde na svoje aj jeho technicky založený dedko,“ dodáva so smiechom.

Niekoľko dní po rozhovore, konkrétne 14. mája, sa Martine narodil zdravý a krásny synček Mirko. V mene redakcie a celej spoločnosti Alpha medical Martine gratulujeme a jej synčekovi želáme k nultým narodenínám len to najlepšie.

Foto: Peter Bánoš

Hodnotenie článku

inVitro 2/2014

Gastroenterológia a hepatológia

Tento článok sa nachádza v čísle InVitro 2/2014 Gastroenterológia a hepatológia. Ak máte záujem o časopis v tlačenej verzii, ozvite sa nám.
Objednať inVitro