V infekčnej sérológii sme špičkoví

Rozhovor s Mgr. Stanislavou Vargovou, manažérkou Centrálneho laboratória v Stropkove

Pani Vargová, za akých okolností ste v stropkovskom laboratóriu začali pracovať a ako ste sa prepracovali až na pozíciu šéfky laboratória?

Keď som v roku 2002 ukončila štúdium na SZŠ milosrdného Samaritána vo Svidníku, nastúpila som do stropkovského laboratória klinickej biochémie a hematológie, ktoré v tom čase ešte patrilo spoločnosti ADL plus, ako zdravotná sestra. Asi po roku som si prešla aj administratívou, nahadzovaním žiadaniek do systému a popri tom som sa so súhlasom doktora Marčišina, ktorý bol šéfom labáku, učila pracovať s analyzátormi. V roku 2005 som začala diaľkovo študovať laboratórne a vyšetrovacie metódy na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, aby som mohla regulárne pracovať s prístrojmi, hoci šlo iba o papier. V roku 2008 som teda ukončila bakalárske štúdium a začala som mať na starosti prevádzku laboratória, zatiaľ čo som na vysokej škole pokračovala na magisterskom stupni. V tom čase už laboratórium patrilo spoločnosti Alpha medical, a tak som sa stala jeho manažérkou.

Čo vám cesta k dnešnej pozícii dala, prípadne vzala?

Dala mi omnoho viac než vzala, len dúfam, že som aspoň toľko dala aj ja. Získala som skúsenosti, rozšírila si obzor a v neposlednom rade spoznala úžasných ľudí.

Aké boli z vášho pohľadu najdôležitejšie míľniky, ktoré najviac ovplyvnili chod laboratória?

Centrálne laboratórium by v tejto podobe neexistovalo a nefungovalo, keby sme v roku 2008 neotvorili laboratórium klinickej mikrobiológie, keby sa v roku 2010 nezaviedla nová analytická technika Siemens a nový laboratórny informačný systém Analytix a keby sa v roku 2012 necentralizovala sérológia. Vďaka tomu sa sérologické vyšetrenia v Alphe takpovediac otvorili, máme pod kontrolou celé Slovensko od východu až po západ. Za zmienku stojí aj začiatok spolupráce so sieťou nemocníc Svet zdravia – bez nich by sme mali iba 900 ambulantných lekárov.

Ktoré z pracovísk v Stropkove zaznamenalo v poslednej dobe najväčší pokrok?

Špičkoví sme jednoznačne v infekčnej sérológii, kde centrálne, nonstop a pre celú našu sieť realizujeme vyšetrenia ELISA. Centralizácia ELISA vyšetrení nám umožňuje poskytnúť lekárom výsledky do 24 hodín, menej frekventované do 48 hodín. Iba pre porovnanie, na tieto vyšetrenia sa kedysi čakalo týždne až mesiac. Do dvoch hodín vyšetrujeme tie parametre infekčnej sérológie, ktoré sa vyšetrujú imunochemicky na biochemických analyzátoroch. Tieto vyšetrenia nie sú centralizované do Stropkova, ale do štyroch centrálnych laboratórií. Výsledky testovania na alergény, autoprotilátky, špecifické proteíny a podobne robíme do 24 hodín a takisto pre celú sieť Alpha medical.

Obsluha nemocníc a ambulantných lekárov je iste rozdielna. Ako tieto rozdiely pociťujete v laboratóriu?

Rozdiely sú významné — nemocnice potrebujú naše služby 24 hodín denne a 7 dní v týždni, čo pre ostatné typy poskytovateľov neplatí. Takejto prevádzke sa musíme prispôsobiť. V nemocniciach sú rovnako vysoké nároky na paletu špeciálnych a zriedkavých vyšetrení, a teda aj na paletu odberového materiálu. Okrem toho, v prevencii nozokomiálnych infekcií spolupracujeme s hlavným epidemiológom Sveta zdravia. Svoje požiadavky však zvyšujú aj privátni poskytovatelia, keďže už poznajú naše možnosti a my robíme všetko, čo je v našich silách, aby boli spokojní štátni aj súkromní klienti.

Hodnotenie článku

inVitro 2/2015

Všeobecné lekárstvo

Tento článok sa nachádza v čísle InVitro 2/2015 Všeobecné lekárstvo. Ak máte záujem o časopis v tlačenej verzii, ozvite sa nám.
Objednať inVitro