V prípade bižutérie ide väčšinou o alergiu na nikel – rozhovor s dermatologičkou MUDr. Zuzanou Chovancovou

Na linke je dermatovenerologička MUDr. Zuzana Chovancová.

Ako často sa vo svojej praxi stretávate s alergiou na šperky?

Z alergií, ktoré vznikajú na látky vyskytujúce sa bežne v životnom prostredí človeka, patrí alergia na kovy – ktoré sú súčasťou bižutérie – medzi relatívne časté.

Čo tento typ alergie spôsobuje a ako sa prejavuje?

Alergia na bižutériu vzniká nielen v miestach prepichnutej kože, ale aj na ktoromkoľvek mieste na povrchu kože, kde dochádza ku kontaktu s príslušným alergénom. V prípade bižutérie ide väčšinou o alergiu na nikel. Alergia sa obyčajne prejavuje kožnými vyrážkami a svrbením kože.

Akú diagnostiku využívate a čo odporúčate pacientom, u ktorých sa alergia na šperky potvrdí?

Na diagnostiku sa okrem podrobnej anamnézy a vyšetrenia kože pacienta využívajú tzv. epikutánne testy. V prípade potvrdenia alergie na kovy ako spomínaný nikel, ale aj kobalt a chróm, je pacient poučený o nutnosti vyhnúť sa bezprostrednému kontaktu kože s predmetmi, ktoré tieto alergény obsahujú. Týka sa to napríklad bižutérie, kovových gombíkov, zipsov na odeve a podobne.

Môže teda týmto pacientom spôsobiť nosenie náušníc alebo piercingu vážne zdravotné problémy?

V prípade dlhodobého kontaktu kože s kovom, na ktorý je pacient alergický, sa prejavy alergickej reakcie – teda kožných vyrážok a svrbenia kože – zhoršujú a rozširujú na rozsiahle miesta kožného povrchu. To znamená, že sa alergická reakcia rozšíri aj na miesta, kde kov nie je priamo v kontakte s kožou.

Ako je to s alergiou na odevy, respektíve rôzne textílie?

Čo sa týka alergie na súčasti textílií, ide predovšetkým o alergie na farbivá textilu, čo je opäť možné potvrdiť – alebo vylúčiť – epikutánnymi testami. S týmto typom alergických reakcií sa stretávame zriedkavejšie než s alergiou na kovy. Môže sa prejavovať svrbením kože a rôznymi zápalovými kožnými vyrážkami. Prejavy vznikajú spočiatku v mieste bezprostredného kontaktu kože s chemikáliou v textile. Ak k tomuto kontaktu dochádza opakovane, prejavy sa šíria aj na iné miesta kožného povrchu.

Aké máte skúsenosti s alergiou na tetovanie? Je pravda, že sa môže prejaviť až po rokoch? 

Tak ako pri každej cudzorodej látke, aj pri tetováži vždy hrozí riziko alergickej reakcie, a to aj s dlhším časovým odstupom. Ja som sa však vo svojej praxi stretla iba s iritačnými reakciami prechodného charakteru. Na druhej strane, z literatúry sú známe prípady zápalových reakcií v mieste tetovania so vznikom nekrózy, čo je odumretie kože s následným vznikom jazvy.

Hodnotenie článku

inVitro 1/2014

Imunológia a alergológia

Tento článok sa nachádza v čísle InVitro 1/2014 Imunológia a alergológia. Ak máte záujem o časopis v tlačenej verzii, ozvite sa nám.
Objednať inVitro