Cytológia

Cytológia je dnes štandardnou diagnostickou metódou v patológii. Jej úlohou je stanoviť prítomnosť predovšetkým nádorových buniek v zaslanom materiáli. Nie je to priama diagnostická metóda, pretože výsledok cytologického vyšetrenia podlieha histologickej verifikácii. Môže však do značnej miery ovplyvniť ďalší terapeutický postup. Jej úlohou v gynekologickej cytológii je predovšetkým vyhľadávanie predrakovinových stavov, ktorých včasné odhalenie zabráni rozvoju nádorového ochorenia. Je to dnes najrozšírenejšia, najdostupnejšia a najlacnejšia skríningová metodika. V negynekologickej diagnostike je jej úlohou potvrdiť prítomnosť nádorových buniek v materiáli získaného napr. punkciou prsníka, štítnej žľazy, resp. sterom z bronchiálnej sliznice. 

Úsek gynekologickej cytológie

V rámci cytologických vyšetrení na úseku gynekologickej cytológie ponúkame: 

  • vyšetrenia sterov z krčku maternice za účelom prevencie a diagnózy prekanceróz a malígnych nádorov krčka maternice, s farbením sterov metódou podľa Papanicolaua v modernom farbiacom automate,
  • pri cytologických záveroch používame výlučne Bethesda klasifikačný systém, ktorý je dnes štandardným klasifikačným systémov všade vo svete,
  • screening sterov z krčka maternice kvalifikovanými cytologickými laborantkami, s následným prezretím suspektných a pozitívnych sterov kvalifikovaným lekárom – cytopatológom,
  • u indikovaných pacientiek robíme funkčnú cytológiu,
  • vyšetrenia sterov z pošvy, vonkajších rodidiel, sekrétov z prsníkovej bradavky a podobných materiálov, pri použití rovnakého diagnostického postupu.

LBC

V našom laboratóriu sa rutinne vykonávajú aj cytologické vyšetrenia metódou Liquid Based Cytology (LBC). Vzhľadom k tomu, že náklady na toto vyšetrenie prevyšujú možnosti financovania zdravotnými poisťovňami, je toto vyšetrenie vykonávané ako nadštandardné vyšetrenie na priamu platbu.  Súčasťou tohto vyšetrenia je aj vyšetrenie proliferačnej aktivity stanovením skorej proliferačnej aktivity pri expresii Ki67 imunocytochemicky. Rutinné vyšetrovanie tejto skorej proliferačnej aktivity pri LBC pomáva včas odhaľovať dysplastické lézie, nakoľko spoľahlivo odhalí prítomnosť dysplastických buniek v zaslanom materiále. Taktiež súčasťou tohto vyšetrenia je aj imunocytochemické vyšetrenie na prítomnosť Human papilloma virusu - typ 16,18. Túto metodiku dnes už rutinne nahrádzame vyšetrovacou metódou in situ hybridizácie prípade PCR. 

V rámci gynekologickej cytológie sa dnes zameriavame aj na kontinuálne vyšetrovanie atypických mikroorganizmov ako Chl. Trachomatis. Našou snahou je poskytnúť pacientke komplexné vyšetrenie pri jednej návšteve lekára gynekológa.

Úsek negynekologickej cytológie

V ostatných oblastiach realizujeme vyšetrenia: 

  • punktátov z telesných tekutín, napr. z dutiny pleurálnej, peritoneálnej alebo perikardiálnej dutiny , štandardne spracované, 
  • štandardne spracovaných náterov, získaných metódou tenkoihlovej aspiračnej cytológie, odobratých z rozličných orgánov a tkanív (napr. z prsníka, prostaty, štítnej žľazy), prípadne endoskopickou cestou (napr. endoskopické stery z bronchov, pažeráka, žalúdka, rekta) štandardne spracovaných.

Výsledky bežných cytologických vyšetrení sú lekárom k dispozícii zväčša do 24 hodín od doručenia materiálu. V prípade imunocytochemického vyšetrenia p16 a Ki67 je výsledok do 48 hodín.  Ak lekár požiada o statimové vyšetrenie výsledok je mu doručený resp. oznámený do 30 minút od doručenia materiálu