Ambulancie

Ambulancia lekárskej genetiky

Alpha medical, s. r. o.

Jánskeho 1
052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 321 16 20
+421 904 616 982
genetika.snv@alphamedical.sk

Ordinujúci lekári
MUDr. Miroslav Vasil
MUDr. Martin Mistrík
MUDr. Arleta Pavolová

Ordinačné hodiny

Pondelok 7:30 – 14:30
Utorok 7:30 – 14:30
Štvrtok 7:30 – 14:30
Piatok 7:30 – 14:30

Podrobnosti o poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Ambulancia lekárskej genetiky

Alpha medical, s. r. o.

Ulica Dukelských hrdinov 2
984 01 Lučenec
+421 902 152 665
genetika.lc@alphamedical.sk

Ordinujúci lekári
MUDr. Marta Kvasnicová, CSc.
MUDr. Zuzana Púčiková

Ordinačné hodiny

PONDELOK
8:30 – 12:30
12:30 – 13:00 Prestávka na obed
13:00 – 16:30

UTOROK
10:00 – 16:00
Individuálne genetické konzultácie

ŠTVRTOK
8:30 – 12:30
Genetické vyšetrenie párov s genetickou poruchou (sterilita, infertilita)
12:30 – 13:00 Prestávka na obed
13:00 – 16:30
Genetické vyšetrenie párov s reprodukčnou poruchou + genetické poradenstvo

Podrobnosti o poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Ambulancia lekárskej genetiky

Alpha medical, s. r. o.

Hollého 14
081 81 Prešov
+421 51 701 12 32
+421 51 701 14 17
+421 51 321 13 20
+421 911 105 711
genetika.po@alphamedical.sk

Ordinujúci lekári
MUDr. Mária Puschauerová
MUDr. Martin Mistrík

Sestra
Mgr. Eva Palaščáková

Ordinačné hodiny

Pondelok 7:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 15:00
Streda 7:30 – 14:30
Štvrtok 7:00 – 15:00

Podrobnosti o poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Ambulancia lekárskej genetiky

Alpha medical, s. r. o.

1. mája 21
066 01 Humenné
+421 57 321 19 23
+421 904 616 774
genetika.he@alphamedical.sk

Ordinujúci lekári
MUDr. Miroslav Vasil
MUDr. Zuzana Mažeriková

Sestra
Mária Zubková

Ordinačné hodiny

PONDELOK – PIATOK
7:00 – 7:30 Administratíva
7:30 – 12:00 Ordinovanie
12:00 – 12:30 Obed
12:30 – 15:30 Ordinovanie

Podrobnosti o poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Ambulancia hematológie

Alpha medical, s. r. o. 

Hviezdoslavova 27
060 01 Kežmarok
+421 52 321 15 24
hematologia.kk@alphamedical.sk

Ordinujúci lekár
MUDr. Viera Ksiažeková

Sestra
Marcela Sedláková

Ordinačné hodiny

PONDELOK – ŠTVRTOK
6:30 – 8:30 Odber krvi
8:00 – 12:30 Ordinovanie
12:30 – 13:00 Obed
13:00 – 14:30 Ordinovanie
14:30 – 15:00 Administratíva

PIATOK
6:30 – 15:00 Administratíva

Podrobnosti o poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Centrum hemostázy a trombózy Košice

Ambulancia hematológie

Trieda SNP 1
040 01 Košice
+421 55 789 84 51
kosice@hemomedika.eu

Ordinujúci lekári
doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
MUDr. Janka Hulíková

Sestry
Monika Pažáková
mpazakova@hemomedika.eu

Mgr. Lucia Vasilišinová
lvasilisinova@hemomedika.eu

Ordinačné hodiny

PONDELOK – PIATOK
7:00 Odber krvi
7:00 – 12:00 Ordinovanie
12:00 – 12:30 Obed
12:30 – 14:00 Ordinovanie
                         Poskytovanie informácii
14:00 – 15:30 Objednaní pacienti

Objednanie na vyšetrenie telefonicky
PONDELOK – PIATOK
11:00 – 12:00

Podrobnosti o poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Centrum hemostázy a trombózy Nitra

Ambulancia hematológie

Špitálska 13
949 01 Nitra
+421 37 240 00 41
nitra@hemomedika.eu

Ordinujúci lekár
MUDr. Ladislav Šabo

Sestra a vedúca centra
Mgr. Gabriela Vargová
mobil: +421 917 510 727
gvargova@hemomedika.eu

Ordinačné hodiny

PONDELOK – ŠTVRTOK
7:00 – 12:00 Ordinovanie
12:00 – 12:30 Obed
12:30 – 15:00 Ordinovanie
                          Poskytovanie informácii
15:00 – 15:30 Objednaní pacienti

Odber krvi
PONDELOK - PIATOK
od 07:00

Objednanie na vyšetrenie telefonicky
PONDELOK – PIATOK
11:00 – 12:00

Podrobnosti o poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Centrum hemostázy a trombózy Martin

Ambulancia hematológie

Kollárova 41
036 01 Martin
+421 43 430 11 84
martin@hemomedika.eu

Ordinujúci lekári
MUDr. Mária Hanáčková
MUDr. Ivana Plameňová, PhD.

Sestra
Mgr. Silvia Školníková
sskolnikova@hemomedika.eu

Ordinačné hodiny

PONDELOK – PIATOK
7:00 – 9:00 Odber krvi
7:00 – 12:00 Ordinovanie
12:00 – 12:30 Obed
12:30 – 14:00 Ordinovanie
                          Poskytovanie informácii
14:00 – 15:30 Objednaní pacienti

Objednanie na vyšetrenie telefonicky
PONDELOK – PIATOK
11:00 – 12:00

Podrobnosti o poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Centrum hemostázy a trombózy Prešov

Ambulancia hematológie

Hollého 14 
080 01 Prešov
+421 51 749 50 50
presov@hemomedika.eu

Ordinujúci lekári
doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD. (štvrtok)
MUDr. Ľubica Mértenová (streda)
MUDr. Adriana Kazimírová (pondelok, utorok, piatok)

Sestry
PhDr. Martina Bolešová
mbolesova@hemomedika.eu
 
Bc. Marcela Balážová
mbalazova@hemomedika.eu

Ordinačné hodiny

PONDELOK – PIATOK
7:00 Odber krvi
7:00 – 11:00 Ordinovanie
11:00 – 13:30 Ordinovanie
                          Poskytovanie informácii
13:30 – 14:00 Obed
14:00 – 15:30 Objednaní pacienti

Objednanie na vyšetrenie telefonicky
PONDELOK – PIATOK
11:00 – 13:30

Podrobnosti o poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Centrum hemostázy a trombózy Bratislava

Ambulancia hematológie

Šustekova č. 2
851 04 Bratislava
+421 2 622 507 83
bratislava@hemomedika.eu

Ordinujúci lekári
MUDr. Hedviga Knappková
MUDr. Zdena Ondrejkovičová

Sestra
Mgr. Barbora Dluhá
bdluha@hemomedika.eu

Ordinačné hodiny

PONDELOK, UTOROK, PIATOK
7:00 Odber krvi
7:00 – 12:00 Ordinovanie
12:00 – 12:30 Obed
12:30 – 14:00 Ordinovanie
                          Poskytovanie informácií
14:00 – 15:30 Objednaní pacienti

STREDA – PÁRNY TÝŽDEŇ
7:00 Odber krvi
7:00 – 12:00 Ordinovanie
12:00 – 12:30 Obed
12:30 – 14:00 Ordinovanie
                          Poskytovanie informácií

STREDA – NEPÁRNY TÝŽDEŇ
7:00 Odber krvi
15:00 – 19:00 Ordinovanie

ŠTVRTOK
7:00 Odber krvi
7:00 – 12:30 Ordinovanie

Podrobnosti o poskytovanej zdravotnej starostlivosti.