Centrá hemostázy a trombózy

Centrum hemostázy a trombózy Košice

Ambulancia hematológie
Alpha medical hematológia, s. r. o.

Trieda SNP 1
040 01 Košice
+421 55 789 84 51
centrum.ke@alphamedical.sk

Ordinujúci lekári
doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
MUDr. Janka Hulíková

Sestry
Monika Pažáková
Mgr. Lucia Vasilišinová
 

Ordinačné hodiny

PONDELOK – PIATOK
7:00 – 12:00 Ordinovanie
12:00 – 12:30 Obed
12:30 – 15:00 Ordinovanie
                        Poskytovanie informácii
15:00 – 15:30 Ordinovanie – objednaní pacienti

Objednanie na vyšetrenie telefonicky
PONDELOK – PIATOK
11:00 – 12:00

Podrobnosti o poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Centrum hemostázy a trombózy Nitra

Ambulancia hematológie
Alpha medical hematológia, s. r. o.

Špitálska 13
949 01 Nitra
+421 37 240 00 41
centrum.nr@alphamedical.sk

Ordinujúci lekár
MUDr. Ladislav Šabo

Sestra a vedúca centra
Mgr. Gabriela Vargová
mobil: +421 917 510 727
 

Ordinačné hodiny

PONDELOK – ŠTVRTOK
7:00 – 12:00  Ordinovanie
12:00 – 12:30 Obed
12:30 – 15:00 Ordinovanie
                          Poskytovanie informácii
15:00 – 15:30 Ordinovanie – objednaní pacienti

Objednanie na vyšetrenie telefonicky
PONDELOK – PIATOK
11:00 – 12:00

Podrobnosti o poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Centrum hemostázy a trombózy Martin

Ambulancia hematológie
Alpha medical hematológia, s. r. o.

Kollárova 41
036 01 Martin
+421 43 430 11 84
centrum.mt@alphamedical.sk

Ordinujúci lekári
MUDr. Mária Hanáčková
MUDr. Ivana Plameňová, PhD.

Sestra
Mgr. Silvia Školníková
 

Ordinačné hodiny

PONDELOK – PIATOK
7:00 – 12:00 Ordinovanie
12:00 – 12:30 Obed
12:30 – 15:00 Ordinovanie
                       Poskytovanie informácii
15:00 – 15:30 Ordinovanie – objednaní pacienti

Objednanie na vyšetrenie telefonicky
PONDELOK – PIATOK
11:00 – 12:00

Podrobnosti o poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Centrum hemostázy a trombózy Prešov

Ambulancia hematológie
Alpha medical hematológia, s. r. o.

Hollého 14 
080 01 Prešov
+421 51 749 50 50
centrum.po@hemomedika.eu

Ordinujúci lekári
doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD. (štvrtok)
MUDr. Ľubica Mértenová (streda)
MUDr. Adriana Kazimírová (pondelok, utorok, piatok)

Sestry
PhDr. Martina Bolešová
Bc. Marcela Balážová
 

Ordinačné hodiny

PONDELOK – PIATOK
7:00 – 11:00 Ordinovanie
11:00 – 13:30 Ordinovanie
                       Poskytovanie informácii
13:30 – 15:00 Obed
15:00 – 15:30 Ordinovanie – objednaní pacienti

Objednanie na vyšetrenie telefonicky
PONDELOK – PIATOK
11:00 – 13:30

Podrobnosti o poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Centrum hemostázy a trombózy Bratislava

Ambulancia hematológie
Alpha medical hematológia, s. r. o.

Šustekova č. 2
851 04 Bratislava
+421 2 622 507 83
centrum.ba@alphamedical.sk

Ordinujúci lekári
MUDr. Hedviga Knappková
MUDr. Zdena Ondrejkovičová

Sestra
Mgr. Barbora Dluhá
 

Ordinačné hodiny

PONDELOK, UTOROK, PIATOK

7:00 – 12:00 Ordinovanie
12:00 – 12:30 Obed
12:30 – 15:00 Ordinovanie
                        Poskytovanie informácií
15:00 – 15:30 Ordinovanie – objednaní pacienti

STREDA – PÁRNY TÝŽDEŇ
7:00 – 12:00 Ordinovanie
12:00 – 12:30 Obed
12:30 – 14:00 Ordinovanie

STREDA – NEPÁRNY TÝŽDEŇ
15:00 – 19:00 Ordinovanie

ŠTVRTOK
7:00 – 12:30 Ordinovanie

Objednanie na vyšetrenie telefonicky
PONDELOK – PIATOK
11:00 – 12:00

Podrobnosti o poskytovanej zdravotnej starostlivosti.