Laboratóriá

lab-cytogenetiky
Cytogenetické laboratórium

Alpha medical, s. r. o.
Šancová 110
831 04 Bratislava

Centrálne laboratórium – ZÁPAD

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Laboratórium klinickej mikrobiológie
Laboratórium klinickej imunológie a alergológie

Alpha medical, s. r. o.
Polianky 7
841 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Alpha medical, s. r. o.
Tematínska 3788/5A
851 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Alpha medical, s. r. o.
Nová nemocnica 511
958 01 Partizánske

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Alpha medical, s. r. o.
Hodská 373/38
924 22 Galanta

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Alpha medical, s. r. o.
Veľkoblahovská 23
929 01
Dunajská Streda

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Alpha medical, s. r. o.
Hviezdoslavova 23/3
957 01
Bánovce nad Bebravou

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Alpha medical, s. r. o.
Pavlovova 17
955 20 Topoľčany

Laboratórium klinickej biochémie

Alpha medical, s. r. o.
Piešťanská 1184/24
915 01
Nové Mesto n. Váhom

Laboratórium klinickej biochémie

Alpha medical, s. r. o.
Ivana Krasku 2464/38
926 01 Sereď

Patologická anatómia

Histopatologia, a. s.
Antolská 11
851 07 Bratislava

Patologická anatómia − DCP Bratislava

Alpha medical, s. r. o.
Polianky 7
841 01 Bratislava

Patologická anatómia

Alpha medical, s. r. o.
Pavlovova 17
955 20 Topoľčany

Laboratórium lekárskej genetiky

Alpha medical, s. r. o.
Polianky 7
841 01 Bratislava

Laboratórium Vita-Test

Vita-Test, spol. s r.o.
Polianky 7
841 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie

Alpha medical, s. r. o.
Slovenská 11
940 02 Nové Zámky

Laboratórium klinickej biochémie

Alpha medical, s. r. o.
Fatranská 12
949 01 Nitra

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Alpha medical, s. r. o.
Nemocničná 1
927 01 Šaľa

Laboratórium klinickej biochémie

Alpha medical, s. r. o.
Komenského 36
937 01 Želiezovce

Laboratórium klinickej biochémie

Alpha medical, s. r. o.
Senný trh 6
945 05 Komárno

Centrálne laboratórium – STRED

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Laboratórium klinickej mikrobiológie

Alpha medical, s. r. o.
J. Bellu 66
034 95 Likavka

Centrálne veterinárne laboratórium

Alpha medical, s. r. o.
J. Bellu 66
034 95 Likavka

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Alpha medical, s. r. o.
Jánskeho 1
052 01
Spišská Nová Ves

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Alpha medical, s. r. o.
Sládkovičova 11
965 01
Žiar nad Hronom

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Alpha medical, s. r. o.
Bratská 17
969 01
Banská Štiavnica

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Alpha medical, s. r. o.
Československej armády 3
036 01 Martin

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Alpha medical, s. r. o.
Horná 67
974 01
Banská Bystrica

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Alpha medical, s. r. o.
S. Sakalovej 161/16
014 01 Bytča

Laboratórium klinickej biochémie

Alpha medical, s. r. o.
Školská 153/2
034 91 Ľubochňa

Patologická anatómia – DCP Banská Bystrica

Alpha medical, s. r. o.
Námestie L. Svobodu 1
974 01
Banská Bystrica

Laboratórium lekárskej genetiky

Alpha medical, s. r. o.
Námestie L. Svobodu 1
974 01
Banská Bystrica

Laboratórium lekárskej genetiky

Alpha medical, s. r. o.
Jánskeho 1
052 01
Spišská Nová Ves

Ambulancia lekárskej genetiky

Alpha medical, s. r. o.
Jánskeho 1
052 01
Spišská Nová Ves

Ambulancia lekárskej genetiky

Alpha medical, s. r. o.
Ulica Dukelských hrdinov 2
984 01 Lučenec

Centrálne laboratórium – VÝCHOD

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Laboratórium klinickej mikrobiológie

Alpha medical, s. r. o.
Hviezdoslavova 37/46
091 01 Stropkov

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Alpha medical, s. r. o.
MUDr. Pribulu 412/4
089 01 Svidník

Laboratórium klinickej biochémie Košice

Alpha medical, s. r. o.
Masarykova 9
040 01 Košice

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Alpha medical, s. r. o.
Hviezdoslavova 27
060 01 Kežmarok

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Alpha medical, s. r. o.
Šrobárova 1
979 01
Rimavská Sobota

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Alpha medical, s. r. o.
Sama Chalupku 5
071 01 Michalovce

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie

Alpha medical, s. r. o.
Špitálska 1
048 01 Rožňava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Alpha medical, s. r. o.
SNP 1079/76
075 01 Trebišov

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Alpha medical, s. r. o.
1. mája 2045
066 01 Humenné

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Alpha medical, s. r. o.
M. R. Štefánika 187/177B
093 27
Vranov nad Topľou

Laboratórium klinickej biochémie

Alpha medical, s. r. o.
Jurkovičova 19
080 01 Prešov

Patologická anatómia – DCP Košice

Alpha medical, s. r. o.
Gorkého 8
040 01 Košice

Patologická anatómia – Detašované pracovisko

Alpha medical, s. r. o.
Nemocničná 7
066 01 Humenné

Patologická anatómia – DCP Prešov

Alpha medical, s. r. o.
Dilongova 11239
080 01 Prešov

Laboratórium lekárskej genetiky

Alpha medical, s. r. o.
Gorkého 8
040 17 Košice

Ambulancia lekárskej genetiky

Alpha medical, s. r. o.
Hollého 14
081 81 Prešov

Ambulancia lekárskej genetiky

Alpha medical, s. r. o.
1. mája 21
066 01 Humenné

Ambulancia hematológie

Alpha medical, s. r. o.
Hviezdoslavova 27
060 01 Kežmarok

Centrum hemostázy a trombózy Košice

Laboratórium klinickej hematológie
Trieda SNP 1
040 01 Košice

Centrum hemostázy a trombózy Prešov

Laboratórium klinickej hematológie
Hollého 14 
080 01 Prešov

Centrum hemostázy a trombózy Martin

Laboratórium klinickej hematológie
Kollárova 41
036 01 Martin

Centrum hemostázy a trombózy Nitra

Laboratórium klinickej hematológie
Špitálska 13
949 01 Nitra

Centrum hemostázy a trombózy Bratislava

Laboratórium klinickej hematológie
Šustekova č. 2
851 04 Bratislava