Manažment

Ing. Peter Lednický

Generálny riaditeľ (CEO)

Ing. Jozef Karlík

Finančný riaditeľ (CFO)

RNDr. Ľubomír Gallik

Obchodný riaditeľ (CSO)

 

Ing. Katarína Rumanová

Výkonný riaditeľ pre patológie a genetiky

RNDr. Jozef Marčišin, MSc.

Prevádzkový riaditeľ (COO)

 

MUDr. Marta Dobáková

Medicínsky riaditeľ

     

Ing. Gabriel Gajdoš

Riaditeľ IT (CIO)

Ing. Mgr. Barnabás Balázs

Manažér projektovej kancelárie

MUDr. Martin Mistrík

Vedúci prevádzky lekárskej genetiky, odborný zástupca v odbore lekárska genetika

MUDr. Iveta Mečiarová, PhD.

Manažér DCP Bratislava a odborný zástupca

MUDr. Jozef Bodnár

Manažér DCP a odborný zástupca

MUDr. Ľubomír Straka

Manažér DCP Prešov a odborný zástupca

MUDr. Viliam Gábriš

Manažér DCP Banská Bystrica
a odborný zástupca

RNDr. Viera Zboňáková, MSc.

Manažér konsolidácie a účtovníctva

Ing. Peter Kelčík

HR manažér

  

Ing. Róbert Lamoš

Projektový manažér TaHO

Tibor Majer

Manažér logistiky

 

Mgr. Katarína Dudová

Manažér Centrálneho laboratória – ZÁPAD

MUDr. Jana Koporcová

Manažér Centrálneho laboratória – STRED

Mgr. Stanislava Vargová

Manažér Centrálneho laboratória – VÝCHOD

Mgr. Bibiana Straková

Manažér kvality pre rutinné prevádzky

MUDr. Ivana Revayová, MPH, MBA

Manažér prevádzky ambulancií

Ing. Lucia Sýkorová

Manažér nákupu