Obchodné oddelenie

Mgr. Michaela Zdychavská

Digital park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava

0911 066 079

Mgr. Mária Lukáčová

Záborského 2
036 01 Martin

0911 856 048

MUDr. Ivana Revayová, MPH, MBA

Manažér prevádzky ambulancií

Digital park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava

0910 856 238

Henrieta Suchová

Digital park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava

0911 560 869

RNDr. Alexandra Malaníková

Digital park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava

0903 160 894

Mgr. Mária Chotváčová

Nová nemocnica 511
958 01 Partizánske

0911 066 515

Mgr. Iveta Varadzinová

Masarykova 9
040 01 Košice

0911 820 568

MVDr. Marianna Josipčuk

Hviezdoslavova 37/46
091 01 Stropkov

0910 888 971

RNDr. Ľubomír Gallik

Obchodný riaditeľ

Digital park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava

0911 363 026