Obchodné oddelenie

V prípade záujmu o nacenenie vyšetrení laboratórnej diagnostiky pre samoplatcov alebo o spoluprácu v oblasti klinických štúdií, kontaktujte nás, prosím, na obchod@alphamedical.sk

RNDr. Alexandra Malaníková

Obchodný manažér

Digital park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava

0903 160 894

Mgr. Michaela Zdychavská

Sales support

Digital park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava

0911 066 079

Mgr. Jozef Gallik

Jánskeho 1
952 01 Spišská Nová Ves

0911 102 740

Mgr. Mária Chotváčová

Nová nemocnica 511
958 01 Partizánske

0911 066 515

Mgr. Iveta Varadzinová

Masarykova 9
040 01 Košice

0911 820 568

Bc. Beáta Lovíšková

Záborského 2
036 01 Martin

0911 856 048

RNDr. Ľubomír Gallik

Obchodný riaditeľ

Digital park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava

0911 363 026

MUDr. Ivana Revayová, MPH, MBA

Manažér prevádzky ambulancií

Digital park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava

0910 856 238