Odberové pracoviská

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Odberová miestnosť
v budove laboratória

Pavlovova 17
955 20 Topoľčany
pondelok, štvrtok
07:00 – 11:00

0850 150 000

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Odberová miestnosť
v budove laboratória

Horná 67
974 01 Banská Bystrica
07:00 – 8:30
Odberová sestra: Pásztorová Viera

0850 150 000

Laboratórium klinickej biochémie a mikrobiológie

Odberová miestnosť I.
v budove laboratória

Hviezdoslavova 37, 091 01 Stropkov
07:00 – 15:30
Bc. Michrinová Adela

0850 150 000

Laboratórium klinickej biochémie a mikrobiológie

Odberová miestnosť II. centrum mesta

Akad. Pavlova 321/10, 091 01 Stropkov
07:00 – 09:30
Bujdošová Katarína

0850 150 000

Centrálne laboratórium – STRED

Odberová miestnosť
v budove laboratória

J. Bellu 66,
034 95 Likavka
08:30 – 12:00
Šušová Eva

0850 150 000

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Odberová miestnosť
v budove laboratória

MUDr. Pribulu 412/4
089 01 Svidník
07:00 – 10:00
Kandravá Mária

0850 150 000

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Odberová miestnosť
v budove polikliniky ProCare

Priemyselná 12
965 37 Žiar n. Hronom
06:00 – 13:00
Janovičová Erika

0850 150 000

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Odberová miestnosť
v budove polikliniky ProCare

Šancová 110
831 04 Bratislava
7:30 – 14:00

0850 150 000