Na stiahnutie

Odberový materiál

Brožúra – odberový materiál

Pre pacientov

Vyšetrenie PHI – index zdravej prostaty
Vyšetrenie LBC – Liquid Based Cytology
Vyšetrenie NIPT - Tomorrow test
Vyšetrenie TREC | TREC - indikátor stavu imunity

Cenník vyšetrení pre zmluvných partnerov

Aktuálny cenník laboratórnej diagnostiky pre zmluvných partnerov

Vyšetrenia podľa špecializácií

Gynekológia
Všeobecné lekárstvo
Gastroenterológia
Diabetológia
Onkológia
Pediatria
Reumatológia
Endokrinológia

Laboratórna príručka

Laboratórna príručka odborov – biochémia, hematológia,imunológia, alergológia, mikrobiológia
Laboratórna príručka odboru patológia (Klinická patológia Prešov, s. r. o. – Diagnostické centrum patológie Prešov)
Prietoková cytometria v diagnostike hematologických ochorení - Prehľad vyšetrení

Formulár

Formulár na podanie sťažnosti