O nás

Alpha medical, s. r. o., je jediným privátnym zariadením na Slovensku, ktoré pod jednou strechou poskytuje všetky služby laboratórnej medicíny – klinickú biochémiu, hematológiu, transfuziológiu, imunológiu, alergológiu, klinickú mikrobiológiu, patologickú anatómiu a lekársku genetiku.

Na jeseň 2016 sme scentralizovali naše pracoviská v Bratislave do novej prevádzky na Poliankach. Tu našli svoj nový domov laboratóriá klinickej biochémie a hematológie, mikrobiológie, patológie i genetiky.

Kontinuálne rozširujeme paletu vyšetrení, zavádzame moderné metódy diagnostiky v súlade so svetovými trendmi. Vyvíjame maximálne úsilie na to, aby naša diagnostika bola účinným a efektívnym nástrojom v rukách klinických lekárov. Využívame pritom poslednú generáciu prístrojovej techniky od svetovo renomovaných výrobcov a aplikujeme výlučne technológie certifikované Európskou úniou

Denne v našich laboratóriách vyšetríme vzorky od takmer 12,5-tisíc pacientov, ktorým zrealizujeme vyše 90-tisíc vyšetrení. Takýto výkon je možné dosiahnuť iba dokonalým zvládnutím všetkých potrebných procesov od odberu vzorky až po doručenie výsledku s permanentným monitorovaním kvality a výkonu každej etapy tohto procesu. Alpha medical okrem internej a externej kontroly kvality postupne prechádza akreditáciou jednotlivých laboratórií, ktorá je zárukou spoľahlivosti výsledkov laboratórnych vyšetrení.

Na odber biologického materiálu poskytujeme bezplatne potrebný odberový materiál a transport vzoriek realizujeme vlastnou dopravnou službou. Zabezpečujeme tak dohľad nad dodržaním podmienok predanalytickej fázy po odbere vzorky v súlade so správnou laboratórnou
praxou.

Vďaka tomuto prístupu vieme pacienta odbremeniť od zbytočnej traumatizácie z nutnosti viacnásobného odberu vzorky, znížiť čas potrebný na vyšetrenie a v konečnom dôsledku napomáhame efektívne realizovať zdravotnú starostlivosť.

Unikátne spojenie Alpha medical a Unilabs

Máme záujem aj na vzdelávaní budúceho personálu laboratórií. V spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou sa tak naše pracoviská – centrálne laboratórium v Bratislave a pracovisko patologickej anatómie v Martine – stali spoločnými výučbovými základňami. Zdravotnícki pracovníci, ktorí si zvyšujú svoju kvalifikáciu, tak získavajú odborné vedomosti a zručnosti v laboratórnych disciplínach pod kvalifikovaným a odborným vedením našich špecialistov.

Spolupracujeme s odborníkmi vo všetkých medicínskych odboroch doma i v zahraničí. Naši zamestnanci sa aktívne vzdelávajú a sledujú trendy a inovácie v oblasti laboratórnej diagnostiky. Spolupracujeme s nemocnicami či svetovo renomovanými výrobcami liekov na odborných klinických štúdiách, naši zástupcovia prednášajú doma i v zahraničí na odborných fórach. Kontinuálny rast spoločností združených v Alpha medical nám umožňuje širokú interdisciplinárnu spoluprácu naprieč jednotlivými pracoviskami, ako aj veľmi rýchle zavádzanie nových diagnostických postupov do klinickej praxe. Samozrejmosťou je poskytovanie odborných konzílií či konzultačných služieb. Spoločnosť Alpha medical je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku. Naše služby poskytujeme 80 nemocniciam a poliklinikám a viac než 7 tisíckam lekárov.

Od apríla 2017 sme sa stali súčasťou spoločnosti Unilabs, ktorá je európskym lídrom v lekárskej diagnostike so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku.

Rok 2017 je významným jubileum aj pre spoločnosť Unilabs, ktorá oslavuje 30 rokov svojej existencie.


Pracovisko lekárskej genetiky v Bratislave na Poliankach začiatkom roku 2019 začalo realizovať najmodernejšie testovanie prostredníctvom sekvenátorov novej generácie NextSeq550 a iSeq100, ktoré umožňujú realizovať veľké panelové analýzy, analýzu klinického exómu a genómu.

Diagnostické centrum patológie Alpha medical v Košiciach je jedným z najmodernejších pracovísk patologickej anatómie na Slovensku. Vysoký stupeň automatizácie procesov, najmodernejšie prístrojové vybavenie renomovaných svetových výrobcov a tím expertov poskytujú laboratórnu diagnostiky v širokom regióne východného Slovenska. Okrem klasickej biopsie či cytológie realizuje aj  imunohistochemické vyšetrenia a LBC.

 

História spoločnosti od jej vzniku:

1995 – 1997

Projekt a výstavba

07/1997

Začiatok prevádzkovania – Laboratórium klinickej biochémie a hematológie v Ružomberku

08/1998

Vznik Laboratória klinickej mikrobiológie v Ružomberku

10/2000

Zmena obchodného mena spoločnosti na Alpha medical, a.s.

11/2003

Vznik Laboratória patologickej anatómie v Ružomberku

04/2004

Vznik Laboratória PCR v Ružomberku a Laboratória lekárskej genetiky

03/2006Spoločnosť Alpha medical na základe dohôd o predaji podpísaných v 02/2006 začína byť majetkovo ovládaná investičnou skupinou Penta Investments, s.r.o. 

06/2006

Akreditácia podľa normy ČSN EN ISO 15189

12/2006

Zriadenie Laboratória klinickej biochémie v Stropkove (predtým ADL plus, spol. s r.o.)

07/2007

Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti Laboratóriá SVaLZ s.r.o., Internátna 25, Banská Bystrica prevádzkujúcej oddelenie klinickej biochémie

08/2007

Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti GENLAB, s.r.o., ul. 1. mája 21, Humenné prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia lekárskej genetiky

Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti GEN-IM s.r.o., ul. 1. mája 21, Humenné prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia lekárskej genetiky a vyšetrovacích metód v lekárskej imunológii

Zriadenie Laboratória klinickej biochémie v Bánovciach nad Bebravou

09/2007

Zriadenie Laboratória klinickej biochémie v Žiari nad Hronom (predtým ProCare, s.r.o.)

10/2007

Zriadenie Statimového laboratória klinickej biochémie v Bratislave (predtým CITYLAB a.s.)

Nadobudnutie majoritnej majetkovej účasti v spoločnosti BIORTG Kežmarok, s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, Poprad prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia hematológie a transfuziológie, klinickej biochémie a rádiológie

01/2008

Začiatok prevádzkovania Statimového laboratória klinickej biochémie v Bytči (predtým Medicentrum s.r.o.)

06/2008

Zriadenie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie a klinickej mikrobiológie v Slovnafte, Vlčie hrdlo 49, Bratislava

07/2009

Nadobudnutie 100-percentnej majektovej účasti v spoločnosti BB Biocyt diagnostické centrum s.r.o., Námestie L. Svobodu 1, Banská Bystrica prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia patologickej anatómie

12/2009

Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti Patológia, s.r.o., Nemocničná 7, Humenné prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia patologickej anatómie

Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti AeskuLab Holding, a.s., Pobřežní 297/14, Praha 8. Spoločnosť je 100-percentným vlastníkom spoločností TOPLAB, s.r.o., Mikrobiologická laboratoř s.r.o., CEDELAB s.r.o., HEBILAB s.r.o., AeskuLab a.s., BIOLAB Praha, s.r.o., LABOREX, s.r.o., LABORATOŘE LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE, s.r.o.

10/2010

Prevzatie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie Nemocničná 1, Šaľa

04/2011

Presťahovanie pracovísk klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, mikrobiológie, genetiky a PCR do nových priestorov, J. Bellu, Likavka

05/2011Nadobudnutie 49-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti Vita-Test spol. s r.o., Drieňová 1/B, Bratislava prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia klinickej biochémie
08/2011Nadobudnutie 95-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti Histopatologia, a. s., Antolská 11, Bratislava prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia patologickej anatómie
11/2011Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti HIS – DG, s.r.o., Komenského 37/A, Košice prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia patologickej anatómie
02/2012Nadobudnutie 5-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti Histopatologia, a. s., Antolská 11, Bratislava prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia patologickej anatómie
03/2012Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti BIOIM Trebišov, s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, Poprad prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia klinickej biochémie a laboratórnej medicíny
10/2012Nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, Masarykova 9, Košice
11/2012Nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, Šancová 110, Bratislava
Nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, J. Jiskru 8, Zvolen
12/2012Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti SZ Laboratories, a.s., Moldavská cesta 8/A, Košice prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, mikrobiológie a patologickej anatómie
12/2012Na základe Dohôd o predaji podpísaných v 10/2012 spoločnosť AM prechádza do portfólia investičnej skupiny Mid Europa Partners (MEP) LLP 
07/2013Zriadenie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, Piešťanská 1184/24, Nové Mesto nad Váhom
02/2014Nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, Ivana Krasku 2462/38, Sereď
03/2014Zriadenie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, Československej armády 3, Martin
04/2014Nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, Komenského 36, Želiezovce
07/2014Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti Gendiagnostica Bratislava, s.r.o., Riazanská 47, Bratislava prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenie lekárskej genetiky, Radlinského 9, Bratislava
Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti Gendiagnostica, s.r.o., Riazanská 47, Bratislava prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenie lekárskej genetiky, Jegorovova 9, Banská Bystrica
Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti Gendiagnostica Košice s.r.o., Hraničná 2, Košice prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia lekárskej genetiky, Hraničná 2, Košice 
Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti HistoCyt, s.r.o., Horná 60, Banská Bystrica prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia patologickej anatómie, Horná 60, Banská Bystrica
12/2014Nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, Bratská 17, Banská Štiavnica
Nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom
02/2015Presťahovanie pracoviska patologickej anatómie do nových priestorov, Gorkého 8, Košice
03/2015Nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, Šrobárova 1, Rimavská Sobota
02/2016Nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie a hematológie, Veľkoblahovská 23, Dunajská Streda
Nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, hematológie, Hodská 373/38, Galanta
Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti Klinická patológia Prešov, s.r.o., Hollého 14, Prešov prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenie patologickej anatómie, Hollého 14, Prešov
05/2016Nadobudnutie zdravotníckeho zariadenia klinickej biochémie, Jurkovičova 19, Prešov
05/2017

Na základe dohôd o predaji podpísaných v 2 a 4/2017 sa  spoločnosť AM stáva súčasťou laboratórnej skupiny Unilabs  so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku, celoeurópskeho poskytovateľa laboratórnych služieb a lekárskej diagnostiky, patriacou do ekonomickej skupiny Apax Partners LLP, Veľká Británia

10/2017

Nadobudnutie 100-percentnej majetkovej účasti v spoločnosti MEDY s.r.o., Bajzova 4,Košice 040 01 prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenia SVaLZ klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie, klinickej imunológie a alergológie a klinickej mikrobiológie, rádiológie v Košiciach a zdravotnícke zariadenia SVaLZ klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie vo Veľkých Kapušanoch a v Giraltovciach

Alpha medical má právne i finančné prepojenie a kooperuje v úzkej súčinnosti s: