Objednávky, žiadanky

Základné vyšetrenie

Žiadanka o základné vyšetrenie (účinnosť od 1. 6. 2017)

Biochémia a hematológia

Klinická biochémia a hematológia (účinnosť od 1. 6. 2017)
Biochémia – prenatálny skríning – I. + II. trimester (účinnosť od 1. 6. 2017)
Glykemický profil (účinnosť od 1. 6. 2017)

Imunológia a alergológia

Alergológia – špecifické IgE (účinnosť od 1. 6. 2017)

Mikrobiológia

Klinická mikrobiológia I. (účinnosť od 1. 6. 2017)
Klinická mikrobiológia II. (účinnosť od 1. 6. 2017)

Sérológia, virológia, molekulárna biológia infekčných ochorení

Infekčná sérológia, dôkaz DNA mikroorganizmov (účinnosť od 1. 6. 2017)

Genetika

Rutinná diagnostika (účinnosť od 1. 6. 2017)
Zriedkavé ochorenia (účinnosť od 1. 6. 2017)
Katalóg zriedkavých ochorení
Cytogenetika (účinnosť od 1. 6. 2017)
Somatické mutácie (účinnosť od 1. 6. 2017)

Patologická anatómia

Biopsia, negynekologická cytológia (účinnosť od 1. 6. 2017)
Gynekologická cytológia (účinnosť od 1. 6. 2017)
Vyšetrenie antinukleárnych a iných protilátok – DCP Martin (účinnosť od 1. 6. 2017)
Vyšetrenie antinukleárnych a iných protilátok – DCP Prešov (účinnosť od 1. 6. 2017)

Odberový materiál

Žiadanka na odberový materiál – Patológia (účinnosť od 1. 6. 2017)
Žiadanka na odberový materiál – bioch., hemat., mikrob., sérol., bakter., dôkaz DNA mikroorg., TBC, genetika (od 1. 6. 2017)

Sťažnosti

Formulár na podanie sťažnosti