Objednávky, žiadanky

Základné vyšetrenie

Žiadanka o základné vyšetrenie (účinnosť od 15. 9. 2017)

Biochémia a hematológia

Klinická biochémia a hematológia (účinnosť od 15. 12. 2017)
Biochémia – prenatálny skríning – I. + II. trimester (účinnosť od 15. 9. 2017)
Glykemický profil (účinnosť od 15. 9. 2017)

Imunológia a alergológia

Alergológia – špecifické IgE (účinnosť od 15. 12. 2017)

Mikrobiológia

Klinická mikrobiológia I. (účinnosť od 15. 9. 2017)
Klinická mikrobiológia II. (účinnosť od 15. 9. 2017)

Sérológia, virológia, molekulárna biológia infekčných ochorení

Infekčná sérológia, dôkaz DNA mikroorganizmov (účinnosť od 15. 12. 2017)

Genetika

Rutinná diagnostika (účinnosť od 15. 9. 2017)
Zriedkavé ochorenia (účinnosť od 15. 9. 2017)
Katalóg zriedkavých ochorení
Cytogenetika (účinnosť od 15. 9. 2017)
Somatické mutácie (účinnosť od 15. 9. 2017)

Patologická anatómia

Biopsia, negynekologická cytológia (účinnosť od 15. 9. 2017)
Gynekologická cytológia (účinnosť od 15. 9. 2017)
Vyšetrenie antinukleárnych a iných protilátok – DCP Martin (účinnosť od 15. 9. 2017)
Vyšetrenie antinukleárnych a iných protilátok – DCP Prešov (účinnosť od 15. 9. 2017)

Odberový materiál

Žiadanka na odberový materiál – Patológia (účinnosť od 15. 9. 2017)
Žiadanka na odberový mat. – bioch., hemat., mikrob., sérol., bakter., dôkaz DNA mikroorg., TBC, genet. (úč. od 15. 9 . 2017)

Sťažnosti

Formulár na podanie sťažnosti